Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Ghost Friends – Bạn Ma 10 Tập[VietSub][DVDRIP][WU/FS/FJ]

Posted by romance_vn - 8th September 2011 - 06:58 AM


Fukuda đóng vai một nữ sinh trung học có thể nhìn thấy hồn ma sau 1 tai nạn ô tô. Câu chuyện theo sát tiến triển về mối quan tâm của cô đối với những \
linh hồn cô gặp, và còn cả mối tình với 1 hồn ma trẻ tên là Kaito (Nishijima Takahiro đóng).

FS
Tap 1:http://www.fileserve.com/file/BVxnF4a/[KSTJ] Ghost Friends. Vietsub.tap 1.avi
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/JpKTTZb/[KSTJ] Ghost Friends. Vietsub.tap 2.avi
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/MMRR9qC/Ghost.Friend.Ep3.KSTJ.avi
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/BZYp8nb/Ghost.Friend.Ep4.KSTJ.avi
Tap 5:http://www.fileserve.com/file/Z9jNnvm/Ghost.Friend.Ep5.KSTJ.avi
Tap 6:http://www.fileserve.com/file/saSQbjf/Ghost.Friend.Ep6.KSTJ.avi
Tap 7:http://www.fileserve.com/file/9JXs2Y5/Ghost.Friend.Ep7.KSTJ.avi
Tap 8:http://www.fileserve.com/file/XfE6WPs/Ghost.Friend.Ep08.KSTJ.avi
Tap 9:http://www.fileserve.com/file/Hv4abpy/Ghost.Friend.Ep09.KSTJ.avi
Tap 10:http://www.fileserve.com/file/xd7gRMs/Ghost.Friend.Ep10.End.KSTJ.avi
WU
Tap 1:http://www.wupload.com/file/143407963/[KSTJ] Ghost Friends. Vietsub.tap 1.avi
Tap 2:http://www.wupload.com/file/143407813/[KSTJ] Ghost Friends. Vietsub. tap2.avi
Tap 3:http://www.wupload.com/file/141699258/Ghost.Friend.Ep3.KSTJ.avi
Tap 4:http://www.wupload.com/file/141709980/Ghost.Friend.Ep4.KSTJ.avi
Tap 5:http://www.wupload.com/file/141710446/Ghost.Friend.Ep5.KSTJ.avi
Tap 6:http://www.wupload.com/file/141710453/Ghost.Friend.Ep6.KSTJ.avi
Tap 7:http://www.wupload.com/file/141716904/Ghost.Friend.Ep7.KSTJ.avi
Tap 8:http://www.wupload.com/file/141691881/Ghost.Friend.Ep08.KSTJ.avi
Tap 9:http://www.wupload.com/file/141695272/Ghost.Friend.Ep09.KSTJ.avi
Tap 10:http://www.wupload.com/file/141698059/Ghost.Friend.Ep10.End.KSTJ.avi
FJ

Tap 1:http://www.filejungle.com/f/ZFXRwx/[KSTJ]_Ghost_Friends._Vietsub.tap_1.avi
Tap 2:http://www.filejungle.com/f/7hWTRa/[KSTJ]_Ghost_Friends._Vietsub._tap2.avi
Tap 3:http://www.filejungle.com/f/phn3Eb/Ghost.Friend.Ep3.KSTJ.avi
Tap 4:http://www.filejungle.com/f/f4CySH/Ghost.Friend.Ep4.KSTJ.avi
Tap 5:http://www.filejungle.com/f/NAAn3B/Ghost.Friend.Ep5.KSTJ.avi
Tap 6:http://www.filejungle.com/f/SB6J5V/Ghost.Friend.Ep6.KSTJ.avi
Tap 7:http://www.filejungle.com/f/C45wqd/Ghost.Friend.Ep7.KSTJ.avi
Tap 8:http://www.filejungle.com/f/3FsZWm/Ghost.Friend.Ep08.KSTJ.avi
Tap 9:http://www.filejungle.com/f/dneGBW/Ghost.Friend.Ep09.KSTJ.avi
Tap 10:http://www.filejungle.com/f/QuXkQc/Ghost.Friend.Ep10.End.KSTJ.avi

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to