Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Bao Công 2010 Thất Hiệp Ngũ Nghĩa 60/60 or 40/40 (bản đẹp) 10/10 ISO USLT

Posted by newbieth - 30th August 2011 - 10:04 PM


Diễn viên: Kim Siêu QUần, Hà Gia Kính, Trần Hạo Dân, PHạm Hồng Hiên

links bản đẹp 40 tập. Chú ý, links này 1 tập 42 phút, bản đẹp của anh funnyman rip cho Gold member, còn links dưới là sưu tầm, 1 tập chỉ có 28-30 phút nên thứ tự các tập khác nhau


BaoCong_40End.avi

BaoCong_39.avi

BaoCong_38.avi

BaoCong_37.avi


BaoCong_36.avi

BaoCong_35.avi

BaoCong_34.avi

BaoCong_33.avi


BaoCong_32.avi

BaoCong_31.avi

BaoCong_30.avi

BaoCong_29.avi


BaoCong_28.avi

BaoCong_27.avi

BaoCong_26.avi

BaoCong_25.avi

BaoCong_24.avi

BaoCong_23.avi

BaoCong_22Fix.avi

BaoCong_21.avi

BaoCong_20Fix.avi

BaoCong_19.avi

BaoCong_18.avi

BaoCong_17.avi

BaoCong_16.avi

BaoCong_15.avi

BaoCong_14.avi

BaoCong_13.avi

BaoCong_12.avi

BaoCong_11.avi

BaoCong_10.avi

BaoCong_09.avi

BaoCong_08.avi

BaoCong_07.avi

BaoCong_06.avi

BaoCong_05.avi

BaoCong_04.avi

BaoCong_03.avi

BaoCong_02.avi

BaoCong_01.aviLink Sưu Tầm 60 tập. 1 tập 28-30 phút. Don't ask if links die

AVI links :
Tập 01:Tập 02:Tập 03:Tập 04:Tập 05:Tập 06:Tập 07:Tập 08:Tập 09:Tập 10:Tập 11:Tập 12:Tập 13:Tập 14:Tập 15:Tập 16:Tập 17:Tập 18:
Tập 19:Tập 20:Tập 21:Tập 22:Tập 23:Tập 24:
Tập 25:Tập 26:Tập 27:Tập 28:Tập 29:Tập 30:

Tập 31:

Tập 32:

Tập 33:

Tập 34:

Tập 35:

Tập 36:


Tập 37:

Tập 38:

Tập 39:

Tập 40:

Tập 41:

Tập 42:


Tập 43:

Tập 44:

Tập 45:

Tập 46:

Tập 47:

Tập 48:


Tập 49:

Tập 50:

Tập 51:

Tập 52:

Tập 53:

Tập 54:


Tập 55:

Tập 56:

Tập 57:

Tập 58:

Tập 59:

Tập 60end:

Link DVD ISO

DVD-01(01-06):
links folder :

DVD-02(07-12):
links folder :
(extra link DVD2 002: )

DVD-03(13-18):
links folder :

DVD-04(19-24):
links folder :
(link extra thnn_04.iso.021: )

DVD-05(25-30):
links folder :

DVD-06(31-36):
links folder :

DVD-07(37-42):
links folder :

DVD-08(43-48):
links folder :

DVD-09(49-54):
links folder :

DVD-10end(55-60 ):
links folder :

User posted comments

prettyface is Offlineprettyface says - 18th September 2011 - 05:14 PM
Thanks very much Newbieth for links mega - cheers

bolala is Offlinebolala says - 19th September 2011 - 05:20 PM
Chào Newbieth,
Xin cho hỏi thăm sao tập 30 (khoảng 17 phút) và 33 (khoảng hơn 16 phút) lại quá ngắn so với các tập kia (hơn 28 phút) chúng không có phần cuối, nếu có cái khác xin reup giùm. Cám ơn

saotrentroi is Offlinesaotrentroi says - 21st September 2011 - 09:58 PM
Newbie ui - upload lai tap 33 gium nha. STT dl hoai khong duoc - Thankss

ilovespawn is Offlineilovespawn says - 22nd September 2011 - 07:31 PM
Upload DVD7 di Newbieth

newbieth is Offlinenewbieth says - 22nd September 2011 - 09:54 PM

Originally posted by bolala @ Sep 19 2011, 05:20 PM

Chào Newbieth,
Xin cho hỏi thăm sao tập 30 (khoảng 17 phút) và 33 (khoảng hơn 16 phút) lại quá ngắn so với các tập kia (hơn 28 phút) chúng không có phần cuối, nếu có cái khác xin reup giùm. Cám ơn


đĩa DVD gốc cũng vậy nên NB đợi anh funnyman chiếu đến tập này trong gold sẽ bỏ links ra thêm.

@saotrentroi: NB dl bình thường, STT try again nghen

@ilovespawn: kk, bạn lồng tiếng nghen, NB sẽ bỏ DVD7 ra

ilovespawn is Offlineilovespawn says - 23rd September 2011 - 08:36 PM

newbieth is Offlinenewbieth says - 25th September 2011 - 07:00 PM
NB vừa upload lên bản đẹp của Bao Công. Chú ý những file này 1 tập 42 phút nên thứ tự các tập khác với bản trước, chỉ có 28-30 phút 1 tập. Ở version cũ tập 30 và 33 bị thiếu, các bạn tự tính thời gian để dl phim bên bản đẹp cho đầy đủ. Mà ai chưa xem, đợi đủ bộ thì chịu khó dl lại bản đẹp xem cho sướng hehe

saotrentroi is Offlinesaotrentroi says - 26th September 2011 - 12:13 AM
buon wa'''' STT van khong dl tap 33 duoc - ban nao tot upload lai gium nha - now is 11:45 pm and still can't dl it. It's just stop at 2% every single time -

newbieth is Offlinenewbieth says - 26th September 2011 - 03:56 PM

Originally posted by saotrentroi @ Sep 26 2011, 12:13 AM

buon wa'''' STT van khong dl  tap 33 duoc - ban nao tot upload lai gium nha - now is 11:45 pm and still can't dl it.  It's just stop at 2% every single time -


try "bản đẹp" đi STT

canberra is Offlinecanberra says - 27th September 2011 - 12:28 AM
cam on ban that nhieu

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to