Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Thập Tam Thái Bảo - Anh Hùng Thời Chiến (TVBI 20/20)[USLT]

Posted by romance_vn - 13th July 2011 - 06:53 PM
Anh hùng thời chiến
tên tiếng Anh: The wild bunch
tên gốc: thập tam thái bảo
số tập: 20
ngày phát sóng trên TVB: 30/8/1982
giám chế: Ngũ Nhuận Tuyền
diễn viên:
Huỳnh Nhật Hoa - Thập Tam Thái Bảo
Thang Trấn Nghiệp - Thập Nhất Thái Bảo
Trần Ngọc Liên - Vân La công chúa
Đổng Vỹ
Huệ Thiên Tứ
Tần Bái - Thập Đại trang chủ
Châu Tú LanTap 1:http://www.wupload.com/file/44692362/TTTB01.avi
Tap 2:http://www.wupload.com/file/44693227/TTTB02.avi
Tap 3:http://www.wupload.com/file/44692726/TTTB03.avi
Tap 4:http://www.wupload.com/file/44693455/TTTB04.avi
Tap 5:http://www.wupload.com/file/44693008/TTTB05.avi
Tap 6:http://www.wupload.com/file/44694179/TTTB06.avi
Tap 7:http://www.wupload.com/file/44693991/TTTB07.avi
Tap 8:http://www.wupload.com/file/44694189/TTTB08.avi
Tap 9:http://www.wupload.com/file/44693931/TTTB09.avi
Tap 10:http://www.wupload.com/file/44694483/TTTB10.avi
Tap 11:http://www.wupload.com/file/44695297/TTTB11.avi
Tap 12:http://www.wupload.com/file/44695231/TTTB12.avi
Tap 13:http://www.wupload.com/file/44695441/TTTB13.avi
Tap 14:http://www.wupload.com/file/44696358/TTTB14.avi
Tap 15:http://www.wupload.com/file/44696711/TTTB15.avi
Tap 16:http://www.wupload.com/file/44697340/TTTB16.avi
Tap 17:http://www.wupload.com/file/44696735/TTTB17.avi
Tap 18:http://www.wupload.com/file/44697552/TTTB18.avi
Tap 19:http://www.wupload.com/file/44697579/TTTB19.avi
Tap 20:http://www.wupload.com/file/44697553/TTTB20END.aviYou must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to