Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Tể Tướng Lưu Gù 44 Tập [DVDRIP][USLT][WU/FS/FJ]

Posted by romance_vn - 25th September 2011 - 11:18 PM
Tên gốc tiếng Hoa: 宰相刘罗锅 - Tể Tương Lưu La Oa
Loại hình: Phim cổ trang
Thời lượng: 40 tập
Biên kịch: Thạch linh; Trương tử ân
Diễn viên chính:
* Lý bảo điền - Lưu Dung
* Trương quốc lập - Càn Long
* Vương cương - Hòa Thân
* Đặng tiệp - Lưu phu nhân
* Lý đinh - Lục Vương Gia
Nội dung (theo yxine.com)
Sau khi trúng tuyển trong kì thi, Lưu Dung - một nho sinh rất thông tuệ quê ở Sơn Đông đã ra làm quan dưới triều vua Càn Long nhà Thanh. Yêu nước, thương dân và cai trị tốt, thanh liêm lại có tài văn chương thơ phú nên dần dần Lưu Dung được thăng đến chức tể tướng đương triều. Trái ngược với ông là đại gian thần Hoà Thân luôn tìm cách vơ vét cho mình và lấy lòng hoàng thượng. Cuộc đối đầu giữa Lưu Dung và Hoà Thân đã làm nảy sinh nhiều tình huống cười ra nước mắt, nhưng cũng rất thâm thuý...
Lời bài hát đầu phim:
Giữa đất trời sừng sững một cái cân
Nhân dân chính là cán cân
Ngài là quả cân giữ cho giang sơn yên ổn thăng bằng
Nào là công danh, nào là tham vọng
Nào là thẳng ngay, nào là gian dối
Ngài luôn luôn phân định rạch ròi
Lưng gù nhưng tấm lòng ngay thẳng
Nghiêm minh mà vẫn vui tươi
Ngài để lại cho đời bao tiếng thơm
Còn mãi mãi lưu truyền cho hậu thế...


FILESERVE
Tap 1:http://www.fileserve.com/file/6Cq2VKN/TTLG 001.avi
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/UDM3JUh/TTLG 002.avi
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/9myChQ2/TTLG 003.avi
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/R29Q8PV/TTLG 004.avi
Tap 5:http://www.fileserve.com/file/ZRAQmsV/TTLG 005.avi
Tap 6:http://www.fileserve.com/file/mWhgNU5/TTLG 006.avi
Tap 7:http://www.fileserve.com/file/fBPesZD/TTLG 007.avi
Tap 8:http://www.fileserve.com/file/g2Kn992/TTLG 008.avi
Tap 9:http://www.fileserve.com/file/AnDh4TQ/TTLG 009.avi
Tap 10:http://www.fileserve.com/file/PgX2jpM/TTLG 010.avi
Tap 11:http://www.fileserve.com/file/paC4wDe/TTLG 011.avi
Tap 12:http://www.fileserve.com/file/8SFUDSZ/TTLG 012.avi
Tap 13:http://www.fileserve.com/file/W66JxFT/TTLG 013.avi
Tap 14:http://www.fileserve.com/file/PzMUxyS/TTLG 014.avi
Tap 15:http://www.fileserve.com/file/MpUnQ5u/TTLG 015.avi
Tap 16:http://www.fileserve.com/file/nsWUwZT/TTLG 016.avi
Tap 17:http://www.fileserve.com/file/mDd8yyU/TTLG 017.avi
Tap 18:http://www.fileserve.com/file/nhc3Sj8/TTLG 018.avi
Tap 19:http://www.fileserve.com/file/mKb92Pm/TTLG 019.avi
Tap 20:http://www.fileserve.com/file/ZNS8Z5r/TTLG 020.avi
Tap 21:http://www.fileserve.com/file/gg2WemF/TTLG 021.avi
Tap 22:http://www.fileserve.com/file/AckrBZC/TTLG_022.avi
Tap 23:http://www.fileserve.com/file/FudQGqe/TTLG 023.avi
Tap 24:http://www.fileserve.com/file/mjhdamR/TTLG 024.avi
Tap 25:http://www.fileserve.com/file/kcrJNpe/TTLG 025.avi
Tap 26:http://www.fileserve.com/file/p3UyZ4t/TTLG 026.avi
Tap 27:http://www.fileserve.com/file/GKCzah5/TTLG 027.avi
Tap 28:http://www.fileserve.com/file/JBXa7pD/TTLG 028.avi
Tap 29:http://www.fileserve.com/file/uNwZg4P/TTLG 029.avi
Tap 30:http://www.fileserve.com/file/kPJcVKA/TTLG_30.avi
Tap 31:http://www.fileserve.com/file/YGUM7KU/TTLG 031.avi
Tap 32:http://www.fileserve.com/file/MKtv6Ph/TTLG 032.avi
Tap 33:http://www.fileserve.com/file/3f3N6eS/TTLG 033.avi
Tap 34:http://www.fileserve.com/file/qaRy2zD/TTLG 034.avi
Tap 35:http://www.fileserve.com/file/2dT8znF/TTLG 035.avi
Tap 36:http://www.fileserve.com/file/vAjd6ft/TTLG 036.avi
Tap 37:http://www.fileserve.com/file/sZDtaR4/TTLG 037.avi
Tap 38:http://www.fileserve.com/file/xN3S5g2/TTLG 038.avi
Tap 39:http://www.fileserve.com/file/F8fxbtw/TTLG 039.avi
Tap 40:http://www.fileserve.com/file/uvwfQNb/TTLG 040.avi
Tap 41:http://www.fileserve.com/file/7cFJVRg/TTLG 041.avi
Tap 42:http://www.fileserve.com/file/jFQYW8U/TTLG 042.avi
Tap 43:http://www.fileserve.com/file/2Wm3EcC/TTLG 043.avi
Tap 44:http://www.fileserve.com/file/Z6Hcca5/TTLG 044end.avi
WUPLOAD
Tap 1:http://www.wupload.com/file/196848435/TTLG 001.avi
Tap 2:http://www.wupload.com/file/208312665/TTLG 002.avi
Tap 3:http://www.wupload.com/file/196848615/TTLG 002.avi
Tap 4:http://www.wupload.com/file/196848625/TTLG 004.avi
Tap 5:http://www.wupload.com/file/196848633/TTLG 005.avi
Tap 6:http://www.wupload.com/file/196848267/TTLG 006.avi
Tap 7:http://www.wupload.com/file/196848429/TTLG 007.avi
Tap 8:http://www.wupload.com/file/196849375/TTLG 008.avi
Tap 9:http://www.wupload.com/file/196848436/TTLG 009.avi
Tap 10:http://www.wupload.com/file/196849349/TTLG 010.avi
Tap 11:http://www.wupload.com/file/196853416/TTLG 011.avi
Tap 12:http://www.wupload.com/file/196849365/TTLG 012.avi
Tap 13:http://www.wupload.com/file/196848430/TTLG 013.avi
Tap 14:http://www.wupload.com/file/196848433/TTLG 014.avi
Tap 15:http://www.wupload.com/file/196849353/TTLG 015.avi
Tap 16:http://www.wupload.com/file/196849367/TTLG 016.avi
Tap 17:http://www.wupload.com/file/196848623/TTLG 017.avi
Tap 18:http://www.wupload.com/file/196849346/TTLG 018.avi
Tap 19:http://www.wupload.com/file/196849528/TTLG 019.avi
Tap 20:http://www.wupload.com/file/196849785/TTLG 020.avi
Tap 21:http://www.wupload.com/file/196848899/TTLG 021.avi
Tap 22:http://www.wupload.com/file/208312493/TTLG 022.avi
Tap 23:http://www.wupload.com/file/196849351/TTLG 023.avi
Tap 24:http://www.wupload.com/file/196849796/TTLG 024.avi
Tap 25:http://www.wupload.com/file/196849369/TTLG 025.avi
Tap 26:http://www.wupload.com/file/196849376/TTLG 026.avi
Tap 27:http://www.wupload.com/file/196850081/TTLG 027.avi
Tap 28:http://www.wupload.com/file/196849527/TTLG 028.avi
Tap 29:http://www.wupload.com/file/196850138/TTLG 029.avi
Tap 30:http://www.wupload.com/file/208312441/TTLG 30.avi
Tap 31:http://www.wupload.com/file/196849525/TTLG 031.avi
Tap 32:http://www.wupload.com/file/196860707/TTLG 032.avi
Tap 33:http://www.wupload.com/file/196856102/TTLG 033.avi
Tap 34:http://www.wupload.com/file/196855031/TTLG 034.avi
Tap 35:http://www.wupload.com/file/196854596/TTLG 035.avi
Tap 36:http://www.wupload.com/file/196854597/TTLG 036.avi
Tap 37:http://www.wupload.com/file/196855110/TTLG 037.avi
Tap 38:http://www.wupload.com/file/196856104/TTLG 038.avi
Tap 39:http://www.wupload.com/file/196856029/TTLG 039.avi
Tap 40:http://www.wupload.com/file/196856035/TTLG 040.avi
Tap 41:http://www.wupload.com/file/196856080/TTLG 041.avi
Tap 42:http://www.wupload.com/file/196855410/TTLG 042.avi
Tap 43:http://www.wupload.com/file/196858459/TTLG 043.avi
Tap 44:http://www.wupload.com/file/196856096/TTLG 044end.avi
FILEJUNGLE
Tap 1:http://www.filejungle.com/f/DG2rzX/TTLG_001.avi
Tap 2:http://www.filejungle.com/f/SdF6k5/TTLG_002.avi
Tap 3:http://www.filejungle.com/f/8GVKKz/TTLG_003.avi
Tap 4:http://www.filejungle.com/f/kgfp2c/TTLG_004.avi
Tap 5:http://www.filejungle.com/f/ecHars/TTLG_005.avi
Tap 6:http://www.filejungle.com/f/MnJqqh/TTLG_006.avi
Tap 7:http://www.filejungle.com/f/HUhmv6/TTLG_007.avi
Tap 8:http://www.filejungle.com/f/fFpNDq/TTLG_008.avi
Tap 9:http://www.filejungle.com/f/fjG975/TTLG_009.avi
Tap 10:http://www.filejungle.com/f/NZ8qUE/TTLG_010.avi
Tap 11:http://www.filejungle.com/f/pTBkEj/TTLG_011.avi
Tap 12:http://www.filejungle.com/f/qKPSV3/TTLG_012.avi
Tap 13:http://www.filejungle.com/f/AGsMx4/TTLG_013.avi
Tap 14:http://www.filejungle.com/f/DpvXvv/TTLG_014.avi
Tap 15:http://www.filejungle.com/f/z4Zdfp/TTLG_015.avi
Tap 16:http://www.filejungle.com/f/3pyvze/TTLG_016.avi
Tap 17:http://www.filejungle.com/f/KgrFE9/TTLG_017.avi
Tap 18:http://www.filejungle.com/f/g4FZ5J/TTLG_018.avi
Tap 19:http://www.filejungle.com/f/dZcnhq/TTLG_019.avi
Tap 20:http://www.filejungle.com/f/eDdR5q/TTLG_020.avi
Tap 21:http://www.filejungle.com/f/5h6SVF/TTLG_021.avi
Tap 22:http://www.filejungle.com/f/6Pf2jc/TTLG_022.avi
Tap 23:http://www.filejungle.com/f/M4m6zv/TTLG_023.avi
Tap 24:http://www.filejungle.com/f/w9HXYS/TTLG_024.avi
Tap 25:http://www.filejungle.com/f/MtVSEn/TTLG_025.avi
Tap 26:http://www.filejungle.com/f/bBANzM/TTLG_026.avi
Tap 27:http://www.filejungle.com/f/uh5v3M/TTLG_027.avi
Tap 28:http://www.filejungle.com/f/TVpte4/TTLG_028.avi
Tap 29:http://www.filejungle.com/f/NtSEyx/TTLG_029.avi
Tap 30:http://www.filejungle.com/f/WvrYqw/TTLG_30.avi
Tap 31:http://www.filejungle.com/f/DAq3ku/TTLG_031.avi
Tap 32:http://www.filejungle.com/f/PHkzVR/TTLG_032.avi
Tap 33:http://www.filejungle.com/f/ybyYsq/TTLG_033.avi
Tap 34:http://www.filejungle.com/f/a5zcYn/TTLG_034.avi
Tap 35:http://www.filejungle.com/f/vusSXZ/TTLG_035.avi
Tap 36:http://www.filejungle.com/f/vMk6rx/TTLG_036.avi
Tap 37:http://www.filejungle.com/f/jMBkCM/TTLG_037.avi
Tap 38:http://www.filejungle.com/f/ypk2vX/TTLG_038.avi
Tap 39:http://www.filejungle.com/f/PQH9nZ/TTLG_039.avi
Tap 40:http://www.filejungle.com/f/yMRFUv/TTLG_040.avi
Tap 41:http://www.filejungle.com/f/eAr8N4/TTLG_041.avi
Tap 42:http://www.filejungle.com/f/XrUkXF/TTLG_042.avi
Tap 43:http://www.filejungle.com/f/6zZAkM/TTLG_043.avi
Tap 44:http://www.filejungle.com/f/cmSt47/TTLG_044end.avi


User posted comments

romance_vn is Offlineromance_vn says - 26th September 2011 - 09:26 PM
update full 44 Tap

thanggiangho is Offlinethanggiangho says - 10th October 2011 - 02:35 AM
update link filesonic
http://www.filesonic.com/folder/12975421

account download
http://tranminhthanh.com/fs.php

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to