Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Cao Thủ Như Lâm - Unbeatable 2011 30/30 (TM)

Posted by romance_vn - 26th September 2011 - 07:54 PM

Số tập: 30
Đạo diễn: Tưởng Gia Tuấn
Diễn viên:
Hồ Ca - Từ Nhiên
Đường Yên - Thang Thất Thất
Đổng Tuyền - Phùng Lộ Phi
Khâu Trạch - Nguy Tiếu
Thích Vi - Diệp Nhu
Phạm Dật Thần - Khương Đông
Trịnh Hi Di - Hùng Gia Tiệp
Trương Thế - Thôi Đại Bình
Lưu Huệ - Thang Ba Ba
Cao Lỗi - Triệu Ninh
Lý Đào - Giản Đan
Bành Tân Trí - Lí Chí Huy
Từ Chính Hy - Trương Đại Vũ
Chu Hạo Đông - Phùng Tu Văn
An Nhã Bình - Tô San Vương
Nội Dung Phim:
Trong bộ phim này Hồ Ca vào vai Từ Nhiên, là tổng giám đốc công ty V khu vực Trung Quốc, là một cao thủ lăn lộn trên thương trường, có những chiến lược kinh doanh khiến mọi người ca ngợi. Nhưng 8 năm về trước anh gặp phải một âm mưu hãm hại của liên minh Hợp Tung. Do một bí mật không biết nên đã bị tổn thương nội tâm. Kể từ đó bản thân anh trở thành con người hai mặt khác nhau, ban ngày thì lãnh đạo, ban đêm thì say rượu trên phố. Lãnh đạo trong một đô thị thời thượng và lang thang trên phố, đêm đêm say rượu và lang thang hình thành nên sự so sánh rõ rệt, ngoài mẫu hình đàn ông phong độ, mưu trí hơn người.
Từ Nhiên cũng sẽ vướng vào chuyện tình cảm giữa một phóng viên Thất Thất(Đường Yên) và tiểu thư con nhà giàu rất cá tính Lộ Phi(Đổng Tuyền).


Wupload:

Tap 1:[url]http://www.wupload.com/file/128306614
Tap 2:[url]http://www.wupload.com/file/128317521
Tap 3:[url]http://www.wupload.com/file/128306734
Tap 4:[url]http://www.wupload.com/file/128306608
Tap 5:[url]http://www.wupload.com/file/128306201
Tap 6:[url]http://www.wupload.com/file/128306727
Tap 7:[url]http://www.wupload.com/file/186337411/
Tap 8:[url]http://www.wupload.com/file/186336023/
Tap 9:[url]http://www.wupload.com/file/186336037/
Tap 10:[url]http://www.wupload.com/file/186337384/
Tap 11:[url]http://www.wupload.com/file/186336066/
Tap 12:[url]http://www.wupload.com/file/186335984/
Tap 13:[url]http://www.wupload.com/file/186336049/
Tap 14:[url]http://www.wupload.com/file/186336019/
Tap 15:[url]http://www.wupload.com/file/186336015/
Tap 16:[url]http://www.wupload.com/file/186336034/
Tap 17:[url]http://www.wupload.com/file/186335991/
Tap 18:[url]http://www.wupload.com/file/186336052/
Tap 19:[url]http://www.wupload.com/file/186336042/
Tap 20:[url]http://www.wupload.com/file/186336046/
Tap 21:[url]http://www.wupload.com/file/186336011/
Tap 22:[url]http://www.wupload.com/file/186336054/
Tap 23:[url]http://www.wupload.com/file/186336030/
Tap 24:[url]http://www.wupload.com/file/186336026/
Tap 25:[url]http://www.wupload.com/file/207314057/
Tap 26:[url]http://www.wupload.com/file/207314060/
Tap 27:[url]http://www.wupload.com/file/207314055/
Tap 28:[url]http://www.wupload.com/file/207314067/
Tap 29:[url]http://www.wupload.com/file/207314070/
Tap 30E:[url]http://www.wupload.com/file/207314052/


Fileserve:
Tap 1:[url]http://www.fileserve.com/file/upeVQv7/
Tap 2:[url]http://www.fileserve.com/file/TgtFqsG/
Tap 3:[url]http://www.fileserve.com/file/NYU5jUW/
Tap 4:[url]http://www.fileserve.com/file/g9fmVsF/
Tap 5:[url]http://www.fileserve.com/file/jW3Gr3h/
Tap 6:[url]http://www.fileserve.com/file/PzSkzHV/
Tap 7:[url]http://www.fileserve.com/file/jErTVut/
Tap 8:[url]http://www.fileserve.com/file/BdNGmSv/
Tap 9:[url]http://www.fileserve.com/file/6eCUJfS/
Tap 10:[url]http://www.fileserve.com/file/vasX8m3/
Tap 11:[url]http://www.fileserve.com/file/yxcHtzY/
Tap 12:[url]http://www.fileserve.com/file/KjnM2qY/
Tap 13:[url]http://www.fileserve.com/file/hHdThuj/
Tap 14:[url]http://www.fileserve.com/file/BVANgXr/
Tap 15:[url]http://www.fileserve.com/file/DM2eKpS/
Tap 16:[url]http://www.fileserve.com/file/6rM4aDM/
Tap 17:[url]http://www.fileserve.com/file/79nCDev/
Tap 18:[url]http://www.fileserve.com/file/5Wc77rQ/
Tap 19:[url]http://www.fileserve.com/file/4huzqbm/
Tap 20:[url]http://www.fileserve.com/file/aNhQAK9/
Tap 21:[url]http://www.fileserve.com/file/JQF9FeJ/
Tap 22:[url]http://www.fileserve.com/file/tDbdSqD/
Tap 23:[url]http://www.fileserve.com/file/AKvJ5mX/
Tap 24:[url]http://www.fileserve.com/file/FqNqBmZ/
Tap 25:[url]http://www.fileserve.com/file/GhUKjcu
Tap 26:[url]http://www.fileserve.com/file/vCVBaqa
Tap 27:[url]http://www.fileserve.com/file/3CgdwyZ
Tap 28:[url]http://www.fileserve.com/file/sQBfQuR
Tap 29:[url]http://www.fileserve.com/file/D4Cetyv
Tap 30:[url]http://www.fileserve.com/file/3Jh2T5Z


You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to