Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Cỗ Máy Thời Gian - A Step Into The Past 40/40 (FFVN)

Posted by romance_vn - 25th August 2011 - 04:38 PM


Tên tiếng Anh: A Step Into The Past
Tên tiếng Hoa: 尋秦記
Tên gốc: Tầm Tần Ký
Số tập: 40
Ngày phát sóng trên TVB: 15/10/2001
Ngày phát hành ở VN: 10/12/2001
Giám chế: Trang Vỹ Kiện
Diễn viên:
Cổ Thiên Lạc - Hạng Thiếu Long (Thế Thanh lồng)
Tuyên Huyên - Ô Đình Phương (Bích Ngọc/Kiều Oanh lồng)
Lâm Phong - Triệu Bàn / Doanh Chính (Thế Phương lồng)
Giang Hoa - Liêm Tấn / Lao Ái (Nguyễn Vinh lồng)
Đằng Lệ Minh - Thiện Nhu (Thùy Trang lồng)
Quách Thiện Ni - Cầm Thanh / Tần Thanh (Thanh Bình lồng)
Tuyết Nhi - Triệu Thiên
Lý Tử Hùng - Triệu Mục
Tuyết Lê - Triệu Nhã
Quách Phong - Lã Bất Vi
Diêu Doanh Doanh - Triệu Cơ (Thùy Trang lồng)
Nguyên Hoa - Nguyên Tôn
Vương Vỹ Lương - Triệu Cao
Quách Diệu Minh - Vương Tiễn
Diêu Lạc Di - Lã Nương Dung
Cái Minh Huy - Long Dương Quân
Tăng Vỹ Quyền - Tính Lang Quân
Âu Thoại Vỹ - Đào Phương
Vương Vỹ - Ô Ứng Nguyên
Trần Quốc Bang - Lý Tư
La Mãnh - Lý Tự Thành
Lê Tuyên - Hoàng thái hậu
Huỳnh Văn Tiêu - Đằng Dực
Lưu Gia Long - Kinh Tuấn
Dư Tử Minh - Trâu Diễn
Thiệu Truyền Dũng - Ô Đình Uy
Quách Chính Hồng - Vương Tiễn
Quách Đức Tín - Lộc Công
Lý Long Cơ - Tần Trang tương vương
Đới Chí Vỹ - Dương Tuyền Quân
Lý Hải Sinh - Mông Ngạo
Châu Dương - Thành Kiều
Lê Bỉ Đắc - Triệu vương
Lưu Vĩnh Kiện - Triệu Đức
Trần Thiếu Bang - Triệu Gia
Vương Tuấn Đường - Hiêu Nguy Mâu
Trần Gia Nghi - Bình Nguyên phu nhân
Bồ Minh Lam - Nguy thái tử
Chung Kiến Văn - gia tướng
Lưu Gia Huy - Tào Thu Đạo
Lý Gia Đỉnh - Nghiêm Bình
Mạch Trường Thanh - Mạch Vỹ Kiện
Trần Vinh Tuấn - Lao Ái
Trương Trí Hiên - Doanh Chính
Trương Lôi - Hôi Hồ
Tôn Quý Khanh - Ngọc Khí Tượng
Đàm Quyền Huy - Trường Mao
Lâm Viễn Nghênh - Đoản Mao
Ngô Diệc Khiêm - Hàn Phi
La Hạo Giai - Lý Viên
Dương Gia Nặc - Hàn Sấm
Châu Thông - lão phu
Hạ Bình - lão thê

Tóm tắt nội dung: Hạng Thiếu Long - một cảnh sát ở thời hiện đại vì muốn cứu vãng cuộc tình của mình đã đồng ý thử nghiệm cỗ máy thời gian. Anh trở về thời tiền Tần Thủy Hòang. Với tính cách dí dỏm, hào hoa nên anh đã khiến không ít mỹ nhân thời xưa yêu anh. Một trong đó là Ô Đình Phương. Ô Đình Phương bị anh từ chối nên đã bỏ đi. Sau này, Hạng Thiếu Long gặp được Cầm Thanh giống hệt người bạn gái ở thời hiện tại và hai người bắt đầu yêu nhau. Trải qua nhiều sóng gió, Hạng Thiếu Long giúp Tần Thủy Hòang lên làm vua. Anh gặp lại Ô Đình Phương (nhiều lần cô & một người bạn cứu sống anh). Hạng Thiếu Long cảm động và cuối cùng anh cũng lấy Đình Phương & Cầm Thanh làm vợ sau khi trải qua cuộc truy đuổi của Tần Thủy Hòang.Fileserve.Com
[CODE]Tap 1:http://www.fileserve.com/file/TJJMUKK/CoMayThoiGian_01.avi
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/f23f7JR/CoMayThoiGian_02.avi
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/Dxs3apq/CoMayThoiGian_03.avi
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/3Vzmeey/CoMayThoiGian_04.avi
Tap 5:http://www.fileserve.com/file/2UhE494/CoMayThoiGian_05.avi
Tap 6:http://www.fileserve.com/file/XdhZVFF/CoMayThoiGian_06.avi
Tap 7:http://www.fileserve.com/file/ZzRrf3E/CoMayThoiGian_07.avi
Tap 8:http://www.fileserve.com/file/GHQ8hWE/CoMayThoiGian_08.avi
Tap 9:http://www.fileserve.com/file/Ec676G9/CoMayThoiGian_09.avi
Tap 10:http://www.fileserve.com/file/a6Yvum3/CoMayThoiGian_10.avi
Tap 11:http://www.fileserve.com/file/k4UnMtQ/CoMayThoiGian_11.avi
Tap 12:http://www.fileserve.com/file/4xtbjBp/CoMayThoiGian_12.avi
Tap 13:http://www.fileserve.com/file/hTUqtvv/CoMayThoiGian_13.avi
Tap 14:http://www.fileserve.com/file/u9v22BK/CoMayThoiGian_14.avi
Tap 15:http://www.fileserve.com/file/MN78WBu/CoMayThoiGian_15.avi
Tap 16:http://www.fileserve.com/file/gq2ZUVN/CoMayThoiGian_16.avi
Tap 17:http://www.fileserve.com/file/cSEpv92/CoMayThoiGian_17.avi
Tap 18:http://www.fileserve.com/file/kugMdHm/CoMayThoiGian_18.avi
Tap 19:http://www.fileserve.com/file/3McVwFG/CoMayThoiGian_19.avi
Tap 20:http://www.fileserve.com/file/CKy33Us/CoMayThoiGian_20.avi
Tap 21:http://www.fileserve.com/file/KGqBadQ/CoMayThoiGian_21.avi
Tap 22:http://www.fileserve.com/file/AxTNYdq/CoMayThoiGian_22.avi
Tap 23:http://www.fileserve.com/file/Uf42NAu/CoMayThoiGian_23.avi
Tap 24:http://www.fileserve.com/file/wmjSZfC/CoMayThoiGian_24.avi
Tap 25:http://www.fileserve.com/file/9cU5kJC/CoMayThoiGian_25.avi
Tap 26:http://www.fileserve.com/file/CtD7TkH/CoMayThoiGian_26.avi
Tap 27:http://www.fileserve.com/file/btkjYnz/CoMayThoiGian_27.avi
Tap 28:http://www.fileserve.com/file/B3Et56u/CoMayThoiGian_28.avi
Tap 29:http://www.fileserve.com/file/Z5BsEXU/CoMayThoiGian_29.avi
Tap 30:http://www.fileserve.com/file/sCHUmNx/CoMayThoiGian_30.avi
Tap 31:http://www.fileserve.com/file/eZKAerU/CoMayThoiGian_31.avi
Tap 32:http://www.fileserve.com/file/4BCMEQs/CoMayThoiGian_32.avi
Tap 33:http://www.fileserve.com/file/RG6Qyz4/CoMayThoiGian_33.avi
Tap 34:http://www.fileserve.com/file/VVhWzgs/CoMayThoiGian_34.avi
Tap 35:http://www.fileserve.com/file/mAk4G3w/CoMayThoiGian_35.avi
Tap 36:http://www.fileserve.com/file/27Bm83K/CoMayThoiGian_36.avi
Tap 37:http://www.fileserve.com/file/sfgWE69/CoMayThoiGian_37.avi
Tap 38:http://www.fileserve.com/file/cPm69q2/CoMayThoiGian_38.avi
Tap 39:http://www.fileserve.com/file/bsyC3Rd/CoMayThoiGian_39.avi
Tap 40:http://www.fileserve.com/file/44TZskm/CoMayThoiGian_40End.avi
[/CODE]

Wupload:
[CODE]Tap 1:http://www.wupload.com/file/119098467/CoMayThoiGian_01.avi
Tap 2:http://www.wupload.com/file/119092487/CoMayThoiGian_02.avi
Tap 3:http://www.wupload.com/file/119091178/CoMayThoiGian_03.avi
Tap 4:http://www.wupload.com/file/119091621/CoMayThoiGian_04.avi
Tap 5:http://www.wupload.com/file/119091622/CoMayThoiGian_05.avi
Tap 6:http://www.wupload.com/file/119091175/CoMayThoiGian_06.avi
Tap 7:http://www.wupload.com/file/119091623/CoMayThoiGian_07.avi
Tap 8:http://www.wupload.com/file/119091643/CoMayThoiGian_08.avi
Tap 9:http://www.wupload.com/file/119091659/CoMayThoiGian_09.avi
Tap 10:http://www.wupload.com/file/119091171/CoMayThoiGian_10.avi
Tap 11:http://www.wupload.com/file/119091176/CoMayThoiGian_11.avi
Tap 12:http://www.wupload.com/file/119096493/CoMayThoiGian_12.avi
Tap 13:http://www.wupload.com/file/119092265/CoMayThoiGian_13.avi
Tap 14:http://www.wupload.com/file/119091182/CoMayThoiGian_14.avi
Tap 15:http://www.wupload.com/file/119091180/CoMayThoiGian_15.avi
Tap 16:http://www.wupload.com/file/119094841/CoMayThoiGian_16.avi
Tap 17:http://www.wupload.com/file/119091173/CoMayThoiGian_17.avi
Tap 18:http://www.wupload.com/file/119095799/CoMayThoiGian_18.avi
Tap 19:http://www.wupload.com/file/119091188/CoMayThoiGian_19.avi
Tap 20:http://www.wupload.com/file/119091172/CoMayThoiGian_20.avi
Tap 21:http://www.wupload.com/file/119091332/CoMayThoiGian_21.avi
Tap 22:http://www.wupload.com/file/119092267/CoMayThoiGian_22.avi
Tap 23:http://www.wupload.com/file/119096502/CoMayThoiGian_23.avi
Tap 24:http://www.wupload.com/file/119091627/CoMayThoiGian_24.avi
Tap 25:http://www.wupload.com/file/119091177/CoMayThoiGian_25.avi
Tap 26:http://www.wupload.com/file/119091186/CoMayThoiGian_26.avi
Tap 27:http://www.wupload.com/file/119091179/CoMayThoiGian_27.avi
Tap 28:http://www.wupload.com/file/119091181/CoMayThoiGian_28.avi
Tap 29:http://www.wupload.com/file/119092273/CoMayThoiGian_29.avi
Tap 30:http://www.wupload.com/file/119091646/CoMayThoiGian_30.avi
Tap 31:http://www.wupload.com/file/119091184/CoMayThoiGian_31.avi
Tap 32:http://www.wupload.com/file/119091174/CoMayThoiGian_32.avi
Tap 33:http://www.wupload.com/file/119091383/CoMayThoiGian_33.avi
Tap 34:http://www.wupload.com/file/119091384/CoMayThoiGian_34.avi
Tap 35:http://www.wupload.com/file/119091276/CoMayThoiGian_35.avi
Tap 36:http://www.wupload.com/file/119092436/CoMayThoiGian_36.avi
Tap 37:http://www.wupload.com/file/119091183/CoMayThoiGian_37.avi
Tap 38:http://www.wupload.com/file/119091185/CoMayThoiGian_38.avi
Tap 39:http://www.wupload.com/file/119091187/CoMayThoiGian_39.avi
Tap 40:http://www.wupload.com/file/119094291/CoMayThoiGian_40End.avi
[/CODE]

User posted comments

Monday12 is OfflineMonday12 says - 17th November 2017 - 07:35 PM
helinlin20171118
cheap ray bans
cheap ray ban sunglasses
coach outlet
uggs on sale
cat boots
canadian goose
pandora charms
michael kors outlet online
pandora outlet
burberry outlet store
ralph lauren outlet online
cheap mlb jerseys
canada goose jackets
north face jackets
ugg australia
uggs canada
mulberry uk
canada goose uk
ralph lauren outlet
pandora
mlb jerseys cheap
ralph lauren outlet
coach factory outlet
ralph lauren outlet
ray ban sunglasses discount
michael kors uk
cheap jordans
ugg outlet
red bottom shoes
louboutin shoes
ugg boots
michael kors factory outlet
hermes bags
oakley sunglasses
canada goose sale
louis vuitton outlet store
coach outlet
cheap uggs
harden vol 1
adidas outlet
moncler outlet
air max 2018
salvatore ferragamo shoes
ugg outlet online
ugg outlet
christian louboutin outlet
michael kors outlet
ugg boots for women
coach outlet
ugg boots
ugg outlet
polo ralph lauren outlet
uggs outlet
coach factory outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
ralph lauren uk
polo outlet
ugg shoes
christian louboutin
ugg ustralia
valentino shoes
ugg boots
uggs outlet
nike outlet
jordan shoes
canada goose outlet
coach outlet
moncler outlet
ugg boots
uggs
coach factory outlet online
canada goose outlet
moncler jackets outlet
yeezy 350 boost
mulberry handbags
ugg boots
coach factory outlet
adidas shoes
ralph lauren outlet
discount oakley sunglasses
coach outlet
supreme clothing
cheap ugg boots
air jordan shoes
ralph lauren
ugg ustralia
oakley sunglasses
oakley sunglasses
longchamp handbags
canada goose jackets
canada goose jackets uk
ralph lauren outlet
michael kors outlet
michael kors handbags
canada goose jackets
christian louboutin outlet
burberry sale
ugg outlet
coach outlet store
ugg outlet
hermes outlet
ugg boots
polo outlet
moncler
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
nmd shoes
ralph lauren uk
canada goose sale
ray ban sunglasses discount
kate spade
michael kors outlet
ugg outlet
adidas yeezy
coach outlet
uggs clearance
adidas superstar
cheap jordans
north face jackets
polo ralph lauren outlet online
ugg boots
canada goose sale
mulberry outlet
ugg boots
adidas yeezy boost
ugg outlet
canada goose
pandora jewelry
coach factory outlet online
ugg australia
ugg sale
nike air max
ugg outlet
moncler coats
timberland outlet
adidas yeezy
ray ban sunglasses
ugg
adidas shoes
nike shoes
louis vuitton outlet online
pandora charms sale clearance
coach outlet
cheap jordans
canada goose outlet
nike outlet
cheap oakley sunglasses
ralph lauren outlet
north face jackets
christian louboutin outlet
yeezy boost
adidas yeezy boost
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
michael kors outlet
air max 2017
nike shoes
gucci outlet
air jordans
coach outlet
louis vuitton outlet online
pandora charms sale
louis vuitton outlet
cheap ray bans
ugg australia
kate spade handbag
michael kors outlet
canada goose outlet
tory burch outlet
ugg boots
air jordan shoes
pandora charms
longchamp outlet
cheap jordans for sale
supreme clothing
uggs sale
pandora jewelry
nmd adidas
tory burch outlet
ultra boost
air jordans
cheap jordans
nike air max
ray ban sunglasses
north face outlet
adidas superstar
canada goose
nike outlet store
canada goose
toms outlet
canada goose outlet
jordan retro
yeezy boost
coach factory outlet
coach outlet
coach factory outlet
moncler outlet
ugg boots
ugg outlet
uggs
longchamp uk
canada goose uk
coach outlet store online
coach factory outlet
canada goose outlet
ugg boots
cheap mlb jerseys
polo ralph lauren outlet
tory burch outlet store
ralph lauren outlet
moncler outlet
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
michael kors outlet
ugg boots canada
jordan retro 11
polo ralph lauren outlet online
louboutin shoes
pandora outlet
ugg outlet store
adidas yeezy
louis vuitton factory outlet
adidas nmd
nike outlet online
pandora charms
coach outlet
ugg boots
coach canada
uggs canada
nike outlet store
oakley sunglasses
canada goose clothing
salvatore ferragamo
ugg uk
coach outlet
cheap jerseys from china
adidas nmd
ugg outlet
columbia sportswear
michael kors canada
michael kors outlet
canada goose clothing
kate spade outlet
hermes handbags
jordan shoes
coach factory outlet
michael kors handbags
fred perry polo
mbt shoes
ugg outlet
ugg outlet
coach outlet
fitflops
ralph lauren outlet
coach outlet store online clearances
michael kors outlet
ugg outlet
canada goose uk
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
canada goose uk
coach factory outlet
cheap mlb jerseys
mulberry bags
coach factory outlet
canada goose outlet
ralph lauren sale clearance
canada goose outlet
christian louboutin
ugg boots
longchamp handbags
nike shoes
birkenstock sandals
hermes handbags
canada goose uk
canada goose outlet
ugg outlet
longchamp outlet online
red bottoms
hermes birkin
michael kors outlet
pandora charms sale
michael kors handbags
coach factory outlet
uggs outlet
doudoune moncler
supreme new york
michael kors outlet clearance
hermens bags
coach outlet store
coach handbags
ugg boots on sale
ugg canada
adidas yeezy
timberland boots
ralph lauren uk
michael kors outlet store
coach outlet
ralph lauren outlet
polo ralph lauren
north face outlet online
kate spade handbags
fred perry
canada goose sale
canada goose outlet
burberry outlet canada
ugg outlet
cheap mlb jerseys china
ray ban sunglasses
pandora outlet
coach outlet store
polo ralph lauren outlet online
ugg boots
ugg outlet online
ugg outlet
ugg outlet
moncler jackets
louis vuitton
ugg shoes
louis vuitton outlet
nike shoes for men
fitflops sale
louis vuitton outlet
adidas outlet
ugg boots
cheap jerseys
ralph lauren outlet
michael kors outlet store
coach outlet
uggs outlet
burberry outlet
pandora jewelry
north face outlet
uggs outlet
ugg outlet
yeezy boost
polo ralph lauren outlet online
cheap ray ban sunglasses
pandora uk
canada goose outlet
nike outlet
canada goose outlet
michael kors canada
kate spade outlet
coach outlet
coach factory outlet
cheap nfl jerseys
canada goose
coach outlet
pandora charms
cheap nfl jerseys
coach outlet store
pandora jewelry
burberry outlet
canada goose outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet online
nmd adidas
ugg outlet
pandora charms uk
coach outlet
ugg boots
canada goose sale
louis vuitton outlet store
uggs canada
moncler jackets
pandora jewelry
adidas nmd
cheap uggs
adidas shoes
canada goose jackets
canada goose jackets
michael kors outlet
coach outlet
burberry
pandora jewelry
coach outlet
canada goose jackets
canada goose coats
ugg outlet
coach outlet store
kate spade bags
coach canada
canada goose outlet
canada goose
north face outlet
michael kors outlet clearance
ralph lauren outlet
longchamp handbags
cheap uggs
jordans
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet
canada goose
polo ralph lauren outlet
ralph lauren sale clearance
coach factorty outlet
canada goose outlet
cheap ray ban sunglasses
ralph lauren uk
kate spade
red bottoms shoes
canada goose jackets
coach outlet
coach outlet online
canada goose outlet
cheap jordans free shipping
michael kors outlet
ugg outlet
coach outlet online
birkenstocks
polo ralph lauren
mbt shoes
cheap jordans
moncler uk
valentino shoes outlet
gucci handbags
ugg outlet
canada goose jackets
pandora charms sale clearance
north face jackets
ugg boots
cheap uggs
coach outlet
moncler jackets
canada goose
adidas shoes
the north face
uggs clearance
pandora charms
adidas outlet
moncler
moncler outlet
nfl jerseys wholesale
coach outlet
moncler jackets
moncler outlet
uggs
hermes handbags
ferragamo outlet
coach factory outlet
moncler jackets
yeezy boost 350
michael kors outlet
ugg boots on sale
coach factorty outlet
canada goose jackets
pandora jewelry outlet
canada goose outlet
ugg outlet
coach bags
ferragamo shoes
canada goose outlet
canada goose uk
canada goose outlet
longchamp outlet
nike store
canada goose coats
burberry outlet
ralph lauren outlet online
canada goose jackets
helinlin20171118

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to