Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Chủ Tịch Tỉnh Phim VN 2011 38/38 Tập (DVD|AVi)

Posted by banvatoi800 - 26th September 2011 - 08:52 PM
Bộ phim “Chủ tịch tình” xoay quanh các vấn đề “chạy”, từ chạy dự án đến chạy chức chạy quyền. Bên cạnh đó, phim cũng đề cập đến nhiều vấn đề nóng bỏng khác của đời sống xã hội như: những mối tình quan chức – người đẹp; sự trả giá tình – tiền – chức tước…

Phim sẽ bóc trần những mảng tối trong hàng ngũ cán bộ quan chức tha hóa về phẩm chất đạo đức và những mối quan hệ phức tạp, những số phận cay đắng, những tình huống nghẹt thở.

Bộ phim "Chỉ tịch tỉnh" dài 38 tập, đạo diễn Bùi Huy Thuần, kịch bản Đình Kinh. Kịch bản của phim “Chủ tịch tỉnh” là kịch bản được trả nhuận bút cao nhất từ trước đến nay của Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam.

Tham gia “Chủ tịch tỉnh” là dàn diễn viên có tên tuổi, có kinh nghiệm diễn xuất và có vốn sống như: Hoàng Dũng, Phạm Cường, Lan Hương, Duy Thanh, Trần Nhượng, Vi Cầm, Văn Anh... Đây sẽ là yếu tố thu hút sự quan tâm của khán giả.

Chúc các bạn xem phim vui vẻ!
[CODE]
Download filejungle
Tap 1:http://www.filejungle.com/f/zHNEwT/Chu_Tich_Tinh_01.avi
Tap 2:http://www.filejungle.com/f/fzCPkR/Chu_Tich_Tinh_02.avi
Tap 3:http://www.filejungle.com/f/WP3dyR/Chu_Tich_Tinh_03.avi
Tap 4:http://www.filejungle.com/f/fzrhJ9/Chu_Tich_Tinh_04.avi
Tap 5:http://www.filejungle.com/f/6cjzuq/Chu_Tich_Tinh_05.avi
Tap 6:http://www.filejungle.com/f/QgTb5G/Chu_Tich_Tinh_06.avi
Tap 7:http://www.filejungle.com/f/hc5HBe/Chu_Tich_Tinh_07.avi
Tap 8:http://www.filejungle.com/f/ubeJnT/Chu_Tich_Tinh_08.avi
Tap 9:http://www.filejungle.com/f/5NCNTS/Chu_Tich_Tinh_09.avi
Tap 10:http://www.filejungle.com/f/3syFFF/Chu_Tich_Tinh_10.avi
Tap 11:http://www.filejungle.com/f/nfThaQ/Chu_Tich_Tinh_11.avi
Tap 12:http://www.filejungle.com/f/TD7Ady/Chu_Tich_Tinh_12.avi
Tap 13:http://www.filejungle.com/f/D2zpm8/Chu_Tich_Tinh_13.avi
Tap 14:http://www.filejungle.com/f/Hre5dW/Chu_Tich_Tinh_14.avi
Tap 15:http://www.filejungle.com/f/6FEy9t/Chu_Tich_Tinh_15.avi
Tap 16:http://www.filejungle.com/f/uSVHDx/Chu_Tich_Tinh_16.avi
Tap 17:http://www.filejungle.com/f/9zWFNF/Chu_Tich_Tinh_17.avi
Tap 18:http://www.filejungle.com/f/KqRSqM/Chu_Tich_Tinh_18.avi
Tap 19:http://www.filejungle.com/f/TA7sNT/Chu_Tich_Tinh_19.avi
Tap 20:http://www.filejungle.com/f/kBeTXA/Chu_Tich_Tinh_20.avi
Tap 21:http://www.filejungle.com/f/Mx8Nev/Chu_Tich_Tinh_21.avi
Tap 22:http://www.filejungle.com/f/Q4Tbrm/Chu_Tich_Tinh_22.avi
Tap 23:http://www.filejungle.com/f/BTqwQr/Chu_Tich_Tinh_23.avi
Tap 24:http://www.filejungle.com/f/xEwrNf/Chu_Tich_Tinh_24.avi
Tap 25:http://www.filejungle.com/f/s5k7vx/Chu_Tich_Tinh_25.avi
Tap 26:http://www.filejungle.com/f/jpuwgF/Chu_Tich_Tinh_26.avi
Tap 27:http://www.filejungle.com/f/AcJVd9/Chu_Tich_Tinh_27.avi
Tap 28:http://www.filejungle.com/f/2M8CA7/Chu_Tich_Tinh_28.avi
Tap 29:http://www.filejungle.com/f/KWyktP/Chu_Tich_Tinh_29.avi
Tap 30:http://www.filejungle.com/f/GfRKn7/Chu_Tich_Tinh_30.avi
Tap 31:http://www.filejungle.com/f/Hmd6Jh/Chu_Tich_Tinh_31.avi
Tap 32:http://www.filejungle.com/f/KVW546/Chu_Tich_Tinh_32.avi
Tap 33:http://www.filejungle.com/f/mAMQR7/Chu_Tich_Tinh_33.avi
Tap 34:http://www.filejungle.com/f/mh5mjF/Chu_Tich_Tinh_34.avi
Tap 35:http://www.filejungle.com/f/8pVg3a/Chu_Tich_Tinh_35.avi
Tap 36:http://www.filejungle.com/f/YCxdcK/Chu_Tich_Tinh_36.avi
Tap 37:http://www.filejungle.com/f/kjgfYp/Chu_Tich_Tinh_37.avi
Tap 38:http://www.filejungle.com/f/6RDEw5/Chu_Tich_Tinh_38_End.avi

Download filesonic
Tap 1:http://www.filesonic.com/file/2184557061/Chu_Tich_Tinh_01.avi
Tap 2:http://www.filesonic.com/file/2184501751/Chu_Tich_Tinh_02.avi
Tap 3:http://www.filesonic.com/file/2184797154/Chu_Tich_Tinh_03.avi
Tap 4:http://www.filesonic.com/file/2184750224/Chu_Tich_Tinh_04.avi
Tap 5:http://www.filesonic.com/file/2184737294/Chu_Tich_Tinh_05.avi
Tap 6:http://www.filesonic.com/file/2184746254/Chu_Tich_Tinh_06.avi
Tap 7:http://www.filesonic.com/file/2184682954/Chu_Tich_Tinh_07.avi
Tap 8:http://www.filesonic.com/file/2184737314/Chu_Tich_Tinh_08.avi
Tap 9:http://www.filesonic.com/file/2184605934/Chu_Tich_Tinh_09.avi
Tap 10:http://www.filesonic.com/file/2184737154/Chu_Tich_Tinh_10.avi
Tap 11:http://www.filesonic.com/file/2184847344/Chu_Tich_Tinh_11.avi
Tap 12:http://www.filesonic.com/file/2184737284/Chu_Tich_Tinh_12.avi
Tap 13:http://www.filesonic.com/file/2184750331/Chu_Tich_Tinh_13.avi
Tap 14:http://www.filesonic.com/file/2184577941/Chu_Tich_Tinh_14.avi
Tap 15:http://www.filesonic.com/file/2184683571/Chu_Tich_Tinh_15.avi
Tap 16:http://www.filesonic.com/file/2184558211/Chu_Tich_Tinh_16.avi
Tap 17:http://www.filesonic.com/file/2184736901/Chu_Tich_Tinh_17.avi
Tap 18:http://www.filesonic.com/file/2184501881/Chu_Tich_Tinh_18.avi
Tap 19:http://www.filesonic.com/file/2184530571/Chu_Tich_Tinh_19.avi
Tap 20:http://www.filesonic.com/file/2184501821/Chu_Tich_Tinh_20.avi
Tap 21:http://www.filesonic.com/file/2184501801/Chu_Tich_Tinh_21.avi
Tap 22:http://www.filesonic.com/file/2184530501/Chu_Tich_Tinh_22.avi
Tap 23:http://www.filesonic.com/file/2184682824/Chu_Tich_Tinh_23.avi
Tap 24:http://www.filesonic.com/file/2184656694/Chu_Tich_Tinh_24.avi
Tap 25:http://www.filesonic.com/file/2184682814/Chu_Tich_Tinh_25.avi
Tap 26:http://www.filesonic.com/file/2184656594/Chu_Tich_Tinh_26.avi
Tap 27:http://www.filesonic.com/file/2184830034/Chu_Tich_Tinh_27.avi
Tap 28:http://www.filesonic.com/file/2184811304/Chu_Tich_Tinh_28.avi
Tap 29:http://www.filesonic.com/file/2184746034/Chu_Tich_Tinh_29.avi
Tap 30:http://www.filesonic.com/file/2184736974/Chu_Tich_Tinh_30.avi
Tap 31:http://www.filesonic.com/file/2184682534/Chu_Tich_Tinh_31.avi
Tap 32:http://www.filesonic.com/file/2184716984/Chu_Tich_Tinh_32.avi
Tap 33:http://www.filesonic.com/file/2185049061/Chu_Tich_Tinh_33.avi
Tap 34:http://www.filesonic.com/file/2185051421/Chu_Tich_Tinh_34.avi
Tap 35:http://www.filesonic.com/file/2185049031/Chu_Tich_Tinh_35.avi
Tap 36:http://www.filesonic.com/file/2185049151/Chu_Tich_Tinh_36.avi
Tap 37:http://www.filesonic.com/file/2185049101/Chu_Tich_Tinh_37.avi
Tap 38:http://www.filesonic.com/file/2185049011/Chu_Tich_Tinh_38_End.avi

Download wupload
Tap 1:http://www.wupload.com/file/208924946/Chu_Tich_Tinh_01.avi
Tap 2:http://www.wupload.com/file/208920241/Chu_Tich_Tinh_02.avi
Tap 3:http://www.wupload.com/file/208928431/Chu_Tich_Tinh_03.avi
Tap 4:http://www.wupload.com/file/208932021/Chu_Tich_Tinh_04.avi
Tap 5:http://www.wupload.com/file/208928418/Chu_Tich_Tinh_05.avi
Tap 6:http://www.wupload.com/file/208924962/Chu_Tich_Tinh_06.avi
Tap 7:http://www.wupload.com/file/208924951/Chu_Tich_Tinh_07.avi
Tap 8:http://www.wupload.com/file/208928417/Chu_Tich_Tinh_08.avi
Tap 9:http://www.wupload.com/file/208924960/Chu_Tich_Tinh_09.avi
Tap 10:http://www.wupload.com/file/208928415/Chu_Tich_Tinh_10.avi
Tap 11:http://www.wupload.com/file/208928416/Chu_Tich_Tinh_11.avi
Tap 12:http://www.wupload.com/file/208924948/Chu_Tich_Tinh_12.avi
Tap 13:http://www.wupload.com/file/208928498/Chu_Tich_Tinh_13.avi
Tap 14:http://www.wupload.com/file/208918645/Chu_Tich_Tinh_14.avi
Tap 15:http://www.wupload.com/file/208922832/Chu_Tich_Tinh_15.avi
Tap 16:http://www.wupload.com/file/208920151/Chu_Tich_Tinh_16.avi
Tap 17:http://www.wupload.com/file/208924994/Chu_Tich_Tinh_17.avi
Tap 18:http://www.wupload.com/file/208917619/Chu_Tich_Tinh_18.avi
Tap 19:http://www.wupload.com/file/208917617/Chu_Tich_Tinh_19.avi
Tap 20:http://www.wupload.com/file/208917618/Chu_Tich_Tinh_20.avi
Tap 21:http://www.wupload.com/file/208917632/Chu_Tich_Tinh_21.avi
Tap 22:http://www.wupload.com/file/208917626/Chu_Tich_Tinh_22.avi
Tap 23:http://www.wupload.com/file/208928493/Chu_Tich_Tinh_23.avi
Tap 24:http://www.wupload.com/file/208917627/Chu_Tich_Tinh_24.avi
Tap 25:http://www.wupload.com/file/208928502/Chu_Tich_Tinh_25.avi
Tap 26:http://www.wupload.com/file/208920147/Chu_Tich_Tinh_26.avi
Tap 27:http://www.wupload.com/file/208918629/Chu_Tich_Tinh_27.avi
Tap 28:http://www.wupload.com/file/208928483/Chu_Tich_Tinh_28.avi
Tap 29:http://www.wupload.com/file/208928466/Chu_Tich_Tinh_29.avi
Tap 30:http://www.wupload.com/file/208920148/Chu_Tich_Tinh_30.avi
Tap 31:http://www.wupload.com/file/208928479/Chu_Tich_Tinh_31.avi
Tap 32:http://www.wupload.com/file/208932071/Chu_Tich_Tinh_32.avi
Tap 33:http://www.wupload.com/file/208997920/Chu_Tich_Tinh_33.avi
Tap 34:http://www.wupload.com/file/208997918/Chu_Tich_Tinh_34.avi
Tap 35:http://www.wupload.com/file/209000833/Chu_Tich_Tinh_35.avi
Tap 36:http://www.wupload.com/file/209000830/Chu_Tich_Tinh_36.avi
Tap 37:http://www.wupload.com/file/209000827/Chu_Tich_Tinh_37.avi
Tap 38:http://www.wupload.com/file/209000836/Chu_Tich_Tinh_38_End.avi

Download uploadstation
Tap 1:http://www.uploadstation.com/file/CCUkA5a/Chu_Tich_Tinh_01.avi
Tap 2:http://www.uploadstation.com/file/HF8v3yb/Chu_Tich_Tinh_02.avi
Tap 3:http://www.uploadstation.com/file/Bb7kSR4/Chu_Tich_Tinh_03.avi
Tap 4:http://www.uploadstation.com/file/Tnr58Ju/Chu_Tich_Tinh_04.avi
Tap 5:http://www.uploadstation.com/file/hB277b6/Chu_Tich_Tinh_05.avi
Tap 6:http://www.uploadstation.com/file/GqhMHvb/Chu_Tich_Tinh_06.avi
Tap 7:http://www.uploadstation.com/file/ZN2kJ2P/Chu_Tich_Tinh_07.avi
Tap 8:http://www.uploadstation.com/file/xCBQ8fq/Chu_Tich_Tinh_08.avi
Tap 9:http://www.uploadstation.com/file/jt2Ru7k/Chu_Tich_Tinh_09.avi
Tap 10:http://www.uploadstation.com/file/rDw5gD2/Chu_Tich_Tinh_10.avi
Tap 11:http://www.uploadstation.com/file/7f7VYhH/Chu_Tich_Tinh_11.avi
Tap 12:http://www.uploadstation.com/file/pKbSkDX/Chu_Tich_Tinh_12.avi
Tap 13:http://www.uploadstation.com/file/PMSbV9s/Chu_Tich_Tinh_13.avi
Tap 14:http://www.uploadstation.com/file/qvHs3QB/Chu_Tich_Tinh_14.avi
Tap 15:http://www.uploadstation.com/file/5XVMFsR/Chu_Tich_Tinh_15.avi
Tap 16:http://www.uploadstation.com/file/hqtNYUz/Chu_Tich_Tinh_16.avi
Tap 17:http://www.uploadstation.com/file/5Rr8TXb/Chu_Tich_Tinh_17.avi
Tap 18:http://www.uploadstation.com/file/yCKWuW8/Chu_Tich_Tinh_18.avi
Tap 19:http://www.uploadstation.com/file/nVYcBBY/Chu_Tich_Tinh_19.avi
Tap 20:http://www.uploadstation.com/file/SdqYNkv/Chu_Tich_Tinh_20.avi
Tap 21:http://www.uploadstation.com/file/H3tZeRE/Chu_Tich_Tinh_21.avi
Tap 22:http://www.uploadstation.com/file/KCTKxCX/Chu_Tich_Tinh_22.avi
Tap 23:http://www.uploadstation.com/file/9nEUa5U/Chu_Tich_Tinh_23.avi
Tap 24:http://www.uploadstation.com/file/uX2e9gK/Chu_Tich_Tinh_24.avi
Tap 25:http://www.uploadstation.com/file/mmrmqsa/Chu_Tich_Tinh_25.avi
Tap 26:http://www.uploadstation.com/file/htWVDbN/Chu_Tich_Tinh_26.avi
Tap 27:http://www.uploadstation.com/file/YXsVrjn/Chu_Tich_Tinh_27.avi
Tap 28:http://www.uploadstation.com/file/SyNgYnE/Chu_Tich_Tinh_28.avi
Tap 29:http://www.uploadstation.com/file/WeVc9ZC/Chu_Tich_Tinh_29.avi
Tap 30:http://www.uploadstation.com/file/XeUZyNY/Chu_Tich_Tinh_30.avi
Tap 31:http://www.uploadstation.com/file/SfdZZNB/Chu_Tich_Tinh_31.avi
Tap 32:http://www.uploadstation.com/file/33jdebH/Chu_Tich_Tinh_32.avi
Tap 33:http://www.uploadstation.com/file/z4myhDz/Chu_Tich_Tinh_33.avi
Tap 34:http://www.uploadstation.com/file/kZU97km/Chu_Tich_Tinh_34.avi
Tap 35:http://www.uploadstation.com/file/eFua8p4/Chu_Tich_Tinh_35.avi
Tap 36:http://www.uploadstation.com/file/TyaKnx4/Chu_Tich_Tinh_36.avi
Tap 37:http://www.uploadstation.com/file/CmH9M8F/Chu_Tich_Tinh_37.avi
Tap 38:http://www.uploadstation.com/file/63SGaHT/Chu_Tich_Tinh_38_End.avi
[/CODE]You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to