Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Ba Nữ Cảnh Sát Thiện Xạ - Corruption Doesn't Pay - 20/20 [FFVN]

Posted by romance_vn - 25th August 2011 - 03:42 PMBa Nữ Cảnh Sát Thiện Xạ - Corruption Doesn't Pay
Số tập: 20
Giám chế: Vương Tâm Ủy
Diễn viên:

Đặng Tụy Văn - Phan Ủy Hân (Bích Ngọc lồng)
Quan Vịnh Hà - Cam Bảo Ni (Huỳnh Hoa lồng)
Thương Thiên Nga - Trì Trung Liên (Thanh Phúc lồng)
Tăng Vỹ Quyền - Quách An
Lý Tử Hùng - Trác Minh (Thế Thanh lồng)
Phương Trung Tín - Trang Văn Hiền
Lý Thành Xương
Trương Quốc Cường - Ngô Kỳ Xương
Lâm Gia Hoa
Vương Hiền Chí
Hà Anh Vỹ
Tưởng Khắc
Trịnh Quân Chức

Giới thiệu: Hân, Ni và Liên là 3 cô gái trong ban Bài Trừ Tham Nhũng, thường được biệt phái thi hành các nhiệm vụ gay go và tạo ra nhiều thành quả xuất sắc, hơn nữa tình cảm 3 cô rất mật thiết, thường hay sinh tử sống chết có nhau. Ngoài công tác, các cô cũng như mọi người, thường gặt những xung đột về gia đình, tình yêu cũng như tình bạn. Nên sau này Liên phải từ chức vì không thể lo hai mặt gia đình và sự nghiệp. Còn Ni và Hân trong một vụ điều tra hối lộ đụng chạm với tên Tài, tên này đặt chất nổ tính thủ tiêu nhân chứng, trong cơn nguy, hai cô đã phá vỡ vụ khủng bố kịp thời và cũng trong lúc này, Liên bất chấp nguy hiểm xuất hiện giúp hai người bạn chống lại tên Tài.

Filserve.com

[CODE]http://www.fileserve.com/file/nC5xtPw/Ba_Nu_Canh_Sat_Thien_Xa_01.avi
http://www.fileserve.com/file/nspnfjj/Ba_N...Thien_Xa_02.avi
http://www.fileserve.com/file/FSCvVY5/Ba_N...Thien_Xa_03.avi
http://www.fileserve.com/file/CBAx2Em/Ba_N...Thien_Xa_4a.avi
http://www.fileserve.com/file/RDR2fcT/Ba_N...Thien_Xa_4b.avi
http://www.fileserve.com/file/fuQfj6Z/Ba_N...Thien_Xa_05.mkv
http://www.fileserve.com/file/2Ez8SDD/Ba_N...Thien_Xa_06.mkv
http://www.fileserve.com/file/yJQ8ACW/Ba_N...Thien_Xa_07.mkv
http://www.fileserve.com/file/pUpFmjv/Ba_N...Thien_Xa_08.mkv
http://www.fileserve.com/file/e3PqubF/Ba_N...Thien_Xa_09.mkv
http://www.fileserve.com/file/7KhyaGR/Ba_N...Thien_Xa_10.mkv
http://www.fileserve.com/file/2redAaA/Ba_N...Thien_Xa_11.mkv
http://www.fileserve.com/file/sDhJGdY/Ba_N...Thien_Xa_12.mkv
http://www.fileserve.com/file/PreUCry/Ba_N...Thien_Xa_13.mkv
http://www.fileserve.com/file/VysCAH6/Ba_N...Thien_Xa_14.mkv
http://www.fileserve.com/file/7eKwQYn/Ba_N...Thien_Xa_15.mkv
http://www.fileserve.com/file/YEpEEMM/Ba_N...Thien_Xa_16.mkv
http://www.fileserve.com/file/hrpyHrs/Ba_N...Thien_Xa_17.mkv
http://www.fileserve.com/file/bpzpKNf/Ba_N...Thien_Xa_18.mkv
http://www.fileserve.com/file/PZaeyP6/Ba_N...Thien_Xa_19.mkv
http://www.fileserve.com/file/csZvpAY/Ba_N...n_Xa_20.End.mkv
[/CODE]

Wupload:
[CODE]http://www.wupload.com/file/119037962/Ba_Nu_Canh_Sat_Thien_Xa_01.avi
http://www.wupload.com/file/119037698/Ba_N...Thien_Xa_02.avi
http://www.wupload.com/file/119037573/Ba_N...Thien_Xa_03.avi
http://www.wupload.com/file/119035612/Ba_N...Thien_Xa_4a.avi
http://www.wupload.com/file/119037575/Ba_N...Thien_Xa_4b.avi
http://www.wupload.com/file/119036607/Ba_N...Thien_Xa_05.mkv
http://www.wupload.com/file/119036598/Ba_N...Thien_Xa_06.mkv
http://www.wupload.com/file/119036639/Ba_N...Thien_Xa_07.mkv
http://www.wupload.com/file/119036514/Ba_N...Thien_Xa_08.mkv
http://www.wupload.com/file/119036827/Ba_N...Thien_Xa_09.mkv
http://www.wupload.com/file/119037311/Ba_N...Thien_Xa_10.mkv
http://www.wupload.com/file/119036536/Ba_N...Thien_Xa_11.mkv
http://www.wupload.com/file/119036338/Ba_N...Thien_Xa_12.mkv
http://www.wupload.com/file/119035711/Ba_N...Thien_Xa_13.mkv
http://www.wupload.com/file/119036347/Ba_N...Thien_Xa_14.mkv
http://www.wupload.com/file/119037279/Ba_N...Thien_Xa_15.mkv
http://www.wupload.com/file/119037272/Ba_N...Thien_Xa_16.mkv
http://www.wupload.com/file/119037251/Ba_N...Thien_Xa_17.mkv
http://www.wupload.com/file/119037247/Ba_N...Thien_Xa_18.mkv
http://www.wupload.com/file/119036326/Ba_N...Thien_Xa_19.mkv
http://www.wupload.com/file/119037284/Ba_N...n_Xa_20.End.mkv
[/CODE]

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to