Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
[Muti] Tề Thiên Đại Thánh - Quest For Sutra 56End[DVDrip AVI USLT]

Posted by romance_vn - 27th July 2011 - 04:23 AM

Tên Tiếng Trung : 齊天大聖孫悟空
Tên Tiếng Anh : The Monkey King: Quest for the Sutra
Tên tiếng Việt : Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không
Sản Xuất : TVB
Phát Hành : Công Ty Hữu Hạng Truyền Hình Quốc Tế
Thể Loại : Thần Thoại, Hài Hước
Diễn Viên :

* Trương Vệ Kiện - Tôn Ngộ Không
* Lương Hán Văn - Đường Tam Tạng
* Cát Dân Huy - Trư Bát Giới
* Lý Sán Sâm - Sa Tăng
* Hứa Chí An - Long Mã
* Dương Cung Như - Bạch Cốt Tinh
* Chung Hân Đồng - Tử Vy tiên tử
* Thái Trác Nghiên - Tử Lan tiên tử
* Lâm Chí Dĩnh - Na Tra
* Tiêu Tường - Thiết Phiến công chúa
* Từ Hoài Ngọc - Hồng Hài Nhi
* Tạ Đình Phong - Chung Quỳ (xuất hiện cuối tập 1, đầu tập 2)
* Tô Vĩnh Khang - Đông Hải Long Vương
* Hứa Thiệu Hùng - Thái Ất chân nhân
* Tăng Giang - Ngọc hoàng đại đế
* Điềm Nữu - Vương mẫu nương nương
* Trịnh Tú Văn - Quan Âm
* Trương Tây- Tố Tố
- Nội DUng: Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không là khắc tinh của yêu quái nhưng lại là con cưng của đất Phật. Được chọn là sứ giả cùng với Đường Tăng, Trư Bát Giới, Sa Tăng, Bạch Long Mã sang Tây Phương thỉnh chân kinh để đối phó với 1 cơn bão vũ trụ sắp bùng nổ, đồng thời thay trời hành đạo tiêu diệt bọn yêu ma...Fileserve
Tap 1:http://www.fileserve.com/file/xzwrsPX/Te Thien Dai Thanh 01.avi
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/cfECYmh/Te Thien Dai Thanh 02.avi
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/pKkY6ES/Te Thien Dai Thanh 03.avi
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/3bvyvcJ/Te Thien Dai Thanh 04.avi
Tap 5:http://www.fileserve.com/file/jfBduPF/Te Thien Dai Thanh 05.avi
Tap 6:http://www.fileserve.com/file/QJ2Uu7x/Te Thien Dai Thanh 06.avi
Tap 7:http://www.fileserve.com/file/Djfc47h/Te Thien Dai Thanh 07.avi
Tap 8:http://www.fileserve.com/file/tMBWv2M/Te Thien Dai Thanh 08.avi
Tap 9:http://www.fileserve.com/file/AZe23SY/Te Thien Dai Thanh 09.avi
Tap 10:http://www.fileserve.com/file/exTut6h/Te Thien Dai Thanh 10.avi
Tap 11:http://www.fileserve.com/file/2ygua9Y/Te Thien Dai Thanh 11.avi
Tap 12:http://www.fileserve.com/file/fQ76VuP/Te Thien Dai Thanh 12.avi
Tap 13:http://www.fileserve.com/file/GZr25Ss/Te Thien Dai Thanh 13.avi
Tap 14:http://www.fileserve.com/file/QwBzXYZ/Te Thien Dai Thanh 14.avi
Tap 15:http://www.fileserve.com/file/M7CDe2T/Te Thien Dai Thanh 15.avi
Tap 16:http://www.fileserve.com/file/6tzVT6a/Te Thien Dai Thanh 16.avi
Tap 17:http://www.fileserve.com/file/G9eWvKG/Te Thien Dai Thanh 17.avi
Tap 18:http://www.fileserve.com/file/tXaj2vq/Te Thien Dai Thanh 18.avi
Tap 19:http://www.fileserve.com/file/NfxRhVS/Te Thien Dai Thanh 19.avi
Tap 20:http://www.fileserve.com/file/EtCfprQ/Te Thien Dai Thanh 20.avi
Tap 21:http://www.fileserve.com/file/yBJZEcG/Te Thien Dai Thanh 21.avi
Tap 22:http://www.fileserve.com/file/FqjDhta/Te Thien Dai Thanh 22.avi
Tap 23:http://www.fileserve.com/file/dfa5zct/Te Thien Dai Thanh 23.avi
Tap 24:http://www.fileserve.com/file/Kd2mNqx/Te Thien Dai Thanh 24.avi
Tap 25:http://www.fileserve.com/file/k6zPuVt/Te Thien Dai Thanh 25.avi
Tap 26:http://www.fileserve.com/file/bWWhrUM/Te Thien Dai Thanh 26.avi
Tap 27:http://www.fileserve.com/file/k8pdAYq/Te Thien Dai Thanh 27.avi
Tap 28:http://www.fileserve.com/file/dNsZU6n/Te Thien Dai Thanh 28.avi
Tap 29:http://www.fileserve.com/file/VnpDD6K/Te Thien Dai Thanh 29.avi
Tap 30:http://www.fileserve.com/file/e2x3yMa/Te Thien Dai Thanh 30.avi
Tap 31:http://www.fileserve.com/file/KC2q8xz/Te Thien Dai Thanh 31.avi
Tap 32:http://www.fileserve.com/file/kvrFjDb/Te Thien Dai Thanh 32.avi
Tap 33:http://www.fileserve.com/file/eA7vBcE/Te Thien Dai Thanh 33.avi
Tap 34:http://www.fileserve.com/file/BWKHagC/Te Thien Dai Thanh 34.avi
Tap 35:http://www.fileserve.com/file/rFpHMRu/Te Thien Dai Thanh 35.avi
Tap 36:http://www.fileserve.com/file/7HuV9FN/Te Thien Dai Thanh 36.avi
Tap 37:http://www.fileserve.com/file/NrcQZXH/Te Thien Dai Thanh 37.avi
Tap 38:http://www.fileserve.com/file/U7rEhHR/Te Thien Dai Thanh 38.avi
Tap 39:http://www.fileserve.com/file/qcM4z7v/Te Thien Dai Thanh 39.avi
Tap 40:http://www.fileserve.com/file/8vg2gM7/Te Thien Dai Thanh 40.avi
Tap 41:http://www.fileserve.com/file/utwK8d8/Te Thien Dai Thanh EP41.avi
Tap 42:http://www.fileserve.com/file/UTpsfqh/Te Thien Dai Thanh EP42.avi
Tap 43:http://www.fileserve.com/file/R6RKC9S/Te Thien Dai Thanh EP43.avi
Tap 44:http://www.fileserve.com/file/5H3QfkA/Te Thien Dai Thanh EP44.avi
Tap 45:http://www.fileserve.com/file/24VzmXN/Te Thien Dai Thanh EP45.avi
Tap 46:http://www.fileserve.com/file/dxy98Rr/Te Thien Dai Thanh EP46.avi
Tap 47:http://www.fileserve.com/file/mHS9wTg/Te Thien Dai Thanh EP47.avi
Tap 48:http://www.fileserve.com/file/MBu4EEX/Te Thien Dai Thanh EP48.avi
Tap 49:http://www.fileserve.com/file/5zN8ebr/Te Thien Dai Thanh EP49.avi
Tap 50:http://www.fileserve.com/file/5P4wvBX/Te Thien Dai Thanh EP50.avi
Tap 51:http://www.fileserve.com/file/CpxV8zV/Te Thien Dai Thanh EP51.avi
Tap 52:http://www.fileserve.com/file/E5mPgr2/Te Thien Dai Thanh EP52.avi
Tap 53:http://www.fileserve.com/file/He48BSp/Te Thien Dai Thanh EP53.avi
Tap 54:http://www.fileserve.com/file/Z8ahhWm/Te Thien Dai Thanh EP54.avi
Tap 55:http://www.fileserve.com/file/ebWZCyY/Te Thien Dai Thanh EP55.avi
Tap 56:http://www.fileserve.com/file/CCZ8JwJ/Te Thien Dai Thanh EP56.avi

Wupload
Tap 1:http://www.wupload.com/file/67127460/Te Thien Dai Thanh 01.avi
Tap 2:http://www.wupload.com/file/64240772/Te Thien Dai Thanh 02.avi
Tap 3:http://www.wupload.com/file/64240811/Te Thien Dai Thanh 03.avi
Tap 4:http://www.wupload.com/file/64241376/Te Thien Dai Thanh 04.avi
Tap 5:http://www.wupload.com/file/64242162/Te Thien Dai Thanh 05.avi
Tap 6:http://www.wupload.com/file/64251194/Te Thien Dai Thanh 06.avi
Tap 7:http://www.wupload.com/file/64252188/Te Thien Dai Thanh 07.avi
Tap 8:http://www.wupload.com/file/64256699/Te Thien Dai Thanh 08.avi
Tap 9:http://www.wupload.com/file/64259684/Te Thien Dai Thanh 09.avi
Tap 10:http://www.wupload.com/file/64252054/Te Thien Dai Thanh 10.avi
Tap 11:http://www.wupload.com/file/67771999/Te Thien Dai Thanh 11.avi
Tap 12:http://www.wupload.com/file/67772379/Te Thien Dai Thanh 12.avi
Tap 13:http://www.wupload.com/file/67772218/Te Thien Dai Thanh 13.avi
Tap 14:http://www.wupload.com/file/67772216/Te Thien Dai Thanh 14.avi
Tap 15:http://www.wupload.com/file/67774064/Te Thien Dai Thanh 15.avi
Tap 16:http://www.wupload.com/file/67774180/Te Thien Dai Thanh 16.avi
Tap 17:http://www.wupload.com/file/67774091/Te Thien Dai Thanh 17.avi
Tap 18:http://www.wupload.com/file/67773909/Te Thien Dai Thanh 18.avi
Tap 19:http://www.wupload.com/file/67774843/Te Thien Dai Thanh 19.avi
Tap 20:http://www.wupload.com/file/67844958/Te Thien Dai Thanh 20.avi
Tap 21:http://www.wupload.com/file/67774846/Te Thien Dai Thanh 21.avi
Tap 22:http://www.wupload.com/file/67948006/Te Thien Dai Thanh 22.avi
Tap 23:http://www.wupload.com/file/67844952/Te Thien Dai Thanh 23.avi
Tap 24:http://www.wupload.com/file/67939813/Te Thien Dai Thanh 24.avi
Tap 25:http://www.wupload.com/file/67941101/Te Thien Dai Thanh 25.avi
Tap 26:http://www.wupload.com/file/67777631/Te Thien Dai Thanh 26.avi
Tap 27:http://www.wupload.com/file/67777054/Te Thien Dai Thanh 27.avi
Tap 28:http://www.wupload.com/file/67777634/Te Thien Dai Thanh 28.avi
Tap 29:http://www.wupload.com/file/67776687/Te Thien Dai Thanh 29.avi
Tap 30:http://www.wupload.com/file/67778316/Te Thien Dai Thanh 30.avi
Tap 31:http://www.wupload.com/file/67941087/Te Thien Dai Thanh 31.avi
Tap 32:http://www.wupload.com/file/67941405/Te Thien Dai Thanh 32.avi
Tap 33:http://www.wupload.com/file/67941765/Te Thien Dai Thanh 33.avi
Tap 34:http://www.wupload.com/file/67941089/Te Thien Dai Thanh 34.avi
Tap 35:http://www.wupload.com/file/67835473/Te Thien Dai Thanh 35.avi
Tap 36:http://www.wupload.com/file/67939987/Te Thien Dai Thanh 36.avi
Tap 37:http://www.wupload.com/file/67837629/Te Thien Dai Thanh 37.avi
Tap 38:http://www.wupload.com/file/67837637/Te Thien Dai Thanh 38.avi
Tap 39:http://www.wupload.com/file/67836699/Te Thien Dai Thanh 39.avi
Tap 40:http://www.wupload.com/file/67837837/Te Thien Dai Thanh 40.avi
Tap 41:http://www.wupload.com/file/67945109/Te Thien Dai Thanh EP41.avi
Tap 42:http://www.wupload.com/file/67839134/Te Thien Dai Thanh EP42.avi
Tap 43:http://www.wupload.com/file/67841238/Te Thien Dai Thanh EP43.avi
Tap 44:http://www.wupload.com/file/67840527/Te Thien Dai Thanh EP44.avi
Tap 45:http://www.wupload.com/file/67841198/Te Thien Dai Thanh EP45.avi
Tap 46:http://www.wupload.com/file/67842300/Te Thien Dai Thanh EP46.avi
Tap 47:http://www.wupload.com/file/67842781/Te Thien Dai Thanh EP47.avi
Tap 48:http://www.wupload.com/file/67843172/Te Thien Dai Thanh EP48.avi
Tap 49:http://www.wupload.com/file/67843792/Te Thien Dai Thanh EP49.avi
Tap 50:http://www.wupload.com/file/67854158/Te Thien Dai Thanh EP50.avi
Tap 51:http://www.wupload.com/file/67854332/Te Thien Dai Thanh EP51.avi
Tap 52:http://www.wupload.com/file/67854565/Te Thien Dai Thanh EP52.avi
Tap 53:http://www.wupload.com/file/67854330/Te Thien Dai Thanh EP53.avi
Tap 54:http://www.wupload.com/file/67961024/Te Thien Dai Thanh EP54.avi
Tap 55:http://www.wupload.com/file/67854159/Te Thien Dai Thanh EP55.avi
Tap 56:http://www.wupload.com/file/67854336/Te Thien Dai Thanh EP56.aviUser posted comments

Kiwiwi is OfflineKiwiwi says - 31st July 2011 - 12:18 PM
Thank you

romance_vn is Offlineromance_vn says - 6th August 2011 - 11:18 PM
Full update 56/56

romance_vn is Offlineromance_vn says - 31st August 2011 - 10:26 AM
update full Wupload

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to