Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Âm dương thần tướng (Full 32/32)[USLT]

Posted by romance_vn - 27th June 2011 - 08:24 AMĐạo diễn: ,

Diễn viên: Lữ Tụng Hiền, Lục Nguyệt, Lạc Lực Vĩ, Hạ Như Chi, Giang Thục Na, Hồng Thiên Bình,

Thể loại: Bộ Đài Loan,

Sản xuất:

Quốc gia: Trung Quốc
Ngôn Ngữ:US Lồng tiếng

Giới Thiệu:

Tại thiên giới,âm dương tinh quân ác đấu với tiền đường triều thần,phật bà quan âm đày cả 3 xuống phàm gian,20 năm sau,sử diễm văn(thái dương tinh quân) chuyển thế,lấy chức văn võ trạng nguyên,được hoàng đế minh triều quí trọng,ban cho 1 sứ mạng,tìm kiếm nhật nguyệt nhân tam kiếm để tránh rơi vào trong tay của tại tâm nhân,vì ba thanh kiếm nầy có thể đánh thức hàng vạn những binh mã trong mộ tần thủy hoàng,dùng lực lượng đó để hại nhân gian,cùng lúc nước đạt đan chính biến,tam công chúa của đạt đan,ba na na (thái âm tinh quân) chuyển thế,hoàng muội minh hoàng đế,công chúa ý hoan cùng với minh nguyệt đều thương sử diễm văn,triển khai 1 cuộc đấu tranh tình cảm,thương hậnTap 1:http://www.filejungle.com/f/EWhju9/AmDuongThanTuong-1.avi
Tap 2:http://www.filejungle.com/f/9gvMgt/AmDuongThanTuong-2.avi
Tap 3:http://www.filejungle.com/f/hPUgj4/AmDuongThanTuong-3.avi
Tap 4:http://www.filejungle.com/f/CSvsFH/AmDuongThanTuong-4.avi
Tap 5:http://www.filejungle.com/f/9KHGUb/AmDuongThanTuong-5.avi
Tap 6:http://www.filejungle.com/f/2xttpK/AmDuongThanTuong-6.avi
Tap 7:http://www.filejungle.com/f/NeHV3Q/AmDuongThanTuong-7.avi
Tap 8:http://www.filejungle.com/f/VXCPWr/AmDuongThanTuong-8.avi
Tap 9:http://www.filejungle.com/f/MftUhW/AmDuongThanTuong-9.avi
Tap 10:http://www.filejungle.com/f/TfEfFA/AmDuongThanTuong-10.avi
Tap 11:http://www.filejungle.com/f/zrhTxQ/AmDuongThanTuong-11.avi
Tap 12:http://www.filejungle.com/f/ySzf3u/AmDuongThanTuong-12.avi
Tap 13:http://www.filejungle.com/f/yFH78f/AmDuongThanTuong-13.avi
Tap 14:http://www.filejungle.com/f/nqEdZf/AmDuongThanTuong-14.avi
Tap 15:http://www.filejungle.com/f/mVcd9z/AmDuongThanTuong-15.avi
Tap 16:http://www.filejungle.com/f/kf7sky/AmDuongThanTuong-16.avi
Tap 17:http://www.filejungle.com/f/9eDVSM/AmDuongThanTuong-17.avi
Tap 18:http://www.filejungle.com/f/kjh4eN/AmDuongThanTuong-18.avi
Tap 19:http://www.filejungle.com/f/WeV8a6/AmDuongThanTuong-19.avi
Tap 20:http://www.filejungle.com/f/H3SDQx/AmDuongThanTuong-20.avi
Tap 21:http://www.filejungle.com/f/EkrbdA/AmDuongThanTuong-21.avi
Tap 22:http://www.filejungle.com/f/KswTuW/AmDuongThanTuong-22.avi
Tap 23:http://www.filejungle.com/f/VCWXcn/AmDuongThanTuong-23.avi
Tap 24:http://www.filejungle.com/f/XpRJ2s/AmDuongThanTuong-24.avi
Tap 25:http://www.filejungle.com/f/Ph7hzn/AmDuongThanTuong-25.avi
Tap 26:http://www.filejungle.com/f/pGJ39r/AmDuongThanTuong-26.avi
Tap 27:http://www.filejungle.com/f/SzUZEK/AmDuongThanTuong-27.avi
Tap 28:http://www.filejungle.com/f/xjZw9X/AmDuongThanTuong-28.avi
Tap 29:http://www.filejungle.com/f/KrJHCe/AmDuongThanTuong-29.avi
Tap 30:http://www.filejungle.com/f/jTdnpt/AmDuongThanTuong-30.avi
Tap 31:http://www.filejungle.com/f/GVSDHW/AmDuongThanTuong-31.avi
Tap 32:http://www.filejungle.com/f/72HQSs/AmDuongThanTuong-32(End).avi


Tap 1:http://www.fileserve.com/file/XssVrxZ/AmDuongThanTuong-1.avi
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/ZP4sS2e/AmDuongThanTuong-2.avi
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/nD5Huyt/AmDuongThanTuong-3.avi
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/vyEjjhV/AmDuongThanTuong-4.avi
Tap 5:http://www.fileserve.com/file/BBR7wan/AmDuongThanTuong-5.avi
Tap 6:http://www.fileserve.com/file/BrDPAbc/AmDuongThanTuong-6.avi
Tap 7:http://www.fileserve.com/file/R9sKktr/AmDuongThanTuong-7.avi
Tap 8:http://www.fileserve.com/file/tZAfUBg/AmDuongThanTuong-8.avi
Tap 9:http://www.fileserve.com/file/pN5Qqmh/AmDuongThanTuong-9.avi
Tap 10:http://www.fileserve.com/file/6Ny9t8N/AmDuongThanTuong-10.avi
Tap 11:http://www.fileserve.com/file/WtNwjqt/AmDuongThanTuong-11.avi
Tap 12:http://www.fileserve.com/file/r7gNa7M/AmDuongThanTuong-12.avi
Tap 13:http://www.fileserve.com/file/XFhRPPv/AmDuongThanTuong-13.avi
Tap 14:http://www.fileserve.com/file/kDjJTwP/AmDuongThanTuong-14.avi
Tap 15:http://www.fileserve.com/file/FJsR9ad/AmDuongThanTuong-15.avi
Tap 16:http://www.fileserve.com/file/aENsGnP/AmDuongThanTuong-16.avi
Tap 17:http://www.fileserve.com/file/V9wxSXq/AmDuongThanTuong-17.avi
Tap 18:http://www.fileserve.com/file/vWuUZT9/AmDuongThanTuong-18.avi
Tap 19:http://www.fileserve.com/file/97KgE8B/AmDuongThanTuong-19.avi
Tap 20:http://www.fileserve.com/file/ZzgQTNZ/AmDuongThanTuong-20.avi
Tap 21:http://www.fileserve.com/file/PxNfWar/AmDuongThanTuong-21.avi
Tap 22:http://www.fileserve.com/file/uaMhtBP/AmDuongThanTuong-22.avi
Tap 23:http://www.fileserve.com/file/PcTu7C5/AmDuongThanTuong-23.avi
Tap 24:http://www.fileserve.com/file/2kVk9WZ/AmDuongThanTuong-24.avi
Tap 25:http://www.fileserve.com/file/vmbSDjU/AmDuongThanTuong-25.avi
Tap 26:http://www.fileserve.com/file/vHvsWEd/AmDuongThanTuong-26.avi
Tap 27:http://www.fileserve.com/file/F2Kcn3k/AmDuongThanTuong-27.avi
Tap 28:http://www.fileserve.com/file/cuAJgXT/AmDuongThanTuong-28.avi
Tap 29:http://www.fileserve.com/file/bgpGbCb/AmDuongThanTuong-29.avi
Tap 30:http://www.fileserve.com/file/h66p6Ty/AmDuongThanTuong-30.avi
Tap 31:http://www.fileserve.com/file/d5yfW2t/AmDuongThanTuong-31.avi
Tap 32:http://www.fileserve.com/file/CWu29ba/AmDuongThanTuong-32(End).avi


User posted comments

thanggiangho is Offlinethanggiangho says - 11th October 2011 - 12:34 AM
update link filesonic
http://www.filesonic.com/folder/13020421

account de download
http://tranminhthanh.com/fs.php

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to