Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Nam Bắc Đại Trạng Sư / Attorney Song And Ji (USLT) - 35 Tập

Posted by banvatoi800 - 16th August 2011 - 08:32 PM

Nam Bắc Đại Trạng Sư / Attorney Song And Ji (USLT) - 35 Tập

Giới thiệu: Vào thời Mãn Thanh có hai vị Nam trạng và Bắc trạng. Phương Nam có Trạng vương Tống Thế Kiệt. Phương Bắc có Trạng vương Kỷ Học Lễ. Hai người chuyên đi cãi kiện cho dân lành bị ức hiếp. Một chuỗi các vụ án ly kỳ xảy ra khiến 2 vị trạng sư không hẹn mà gặp trên công đường. Tống Thế Kiệt thấy chuyện ngang trái, không ngần ngại giúp người. Kỷ Học Lễ hiểu rõ cửa quan, nên không tuỳ tiện kiện tụng. Kẻ tám lạng, người nửa cân...Hai đại trạng sư luôn ganh đua nhau trong từng vụ kiện. Hai người một già một trẻ, một Nam, một Bắc dần dần thân thiết với nhau, giúp đỡ trong quá trình phá án để cùng trừng trị kẻ ác.

[CODE]Download wupload

http://www.wupload.com/file/101707218/Plan...iTrangSu-01.avi
http://www.wupload.com/file/101711445/Plan...iTrangSu-02.avi
http://www.wupload.com/file/101823277/Plan...iTrangSu-03.avi
http://www.wupload.com/file/101714298/Plan...iTrangSu-04.avi
http://www.wupload.com/file/101714082/Plan...iTrangSu-05.avi
http://www.wupload.com/file/101719400/Plan...iTrangSu-06.avi
http://www.wupload.com/file/101717146/Plan...iTrangSu-07.avi
http://www.wupload.com/file/101707851/Plan...iTrangSu-08.avi
http://www.wupload.com/file/101641966/Plan...iTrangSu-09.avi
http://www.wupload.com/file/101711621/Plan...iTrangSu-10.avi
http://www.wupload.com/file/101722027/Plan...iTrangSu-11.avi
http://www.wupload.com/file/101643650/Plan...iTrangSu-12.avi
http://www.wupload.com/file/101717478/Plan...iTrangSu-13.avi
http://www.wupload.com/file/101729030/Plan...iTrangSu-14.avi
http://www.wupload.com/file/101407221/Plan...iTrangSu-15.avi
http://www.wupload.com/file/101715732/Plan...iTrangSu-16.avi
http://www.wupload.com/file/101715654/Plan...iTrangSu-17.avi
http://www.wupload.com/file/101643592/Plan...iTrangSu-18.avi
http://www.wupload.com/file/101649897/Plan...iTrangSu-19.avi
http://www.wupload.com/file/101951767/Plan...iTrangSu-20.avi
http://www.wupload.com/file/101830782/Plan...iTrangSu-21.avi
http://www.wupload.com/file/101992655/Plan...iTrangSu-22.avi
http://www.wupload.com/file/102156215/Plan...iTrangSu-23.avi
http://www.wupload.com/file/102019270/Plan...iTrangSu-24.avi
http://www.wupload.com/file/102048366/Plan...iTrangSu-25.avi
http://www.wupload.com/file/102155980/Plan...iTrangSu-26.avi
http://www.wupload.com/file/101642047/Plan...iTrangSu-27.avi
http://www.wupload.com/file/101645548/Plan...iTrangSu-27.avi
http://www.wupload.com/file/101651991/Plan...iTrangSu-28.avi
http://www.wupload.com/file/101648956/Plan...iTrangSu-29.avi
http://www.wupload.com/file/101649804/Plan...iTrangSu-30.avi
http://www.wupload.com/file/101648046/Plan...iTrangSu-31.avi
http://www.wupload.com/file/101648777/Plan...iTrangSu-32.avi
http://www.wupload.com/file/101651374/Plan...iTrangSu-33.avi
http://www.wupload.com/file/101651641/Plan...iTrangSu-34.avi
http://www.wupload.com/file/101470887/Plan...angSu-35End.avi

Download
http://www.filesonic.com/file/1683888444/P...iTrangSu-01.avi
http://www.filesonic.com/file/1683892024/P...iTrangSu-02.avi
http://www.filesonic.com/file/1683888184/P...iTrangSu-03.avi
http://www.filesonic.com/file/1683892064/P...iTrangSu-04.avi
http://www.filesonic.com/file/1683891834/P...iTrangSu-05.avi
http://www.filesonic.com/file/1683896604/P...iTrangSu-06.avi
http://www.filesonic.com/file/1683907154/P...iTrangSu-07.avi
http://www.filesonic.com/file/1683906944/P...iTrangSu-08.avi
http://www.filesonic.com/file/1683906924/P...iTrangSu-09.avi
http://www.filesonic.com/file/1683909754/P...iTrangSu-10.avi
http://www.filesonic.com/file/1683906954/P...iTrangSu-11.avi
http://www.filesonic.com/file/1683909434/P...iTrangSu-12.avi
http://www.filesonic.com/file/1683907004/P...iTrangSu-13.avi
http://www.filesonic.com/file/1683909464/P...iTrangSu-14.avi
http://www.filesonic.com/file/1683909824/P...iTrangSu-15.avi
http://www.filesonic.com/file/1683909804/P...iTrangSu-16.avi
http://www.filesonic.com/file/1683909764/P...iTrangSu-17.avi
http://www.filesonic.com/file/1683914244/P...iTrangSu-18.avi
http://www.filesonic.com/file/1683914774/P...iTrangSu-19.avi
http://www.filesonic.com/file/1683919924/P...iTrangSu-20.avi
http://www.filesonic.com/file/1683914804/P...iTrangSu-21.avi
http://www.filesonic.com/file/1683920144/P...iTrangSu-22.avi
http://www.filesonic.com/file/1683923344/P...iTrangSu-23.avi
http://www.filesonic.com/file/1683920124/P...iTrangSu-24.avi
http://www.filesonic.com/file/1683919994/P...iTrangSu-25.avi
http://www.filesonic.com/file/1683919524/P...iTrangSu-26.avi
http://www.filesonic.com/file/1683920244/P...iTrangSu-27.avi
http://www.filesonic.com/file/1683923354/P...iTrangSu-28.avi
http://www.filesonic.com/file/1683923364/P...iTrangSu-29.avi
http://www.filesonic.com/file/1683923634/P...iTrangSu-30.avi
http://www.filesonic.com/file/1683925344/P...iTrangSu-31.avi
http://www.filesonic.com/file/1683922994/P...iTrangSu-32.avi
http://www.filesonic.com/file/1683925354/P...iTrangSu-33.avi
http://www.filesonic.com/file/1683925284/P...iTrangSu-34.avi
http://www.filesonic.com/file/1683925394/P...angSu-35End.avi

Download
http://www.uploadstation.com/file/Y6ThCrq/...iTrangSu-01.avi
http://www.uploadstation.com/file/Qn94JFu/...iTrangSu-02.avi
http://www.uploadstation.com/file/NkeAEug/...iTrangSu-03.avi
http://www.uploadstation.com/file/rPSXbwC/...iTrangSu-04.avi
http://www.uploadstation.com/file/scmc4qG/...iTrangSu-05.avi
http://www.uploadstation.com/file/WS4U9Sq/...iTrangSu-06.avi
http://www.uploadstation.com/file/2ZG3GtV/...iTrangSu-07.avi
http://www.uploadstation.com/file/e6QVK6u/...iTrangSu-08.avi
http://www.uploadstation.com/file/rf9ZRYv/...iTrangSu-09.avi
http://www.uploadstation.com/file/DVNWqGD/...iTrangSu-10.avi
http://www.uploadstation.com/file/JxVWFfY/...iTrangSu-11.avi
http://www.uploadstation.com/file/V7D4jgD/...iTrangSu-12.avi
http://www.uploadstation.com/file/9D4kZsU/...iTrangSu-13.avi
http://www.uploadstation.com/file/ukrSPWU/...iTrangSu-14.avi
http://www.uploadstation.com/file/sjDfxmv/...iTrangSu-15.avi
http://www.uploadstation.com/file/rmBYgQq/...iTrangSu-16.avi
http://www.uploadstation.com/file/hZgmtkK/...iTrangSu-17.avi
http://www.uploadstation.com/file/YS4wBfB/...iTrangSu-18.avi
http://www.uploadstation.com/file/AW7af8X/...iTrangSu-19.avi
http://www.uploadstation.com/file/g2NPwy3/...iTrangSu-20.avi
http://www.uploadstation.com/file/uMk9WxT/...iTrangSu-21.avi
http://www.uploadstation.com/file/wTps5Vw/...iTrangSu-22.avi
http://www.uploadstation.com/file/rQmZfDH/...iTrangSu-23.avi
http://www.uploadstation.com/file/BMtUVWa/...iTrangSu-24.avi
http://www.uploadstation.com/file/NBDjEmC/...iTrangSu-25.avi
http://www.uploadstation.com/file/9yF7Zgx/...iTrangSu-26.avi
http://www.uploadstation.com/file/SQSbkSc/...iTrangSu-27.avi
http://www.uploadstation.com/file/W8fj7Wu/...iTrangSu-28.avi
http://www.uploadstation.com/file/KEcE2v9/...iTrangSu-29.avi
http://www.uploadstation.com/file/gEPNaD8/...iTrangSu-30.avi
http://www.uploadstation.com/file/n5h57yC/...iTrangSu-31.avi
http://www.uploadstation.com/file/vSU9sT6/...iTrangSu-32.avi
http://www.uploadstation.com/file/HPfHAjB/...iTrangSu-33.avi
http://www.uploadstation.com/file/ArKPdqR/...iTrangSu-34.avi
http://www.uploadstation.com/file/7q5v3r5/...angSu-35End.avi
[/CODE]

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to