Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Cung Tâm Kế - Beyond The Realm of Conscience 33/33End [USLT]

Posted by romance_vn - 10th July 2011 - 07:22 AM


Có thể xem đây là phần hai của Thâm cung nội chiến, và cũng có thể xem à một phiên bản Hong Kong của Nàng Dae Jang Kum khi bí mật chốn hậu cung được phơi bày qua cuộc tranh giành quyền lực của những người phụ nữ sống đằng sau chiếc ngai vàng của vua.
Bộ phim Cung tâm kế dài 30 tập, bối cảnh xảy ra vào đời nhà Đường (Trung Quốc), nhân vật chính trong phim là Lưu Tam Hảo (Xa Thi Mạn đóng), một cung nữ “tốt từ đầu xuống chân”. Lúc bấy giờ, hậu cung có bốn Thượng cung (Mễ Tuyết, Ngũ Vịnh Vy, Quan Cúc Anh và Huệ Anh Hồng đóng) nắm toàn quyền lực và cả bốn đều muốn leo lên vị trí cao hơn nên ra sức tranh giành, dùng mọi thủ đoạn đe hèn nhất để triệt hạ nhau.
Không chịu nổi sự đè nén của tứ Thượng cung, cung nữ Diêu Kim Linh (Dương Di đóng), bạn thân của Lưu Tâm Hảo đã dùng nhan sắc quyến rũ hoàng thượng (Trần Hào đóng), may mắn được phong Quý phi, bắt đầu kế hoạch trả thù. Vì cùng đem lòng yêu chàng thị vệ Cao Hiển Dương (Trịnh Gia Dĩnh đóng) nên sau khi đổi đời, Diêu Kim Linh quay ngược lại hãm hại cô bạn kim lan Lưu Tâm Hảo.
Diễn viên:
Trần Hào - Lý Di
Xa Thi Mạn - Lưu Tam Hảo
Trịnh Gia Dĩnh - Cao Hiển Dương
Dương Di - Diêu Kim Linh
Mễ Tuyết - Chung Tuyết Hà
Quan Cúc Anh - Viên Thúy Vân
Lý Thi Vận - Vạn Bảo Hiền / Hiền Phi
Điền Nhụy Ni - Giang Thể Quỳnh (mẹ Tam Hảo)
Huệ Anh Hồng - Đàm Diễm Thường
Trình Khả Vi - Thái Trọng Bình
Lữ San - Hồ Tố Ân
Tạ Tuyết Tâm - Quách Thái Hậu
Hàn Mã Lợi - Trịnh Thái Hậu (mẹ Lý Di)
Tiêu Chính Nam - Võ Tôn
Tào Mẫn Lợi - Hà Huệ Phi (vợ Võ Tôn)
Diệp Thúy Thúy - Vương Quý Phi (vợ Võ Tôn)
Lâm Y Kỳ - Tôn Gia Bích (mẹ Bảo Hiền)Tap 1:http://www.wupload.com/file/43904865/CungTamKe_HDTV_01.avi
Tap 2:http://www.wupload.com/file/43900841/CungTamKe_HDTV_02.avi
Tap 3:http://www.wupload.com/file/43896924/CungTamKe_HDTV_03.avi
Tap 4:http://www.wupload.com/file/43731889/CungTamKe_HDTV_04.avi
Tap 5:http://www.wupload.com/file/43731781/CungTamKe_HDTV_05.avi
Tap 6:http://www.wupload.com/file/43892724/CungTamKe_HDTV_06.avi
Tap 7:http://www.wupload.com/file/43730980/CungTamKe_HDTV_07.avi
Tap 8:http://www.wupload.com/file/43730603/CungTamKe_HDTV_08.avi
Tap 9:http://www.wupload.com/file/43730359/CungTamKe_HDTV_09.avi
Tap 10:http://www.wupload.com/file/43730340/CungTamKe_HDTV_10.avi
Tap 11:http://www.wupload.com/file/43729969/CungTamKe_HDTV_11.avi
Tap 12:http://www.wupload.com/file/43729590/CungTamKe_HDTV_12.avi
Tap 13:http://www.wupload.com/file/43729441/CungTamKe_HDTV_13.avi
Tap 14:http://www.wupload.com/file/43728846/CungTamKe_HDTV_14.avi
Tap 15:http://www.wupload.com/file/43727592/CungTamKe_HDTV_15.avi
Tap 16:http://www.wupload.com/file/43727678/CungTamKe_HDTV_16.avi
Tap 17:http://www.wupload.com/file/43726205/CungTamKe_HDTV_17.avi
Tap 18:http://www.wupload.com/file/43725842/CungTamKe_HDTV_18.avi
Tap 19:http://www.wupload.com/file/43725826/CungTamKe_HDTV_19.avi
Tap 20:http://www.wupload.com/file/43726120/CungTamKe_HDTV_20.avi
Tap 21:http://www.wupload.com/file/43725514/CungTamKe_HDTV_21.avi
Tap 22:http://www.wupload.com/file/43725292/CungTamKe_HDTV_22.avi
Tap 23:http://www.wupload.com/file/43725395/CungTamKe_HDTV_23.avi
Tap 24:http://www.wupload.com/file/43724176/CungTamKe_HDTV_24.avi
Tap 25:http://www.wupload.com/file/43723016/CungTamKe_HDTV_25.avi
Tap 26:http://www.wupload.com/file/43722716/CungTamKe_HDTV_26.avi
Tap 27:http://www.wupload.com/file/43721530/CungTamKe_HDTV_27.avi
Tap 28:http://www.wupload.com/file/43721357/CungTamKe_HDTV_28.avi
Tap 29:http://www.wupload.com/file/43721285/CungTamKe_HDTV_29.avi
Tap 30:http://www.wupload.com/file/43721329/CungTamKe_HDTV_30-New.avi
Tap 31:http://www.wupload.com/file/43718220/CungTamKe_HDTV_31.avi
Tap 32:http://www.wupload.com/file/43720247/CungTamKe_HDTV_32-New.avi
Tap 33:http://www.wupload.com/file/43718418/CungTamKe_HDTV_33End-New.avi


You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to