Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Bao Công 2010 Thất Hiệp Ngũ Nghĩa 60/60 or 40/40 (bản đẹp) 10/10 ISO USLT

Posted by newbieth - 30th August 2011 - 10:04 PM


Diễn viên: Kim Siêu QUần, Hà Gia Kính, Trần Hạo Dân, PHạm Hồng Hiên

links bản đẹp 40 tập. Chú ý, links này 1 tập 42 phút, bản đẹp của anh funnyman rip cho Gold member, còn links dưới là sưu tầm, 1 tập chỉ có 28-30 phút nên thứ tự các tập khác nhau


BaoCong_40End.avi

BaoCong_39.avi

BaoCong_38.avi

BaoCong_37.avi


BaoCong_36.avi

BaoCong_35.avi

BaoCong_34.avi

BaoCong_33.avi


BaoCong_32.avi

BaoCong_31.avi

BaoCong_30.avi

BaoCong_29.avi


BaoCong_28.avi

BaoCong_27.avi

BaoCong_26.avi

BaoCong_25.avi

BaoCong_24.avi

BaoCong_23.avi

BaoCong_22Fix.avi

BaoCong_21.avi

BaoCong_20Fix.avi

BaoCong_19.avi

BaoCong_18.avi

BaoCong_17.avi

BaoCong_16.avi

BaoCong_15.avi

BaoCong_14.avi

BaoCong_13.avi

BaoCong_12.avi

BaoCong_11.avi

BaoCong_10.avi

BaoCong_09.avi

BaoCong_08.avi

BaoCong_07.avi

BaoCong_06.avi

BaoCong_05.avi

BaoCong_04.avi

BaoCong_03.avi

BaoCong_02.avi

BaoCong_01.aviLink Sưu Tầm 60 tập. 1 tập 28-30 phút. Don't ask if links die

AVI links :
Tập 01:Tập 02:Tập 03:Tập 04:Tập 05:Tập 06:Tập 07:Tập 08:Tập 09:Tập 10:Tập 11:Tập 12:Tập 13:Tập 14:Tập 15:Tập 16:Tập 17:Tập 18:
Tập 19:Tập 20:Tập 21:Tập 22:Tập 23:Tập 24:
Tập 25:Tập 26:Tập 27:Tập 28:Tập 29:Tập 30:

Tập 31:

Tập 32:

Tập 33:

Tập 34:

Tập 35:

Tập 36:


Tập 37:

Tập 38:

Tập 39:

Tập 40:

Tập 41:

Tập 42:


Tập 43:

Tập 44:

Tập 45:

Tập 46:

Tập 47:

Tập 48:


Tập 49:

Tập 50:

Tập 51:

Tập 52:

Tập 53:

Tập 54:


Tập 55:

Tập 56:

Tập 57:

Tập 58:

Tập 59:

Tập 60end:

Link DVD ISO

DVD-01(01-06):
links folder :

DVD-02(07-12):
links folder :
(extra link DVD2 002: )

DVD-03(13-18):
links folder :

DVD-04(19-24):
links folder :
(link extra thnn_04.iso.021: )

DVD-05(25-30):
links folder :

DVD-06(31-36):
links folder :

DVD-07(37-42):
links folder :

DVD-08(43-48):
links folder :

DVD-09(49-54):
links folder :

DVD-10end(55-60 ):
links folder :

User posted comments

hoangviet73 is Offlinehoangviet73 says - 12th October 2011 - 08:05 AM
Rất cảm kích trước sự nhiệt tình Newbieth.
Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.

tommy222 is Offlinetommy222 says - 15th October 2011 - 11:24 AM
Phim hay cam on uploader nhiu nhiu

ilovespawn is Offlineilovespawn says - 16th October 2011 - 11:44 AM
Cam on NB rat nhieu

dedoan is Offlinededoan says - 17th October 2011 - 01:49 AM
Cam on Ban rat nhieu nhieu

Nhibi is OfflineNhibi says - 18th October 2011 - 06:49 PM
Thank you so much,


Can someone please help me with Episode 9/40, don't know why I could not download it. It stopped at 0% and I tried so many times already......

Please help

newbieth is Offlinenewbieth says - 18th October 2011 - 11:25 PM

Originally posted by Nhibi @ Oct 18 2011, 06:49 PM

Thank you so much,


Can someone please help me with Episode 9/40, don't know why I could not download it. It stopped at 0% and I tried so many times already......

Please help


I have tried and it was downloaded as normal. Pls try again.

Nhibi is OfflineNhibi says - 19th October 2011 - 05:34 PM
newbieth,

I tried again and it still stopped at 0% not moving anywhere.......sigh...

What do I need to do?

newbieth is Offlinenewbieth says - 19th October 2011 - 05:55 PM

Originally posted by Nhibi @ Oct 19 2011, 05:34 PM

newbieth,

I tried again and it still stopped at 0% not moving anywhere.......sigh...

What do I need to do?


Try IDM or Flashget which will resume if there is problem.

jvn2012 is Offlinejvn2012 says - 20th October 2011 - 06:00 PM
hello there

can you fix this BaoCong_28.avi


this fill can't download, we missing this

cam on nhieu

cayconon is Offlinecayconon says - 13th November 2011 - 01:06 PM
Here are links for 38, 39, and 40end.
FileJungle.com
http://www.filejungle.com/f/3eq5TV Tap 38
http://www.filejungle.com/f/yYPaXb Tap 39
http://www.filejungle.com/f/KchTpf Tap 40-End

FileServe.com
http://fileserve.com/file/K2MaxR5 Tap 38
http://fileserve.com/file/KkR2vR8 Tap 39
http://fileserve.com/file/tFKxstk Tap 40-end

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to