Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
* Ngụy Tình Hồ Ly - Tale of the Fox's Child * 16/16 Tập USLT HDTV Version

Posted by romance_vn - 11th June 2011 - 02:04 AM


Nội Dung :
Các gumiho huyền thoại hoặc con cáo chín đuôi, Goo San Duk, lá chồng mình sau khi làm cho sự phản bội của mình để shapeshift không thể cô. Cô con gái chín tuổi, người vẫn chưa đạt được khả năng sử dụng quyền hạn gumiho cô, đến một ngôi làng để bảo vệ cô. Khi cô gái quay mười, chuyển đổi vật lý của cô bắt đầu cho bé trong việc tăng nguy cơ bị phát hiện bởi các nước láng giềng.

[code]
http://www.fileserve.com/file/SgEKXKC/NTHoLy.01.avi
http://www.fileserve.com/file/RqEFW4m/NTHoLy.02.avi
http://www.fileserve.com/file/8nwJ7pT/NTHoLy.03.avi
http://www.fileserve.com/file/9xDU2Vr/NTHoLy.04.avi
http://www.fileserve.com/file/JKdsceD/NTHoLy.05.avi
http://www.fileserve.com/file/enu8rXm/NTHoLy.06.avi
http://www.fileserve.com/file/Rgt26vH/NTHoLy.07.avi
http://www.fileserve.com/file/VPgsPRh/NTHoLy.08.avi
http://www.fileserve.com/file/RMwTAAm/NTHoLy.09.avi
http://www.fileserve.com/file/ct4ERQ2/NTHoLy.10.avi
http://www.fileserve.com/file/GA6g72q/NTHoLy.11.avi
http://www.fileserve.com/file/V6DsExS/NTHoLy.12.avi
http://www.fileserve.com/file/TCFM2gc/NTHoLy.13.avi
http://www.fileserve.com/file/eDauZ4v/NTHoLy.14.avi
http://www.fileserve.com/file/xXZDQpT/NTHoLy.15.avi
http://www.fileserve.com/file/aTZTAAY/NTHoLy.16.avi
[/code]

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to