Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Love Never Dies TÌnh YÊu Ma CÀ Rồng 15/15eps (Thai Drama 2011-vietsub)

Posted by banvatoi800 - 21st September 2011 - 08:26 AM
Nội dung: 400 năm trước, hai anh em Prawet và Jit lấy trộm 117 báu vật ở hang Rồng. Họ bị rơi hút máu tấn công và bị lời nguyền trở thành ma cà rồng mãi mãi. Muốn phá bỏ lời nguyền, họ phải trả lại báu vật đã đánh cắp về hang rồng. Người anh Prawet muốn giải lời nguyền nhưng người em Jit không đồng ý. Hai anh em nảy sinh mâu thuẫn. Một ngày, Jit đốt chết Prawet. Trước khi qua đời, Prawet biến cậu con trai Traipoom thành ma cà rồng để Traipoom có thể tiếp tục thực hiện ý nguyện của ông, trả báu vật về hang rồng.

400 năm sau, Traipoom sống như người bình thường. Một lần, anh tình cờ gặp Plaichat tại buổi bán đấu giá. Plaichat là con gái một nhà khảo cổ làm việc liên quan đến đồ cổ. Sau đó, Plaichat về làm việc cho Traipoom. Trong quá trình tiếp xúc, họ đã nảy sinh cảm xúc khác lạ. Có điều, sự thật về Traipoom kinh khủng hơn những gì Plaichat tưởng tượng
[CODE]
Download filejungle
Tap 1:http://www.filejungle.com/f/pssSzQ/Love.Never.Dies.part01.rar
Tap 2:http://www.filejungle.com/f/TGDnkX/Love.Never.Dies.part02.rar
Tap 3:http://www.filejungle.com/f/VXpv54/Love.Never.Dies.part03.rar
Tap 4:http://www.filejungle.com/f/YQFNRJ/Love.Never.Dies.part04.rar
Tap 5:http://www.filejungle.com/f/cZ8vsj/Love.Never.Dies.part05.rar
Tap 6:http://www.filejungle.com/f/dCcutc/Love.Never.Dies.part06.rar
Tap 7:http://www.filejungle.com/f/Vwyp3V/Love.Never.Dies.part07.rar
Tap 8:http://www.filejungle.com/f/yAhveS/Love.Never.Dies.part08.rar
Tap 9:http://www.filejungle.com/f/mzqpMw/Love.Never.Dies.part09.rar
Tap 10:http://www.filejungle.com/f/MyV4rg/Love.Never.Dies.part10.rar
Tap 11:http://www.filejungle.com/f/2MMwjZ/Love.Never.Dies.part11.rar
Tap 12:http://www.filejungle.com/f/Jd7kvu/Love.Never.Dies.part12.rar
Tap 13:http://www.filejungle.com/f/fZA3aa/Love.Never.Dies.part13.rar
Tap 14:http://www.filejungle.com/f/kmPU6f/Love.Never.Dies.part14.rar
Tap 15:http://www.filejungle.com/f/ykuGHe/Love.Never.Dies.part15.rar

Download filesonic
Tap 1:http://www.filesonic.com/file/2089600804/Love.Never.Dies.part01.rar
Tap 2:http://www.filesonic.com/file/2088935244/Love.Never.Dies.part02.rar
Tap 3:http://www.filesonic.com/file/2089582564/Love.Never.Dies.part03.rar
Tap 4:http://www.filesonic.com/file/2089584734/Love.Never.Dies.part04.rar
Tap 5:http://www.filesonic.com/file/2088935674/Love.Never.Dies.part05.rar
Tap 6:http://www.filesonic.com/file/2088935654/Love.Never.Dies.part06.rar
Tap 7:http://www.filesonic.com/file/2089589604/Love.Never.Dies.part07.rar
Tap 8:http://www.filesonic.com/file/2089587304/Love.Never.Dies.part08.rar
Tap 9:http://www.filesonic.com/file/2089586534/Love.Never.Dies.part09.rar
Tap 10:http://www.filesonic.com/file/2089586584/Love.Never.Dies.part10.rar
Tap 11:http://www.filesonic.com/file/2089016834/Love.Never.Dies.part11.rar
Tap 12:http://www.filesonic.com/file/2089601784/Love.Never.Dies.part12.rar
Tap 13:http://www.filesonic.com/file/2089602404/Love.Never.Dies.part13.rar
Tap 14:http://www.filesonic.com/file/2089596734/Love.Never.Dies.part14.rar
Tap 15:http://www.filesonic.com/file/2089595834/Love.Never.Dies.part15.rar

Download wupload
Tap 1:http://www.wupload.com/file/196821682/Love.Never.Dies.part01.rar
Tap 2:http://www.wupload.com/file/196820275/Love.Never.Dies.part02.rar
Tap 3:http://www.wupload.com/file/196910486/Love.Never.Dies.part03.rar
Tap 4:http://www.wupload.com/file/196911638/Love.Never.Dies.part04.rar
Tap 5:http://www.wupload.com/file/196912940/Love.Never.Dies.part05.rar
Tap 6:http://www.wupload.com/file/196823723/Love.Never.Dies.part06.rar
Tap 7:http://www.wupload.com/file/196822001/Love.Never.Dies.part07.rar
Tap 8:http://www.wupload.com/file/196827338/Love.Never.Dies.part08.rar
Tap 9:http://www.wupload.com/file/196828573/Love.Never.Dies.part09.rar
Tap 10:http://www.wupload.com/file/196828541/Love.Never.Dies.part10.rar
Tap 11:http://www.wupload.com/file/196828016/Love.Never.Dies.part11.rar
Tap 12:http://www.wupload.com/file/196827243/Love.Never.Dies.part12.rar
Tap 13:http://www.wupload.com/file/196833669/Love.Never.Dies.part13.rar
Tap 14:http://www.wupload.com/file/196830894/Love.Never.Dies.part14.rar
Tap 15:http://www.wupload.com/file/196830545/Love.Never.Dies.part15.rar

Download uploadstation
Tap 1:http://www.uploadstation.com/file/VHmFs9E/Love.Never.Dies.part01.rar
Tap 2:http://www.uploadstation.com/file/EkDNUNX/Love.Never.Dies.part02.rar
Tap 3:http://www.uploadstation.com/file/De6vjGS/Love.Never.Dies.part03.rar
Tap 4:http://www.uploadstation.com/file/QGf5W9N/Love.Never.Dies.part04.rar
Tap 5:http://www.uploadstation.com/file/3wczyhG/Love.Never.Dies.part05.rar
Tap 6:http://www.uploadstation.com/file/p6pP72K/Love.Never.Dies.part06.rar
Tap 7:http://www.uploadstation.com/file/5N9XffW/Love.Never.Dies.part07.rar
Tap 8:http://www.uploadstation.com/file/3Zqm76T/Love.Never.Dies.part08.rar
Tap 9:http://www.uploadstation.com/file/c3NP9dq/Love.Never.Dies.part09.rar
Tap 10:http://www.uploadstation.com/file/xa6NZNy/Love.Never.Dies.part10.rar
Tap 11:http://www.uploadstation.com/file/8VPV5Jy/Love.Never.Dies.part11.rar
Tap 12:http://www.uploadstation.com/file/KFGN7xm/Love.Never.Dies.part12.rar
Tap 13:http://www.uploadstation.com/file/pBKUTC9/Love.Never.Dies.part13.rar
Tap 14:http://www.uploadstation.com/file/u2TnzTD/Love.Never.Dies.part14.rar
Tap 15:http://www.uploadstation.com/file/cKuppbu/Love.Never.Dies.part15.rar[/CODE]

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to