Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Thời Đại Bố Già - 40 Tập AVI [USLT]

Posted by romance_vn - 5th July 2011 - 08:09 PM
- Tên phim: Thời đại bố già - Đại Thời Đại - The greed of man
- Đạo diễn:
- Diễn viên:
- Thể loại: Phim Bộ / Phim Bộ HK
- Quốc gia:
- Thời lượng: 0
- Năm phát hành: 0

Thời đại bố già - Đại Thời Đại - The greed of man

- Tên phim: Thời đại bố già - Đại Thời Đại - The greed of man
- Đạo diễn:
- Diễn viên:
- Thể loại: Phim Bộ / Phim Bộ HK
- Quốc gia:
- Thời lượng: Đang Cập Nhật
- Năm phát hành: Đang cập Nhật

Giới thiệu phim :
Chuyện xảy ra ở Hk vào những năm đầu thập niên 70, khi thị trường giao dịch chứng khóan mới bắt đầu mở cửa , giới tài chính người Hoa vì bất mãn sự thống trị của người ngọai quốc nên đã mạnh dạn dấn thân xây dựng địa vị riêng cho mình. Người đi đâu là Phương Tiến Tân và gia đình của Đinh Giải - gia đình đã nuôi Phương Tiến Tân khôn lớn. Đinh Giải ngòai mặt là người sống có nghĩa khí, nhưng thực chất là kẻ có tâm địa hiệp hòi, ích kỷ, cực đoan , tự cao tự đại...Fileserve
Tap 1:http://www.fileserve.com/file/6AweHPV/Thoi Dai Bo Gia-01.avi
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/ZPxNN47/Thoi Dai Bo Gia-02.avi
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/rgjbxjE/Thoi Dai Bo Gia-03.avi
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/KMfcEQh/Thoi Dai Bo Gia-04.avi
Tap 5:http://www.fileserve.com/file/AyVp2Nv/Thoi Dai Bo Gia-05.avi
Tap 6:http://www.fileserve.com/file/GWXVKNS/Thoi Dai Bo Gia-06.avi
Tap 7:http://www.fileserve.com/file/zyRCmvd/Thoi Dai Bo Gia-07.avi
Tap 8:http://www.fileserve.com/file/aT9AQg6/Thoi Dai Bo Gia-08.avi
Tap 9:http://www.fileserve.com/file/Bps4r9X/Thoi Dai Bo Gia-09.avi
Tap 10:http://www.fileserve.com/file/EubhFSm/Thoi Dai Bo Gia-10.avi
Tap 11:http://www.fileserve.com/file/WDeXAc9/Thoi Dai Bo Gia-11.avi
Tap 12:http://www.fileserve.com/file/3bWUgtd/Thoi Dai Bo Gia-12.avi
Tap 13:http://www.fileserve.com/file/Fhb2YNT/Thoi Dai Bo Gia-13.avi
Tap 14:http://www.fileserve.com/file/TgMZfYM/Thoi Dai Bo Gia-14.avi
Tap 15:http://www.fileserve.com/file/ZvNej7t/Thoi Dai Bo Gia-15.avi
Tap 16:http://www.fileserve.com/file/DaCWXWA/Thoi Dai Bo Gia-16.avi
Tap 17:http://www.fileserve.com/file/VqKB5vk/Thoi Dai Bo Gia-17.avi
Tap 18:http://www.fileserve.com/file/Pg6c3qD/Thoi Dai Bo Gia-18.avi
Tap 19:http://www.fileserve.com/file/49KsZmx/Thoi Dai Bo Gia-19.avi
Tap 20:http://www.fileserve.com/file/XuMYz5v/Thoi Dai Bo Gia-20.avi
Tap 21:http://www.fileserve.com/file/PPkvQKg/Thoi Dai Bo Gia-21.avi
Tap 22:http://www.fileserve.com/file/CYSmUxr/Thoi Dai Bo Gia-22.avi
Tap 23:http://www.fileserve.com/file/4Nbsc4Y/Thoi Dai Bo Gia-23.avi
Tap 24:http://www.fileserve.com/file/RZcwhnB/Thoi Dai Bo Gia-24.avi
Tap 25:http://www.fileserve.com/file/z7Y2cCK/Thoi Dai Bo Gia-25.avi
Tap 26:http://www.fileserve.com/file/Tcn73qX/Thoi Dai Bo Gia-26.avi
Tap 27:http://www.fileserve.com/file/X7Uh6R3/Thoi Dai Bo Gia-27.avi
Tap 28:http://www.fileserve.com/file/FpT8EBN/Thoi Dai Bo Gia-28.avi
Tap 29:http://www.fileserve.com/file/PYqKfez/Thoi Dai Bo Gia-29.avi
Tap 30:http://www.fileserve.com/file/Mu85HBz/Thoi Dai Bo Gia-30.avi
Tap 31:http://www.fileserve.com/file/g4X4qxv/Thoi Dai Bo Gia-31.avi
Tap 32:http://www.fileserve.com/file/xHFvWgH/Thoi Dai Bo Gia-32.avi
Tap 33:http://www.fileserve.com/file/HuscJ4C/Thoi Dai Bo Gia-33.avi
Tap 34:http://www.fileserve.com/file/r6eBaQ3/Thoi Dai Bo Gia-34.avi
Tap 35:http://www.fileserve.com/file/E9hrHTF/Thoi Dai Bo Gia-35.avi
Tap 36:http://www.fileserve.com/file/cjWVhgF/Thoi Dai Bo Gia-36.avi
Tap 37:http://www.fileserve.com/file/ZzkyJb3/Thoi Dai Bo Gia-37.avi
Tap 38:http://www.fileserve.com/file/pbS2N8U/Thoi Dai Bo Gia-38.avi
Tap 39:http://www.fileserve.com/file/UzXFMRP/Thoi Dai Bo Gia-39.avi
Tap 40:http://www.fileserve.com/file/gkwjEc3/Thoi Dai Bo Gia-40End.avi
Wupload
Tap 1:http://www.wupload.com/file/42843867/Thoi Dai Bo Gia-01.avi
Tap 2:http://www.wupload.com/file/42797871/Thoi Dai Bo Gia-02.avi
Tap 3:http://www.wupload.com/file/42843856/Thoi Dai Bo Gia-03.avi
Tap 4:http://www.wupload.com/file/42799861/Thoi Dai Bo Gia-04.avi
Tap 5:http://www.wupload.com/file/42799996/Thoi Dai Bo Gia-05.avi
Tap 6:http://www.wupload.com/file/42844085/Thoi Dai Bo Gia-06.avi
Tap 7:http://www.wupload.com/file/42797864/Thoi Dai Bo Gia-07.avi
Tap 8:http://www.wupload.com/file/42752066/Thoi Dai Bo Gia-08.avi
Tap 9:http://www.wupload.com/file/42693944/Thoi Dai Bo Gia-09.avi
Tap 10:http://www.wupload.com/file/42693760/Thoi Dai Bo Gia-10.avi
Tap 11:http://www.wupload.com/file/42693237/Thoi Dai Bo Gia-11.avi
Tap 12:http://www.wupload.com/file/42472137/Thoi Dai Bo Gia-12.avi
Tap 13:http://www.wupload.com/file/42471763/Thoi Dai Bo Gia-13.avi
Tap 14:http://www.wupload.com/file/42471475/Thoi Dai Bo Gia-14.avi
Tap 15:http://www.wupload.com/file/42220296/Thoi Dai Bo Gia-15.avi
Tap 16:http://www.wupload.com/file/42219897/Thoi Dai Bo Gia-16.avi
Tap 17:http://www.wupload.com/file/42168662/Thoi Dai Bo Gia-17.avi
Tap 18:http://www.wupload.com/file/42163095/Thoi Dai Bo Gia-18.avi
Tap 19:http://www.wupload.com/file/42165448/Thoi Dai Bo Gia-19.avi
Tap 20:http://www.wupload.com/file/42162246/Thoi Dai Bo Gia-20.avi
Tap 21:http://www.wupload.com/file/42151449/Thoi Dai Bo Gia-21.avi
Tap 22:http://www.wupload.com/file/42151280/Thoi Dai Bo Gia-22.avi
Tap 23:http://www.wupload.com/file/42150541/Thoi Dai Bo Gia-23.avi
Tap 24:http://www.wupload.com/file/42149852/Thoi Dai Bo Gia-24.avi
Tap 25:http://www.wupload.com/file/42149298/Thoi Dai Bo Gia-25.avi
Tap 26:http://www.wupload.com/file/42148901/Thoi Dai Bo Gia-26.avi
Tap 27:http://www.wupload.com/file/42147029/Thoi Dai Bo Gia-27.avi
Tap 28:http://www.wupload.com/file/42146247/Thoi Dai Bo Gia-28.avi
Tap 29:http://www.wupload.com/file/42146254/Thoi Dai Bo Gia-29.avi
Tap 30:http://www.wupload.com/file/42144804/Thoi Dai Bo Gia-30.avi
Tap 31:http://www.wupload.com/file/42142573/Thoi Dai Bo Gia-31.avi
Tap 32:http://www.wupload.com/file/43150902/Thoi Dai Bo Gia-32.avi
Tap 33:http://www.wupload.com/file/43150901/Thoi Dai Bo Gia-33.avi
Tap 34:http://www.wupload.com/file/42140268/Thoi Dai Bo Gia-34.avi
Tap 35:http://www.wupload.com/file/42139031/Thoi Dai Bo Gia-35.avi
Tap 36:http://www.wupload.com/file/43150685/Thoi Dai Bo Gia-36.avi
Tap 37:http://www.wupload.com/file/42137374/Thoi Dai Bo Gia-37.avi
Tap 38:http://www.wupload.com/file/42134888/Thoi Dai Bo Gia-38.avi
Tap 39:http://www.wupload.com/file/42135147/Thoi Dai Bo Gia-39.avi
Tap 40:http://www.wupload.com/file/43150904/Thoi Dai Bo Gia-40End.aviUser posted comments

Kiwiwi is OfflineKiwiwi says - 5th July 2011 - 11:33 PM
Thank you..

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to