Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Cỗ Máy Thời Gian - A Step Into The Past 40/40 (FFVN)

Posted by romance_vn - 25th August 2011 - 04:38 PM


Tên tiếng Anh: A Step Into The Past
Tên tiếng Hoa: 尋秦記
Tên gốc: Tầm Tần Ký
Số tập: 40
Ngày phát sóng trên TVB: 15/10/2001
Ngày phát hành ở VN: 10/12/2001
Giám chế: Trang Vỹ Kiện
Diễn viên:
Cổ Thiên Lạc - Hạng Thiếu Long (Thế Thanh lồng)
Tuyên Huyên - Ô Đình Phương (Bích Ngọc/Kiều Oanh lồng)
Lâm Phong - Triệu Bàn / Doanh Chính (Thế Phương lồng)
Giang Hoa - Liêm Tấn / Lao Ái (Nguyễn Vinh lồng)
Đằng Lệ Minh - Thiện Nhu (Thùy Trang lồng)
Quách Thiện Ni - Cầm Thanh / Tần Thanh (Thanh Bình lồng)
Tuyết Nhi - Triệu Thiên
Lý Tử Hùng - Triệu Mục
Tuyết Lê - Triệu Nhã
Quách Phong - Lã Bất Vi
Diêu Doanh Doanh - Triệu Cơ (Thùy Trang lồng)
Nguyên Hoa - Nguyên Tôn
Vương Vỹ Lương - Triệu Cao
Quách Diệu Minh - Vương Tiễn
Diêu Lạc Di - Lã Nương Dung
Cái Minh Huy - Long Dương Quân
Tăng Vỹ Quyền - Tính Lang Quân
Âu Thoại Vỹ - Đào Phương
Vương Vỹ - Ô Ứng Nguyên
Trần Quốc Bang - Lý Tư
La Mãnh - Lý Tự Thành
Lê Tuyên - Hoàng thái hậu
Huỳnh Văn Tiêu - Đằng Dực
Lưu Gia Long - Kinh Tuấn
Dư Tử Minh - Trâu Diễn
Thiệu Truyền Dũng - Ô Đình Uy
Quách Chính Hồng - Vương Tiễn
Quách Đức Tín - Lộc Công
Lý Long Cơ - Tần Trang tương vương
Đới Chí Vỹ - Dương Tuyền Quân
Lý Hải Sinh - Mông Ngạo
Châu Dương - Thành Kiều
Lê Bỉ Đắc - Triệu vương
Lưu Vĩnh Kiện - Triệu Đức
Trần Thiếu Bang - Triệu Gia
Vương Tuấn Đường - Hiêu Nguy Mâu
Trần Gia Nghi - Bình Nguyên phu nhân
Bồ Minh Lam - Nguy thái tử
Chung Kiến Văn - gia tướng
Lưu Gia Huy - Tào Thu Đạo
Lý Gia Đỉnh - Nghiêm Bình
Mạch Trường Thanh - Mạch Vỹ Kiện
Trần Vinh Tuấn - Lao Ái
Trương Trí Hiên - Doanh Chính
Trương Lôi - Hôi Hồ
Tôn Quý Khanh - Ngọc Khí Tượng
Đàm Quyền Huy - Trường Mao
Lâm Viễn Nghênh - Đoản Mao
Ngô Diệc Khiêm - Hàn Phi
La Hạo Giai - Lý Viên
Dương Gia Nặc - Hàn Sấm
Châu Thông - lão phu
Hạ Bình - lão thê

Tóm tắt nội dung: Hạng Thiếu Long - một cảnh sát ở thời hiện đại vì muốn cứu vãng cuộc tình của mình đã đồng ý thử nghiệm cỗ máy thời gian. Anh trở về thời tiền Tần Thủy Hòang. Với tính cách dí dỏm, hào hoa nên anh đã khiến không ít mỹ nhân thời xưa yêu anh. Một trong đó là Ô Đình Phương. Ô Đình Phương bị anh từ chối nên đã bỏ đi. Sau này, Hạng Thiếu Long gặp được Cầm Thanh giống hệt người bạn gái ở thời hiện tại và hai người bắt đầu yêu nhau. Trải qua nhiều sóng gió, Hạng Thiếu Long giúp Tần Thủy Hòang lên làm vua. Anh gặp lại Ô Đình Phương (nhiều lần cô & một người bạn cứu sống anh). Hạng Thiếu Long cảm động và cuối cùng anh cũng lấy Đình Phương & Cầm Thanh làm vợ sau khi trải qua cuộc truy đuổi của Tần Thủy Hòang.Fileserve.Com
[CODE]Tap 1:http://www.fileserve.com/file/TJJMUKK/CoMayThoiGian_01.avi
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/f23f7JR/CoMayThoiGian_02.avi
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/Dxs3apq/CoMayThoiGian_03.avi
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/3Vzmeey/CoMayThoiGian_04.avi
Tap 5:http://www.fileserve.com/file/2UhE494/CoMayThoiGian_05.avi
Tap 6:http://www.fileserve.com/file/XdhZVFF/CoMayThoiGian_06.avi
Tap 7:http://www.fileserve.com/file/ZzRrf3E/CoMayThoiGian_07.avi
Tap 8:http://www.fileserve.com/file/GHQ8hWE/CoMayThoiGian_08.avi
Tap 9:http://www.fileserve.com/file/Ec676G9/CoMayThoiGian_09.avi
Tap 10:http://www.fileserve.com/file/a6Yvum3/CoMayThoiGian_10.avi
Tap 11:http://www.fileserve.com/file/k4UnMtQ/CoMayThoiGian_11.avi
Tap 12:http://www.fileserve.com/file/4xtbjBp/CoMayThoiGian_12.avi
Tap 13:http://www.fileserve.com/file/hTUqtvv/CoMayThoiGian_13.avi
Tap 14:http://www.fileserve.com/file/u9v22BK/CoMayThoiGian_14.avi
Tap 15:http://www.fileserve.com/file/MN78WBu/CoMayThoiGian_15.avi
Tap 16:http://www.fileserve.com/file/gq2ZUVN/CoMayThoiGian_16.avi
Tap 17:http://www.fileserve.com/file/cSEpv92/CoMayThoiGian_17.avi
Tap 18:http://www.fileserve.com/file/kugMdHm/CoMayThoiGian_18.avi
Tap 19:http://www.fileserve.com/file/3McVwFG/CoMayThoiGian_19.avi
Tap 20:http://www.fileserve.com/file/CKy33Us/CoMayThoiGian_20.avi
Tap 21:http://www.fileserve.com/file/KGqBadQ/CoMayThoiGian_21.avi
Tap 22:http://www.fileserve.com/file/AxTNYdq/CoMayThoiGian_22.avi
Tap 23:http://www.fileserve.com/file/Uf42NAu/CoMayThoiGian_23.avi
Tap 24:http://www.fileserve.com/file/wmjSZfC/CoMayThoiGian_24.avi
Tap 25:http://www.fileserve.com/file/9cU5kJC/CoMayThoiGian_25.avi
Tap 26:http://www.fileserve.com/file/CtD7TkH/CoMayThoiGian_26.avi
Tap 27:http://www.fileserve.com/file/btkjYnz/CoMayThoiGian_27.avi
Tap 28:http://www.fileserve.com/file/B3Et56u/CoMayThoiGian_28.avi
Tap 29:http://www.fileserve.com/file/Z5BsEXU/CoMayThoiGian_29.avi
Tap 30:http://www.fileserve.com/file/sCHUmNx/CoMayThoiGian_30.avi
Tap 31:http://www.fileserve.com/file/eZKAerU/CoMayThoiGian_31.avi
Tap 32:http://www.fileserve.com/file/4BCMEQs/CoMayThoiGian_32.avi
Tap 33:http://www.fileserve.com/file/RG6Qyz4/CoMayThoiGian_33.avi
Tap 34:http://www.fileserve.com/file/VVhWzgs/CoMayThoiGian_34.avi
Tap 35:http://www.fileserve.com/file/mAk4G3w/CoMayThoiGian_35.avi
Tap 36:http://www.fileserve.com/file/27Bm83K/CoMayThoiGian_36.avi
Tap 37:http://www.fileserve.com/file/sfgWE69/CoMayThoiGian_37.avi
Tap 38:http://www.fileserve.com/file/cPm69q2/CoMayThoiGian_38.avi
Tap 39:http://www.fileserve.com/file/bsyC3Rd/CoMayThoiGian_39.avi
Tap 40:http://www.fileserve.com/file/44TZskm/CoMayThoiGian_40End.avi
[/CODE]

Wupload:
[CODE]Tap 1:http://www.wupload.com/file/119098467/CoMayThoiGian_01.avi
Tap 2:http://www.wupload.com/file/119092487/CoMayThoiGian_02.avi
Tap 3:http://www.wupload.com/file/119091178/CoMayThoiGian_03.avi
Tap 4:http://www.wupload.com/file/119091621/CoMayThoiGian_04.avi
Tap 5:http://www.wupload.com/file/119091622/CoMayThoiGian_05.avi
Tap 6:http://www.wupload.com/file/119091175/CoMayThoiGian_06.avi
Tap 7:http://www.wupload.com/file/119091623/CoMayThoiGian_07.avi
Tap 8:http://www.wupload.com/file/119091643/CoMayThoiGian_08.avi
Tap 9:http://www.wupload.com/file/119091659/CoMayThoiGian_09.avi
Tap 10:http://www.wupload.com/file/119091171/CoMayThoiGian_10.avi
Tap 11:http://www.wupload.com/file/119091176/CoMayThoiGian_11.avi
Tap 12:http://www.wupload.com/file/119096493/CoMayThoiGian_12.avi
Tap 13:http://www.wupload.com/file/119092265/CoMayThoiGian_13.avi
Tap 14:http://www.wupload.com/file/119091182/CoMayThoiGian_14.avi
Tap 15:http://www.wupload.com/file/119091180/CoMayThoiGian_15.avi
Tap 16:http://www.wupload.com/file/119094841/CoMayThoiGian_16.avi
Tap 17:http://www.wupload.com/file/119091173/CoMayThoiGian_17.avi
Tap 18:http://www.wupload.com/file/119095799/CoMayThoiGian_18.avi
Tap 19:http://www.wupload.com/file/119091188/CoMayThoiGian_19.avi
Tap 20:http://www.wupload.com/file/119091172/CoMayThoiGian_20.avi
Tap 21:http://www.wupload.com/file/119091332/CoMayThoiGian_21.avi
Tap 22:http://www.wupload.com/file/119092267/CoMayThoiGian_22.avi
Tap 23:http://www.wupload.com/file/119096502/CoMayThoiGian_23.avi
Tap 24:http://www.wupload.com/file/119091627/CoMayThoiGian_24.avi
Tap 25:http://www.wupload.com/file/119091177/CoMayThoiGian_25.avi
Tap 26:http://www.wupload.com/file/119091186/CoMayThoiGian_26.avi
Tap 27:http://www.wupload.com/file/119091179/CoMayThoiGian_27.avi
Tap 28:http://www.wupload.com/file/119091181/CoMayThoiGian_28.avi
Tap 29:http://www.wupload.com/file/119092273/CoMayThoiGian_29.avi
Tap 30:http://www.wupload.com/file/119091646/CoMayThoiGian_30.avi
Tap 31:http://www.wupload.com/file/119091184/CoMayThoiGian_31.avi
Tap 32:http://www.wupload.com/file/119091174/CoMayThoiGian_32.avi
Tap 33:http://www.wupload.com/file/119091383/CoMayThoiGian_33.avi
Tap 34:http://www.wupload.com/file/119091384/CoMayThoiGian_34.avi
Tap 35:http://www.wupload.com/file/119091276/CoMayThoiGian_35.avi
Tap 36:http://www.wupload.com/file/119092436/CoMayThoiGian_36.avi
Tap 37:http://www.wupload.com/file/119091183/CoMayThoiGian_37.avi
Tap 38:http://www.wupload.com/file/119091185/CoMayThoiGian_38.avi
Tap 39:http://www.wupload.com/file/119091187/CoMayThoiGian_39.avi
Tap 40:http://www.wupload.com/file/119094291/CoMayThoiGian_40End.avi
[/CODE]

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to