Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Bộ Bộ Kinh Tâm 2011 40/40 Lồng Tiếng

Posted by Mr.Coi - 1st October 2011 - 04:24 AM


Tên tiếng Trung: 步步惊心
Tên phiên âm: Bu Bu Jing Xin
Tên tiếng Việt: Bộ Bộ Kinh Tâm

Thể loai: Tình cảm cổ trang, xuyên thời gian
Số tập: 36
Nguyên tác: Đồng Hoa
Công ty sản xuất: Công Ty Điện Ảnh Đường Nhân
Nhà sản xuất: Thái Nghệ Nông
Đạo diễn: Lý Quốc Lập
Diễn viên:

Ngô Kỳ Long.... Tứ a ca
Trịnh Gia Dĩnh .... Bát a ca
Lưu Thi Thi .... Nhược Hi
Lưu Tùng Nhân .... Khang Hy
Viên Hoằng .... Thập Tam a ca
Lâm Canh Tân .... Thập Tứ a ca
Hàn Đống .... Cửu a ca
Diệp Tổ Tân .... Thập a ca
Lưu Vũ Hân .... Thập phúc tấn (Minh Ngọc)
Lưu Tâm Du .... Bát trắc phúc tấn (Nhược Lan)
Thạch Tiểu Quần .... Bát phúc tấn (Minh Tuệ)
Mục Đình Đình .... Tứ phúc tấn
Quách Trân Nghê .... Lục Vu
Sài Úy .... Thừa Hoan cách cách
Quách Hiểu Đình .... Mẫn Mẫn cách cách
Tào Hinh Nguyệt .... Xảo Tuệ
Diệp Thanh .... Ngọc Đàn
Ba Sâm .... Quế vương gia
Đặng Lập Dân .... Lý Đức Toàn

Tóm tắt nội dung: Trương Hiểu vốn là một cô nhân viên văn phòng bình thường ở một thành phố phồn hoa. Vì tình cờ rơi vào đường hầm thời không mà vượt thời gian trở về triều Thanh. Ở đó, cô hóa thân thành một thiếu nữ mười sáu tuổi Nhược Hi, bị cuốn vào chốn cung đình với những tranh đấu đầy phong vân biến ảo. Không hề có được cử chỉ, ngôn từ ôn nhu dịu dàng như những thiếu nữ khác. Ngược lại cô rất ngang tàng, thường cùng các a ca "đấu võ mồm", "đánh nhau" với các cung nữ, đến cả Khang Hi cũng gọi cô là "Thập tam muội liều mạng". Thời gian thấm thoắt, cô nương bướng bỉnh Nhược Hi năm nào đã dần trưởng thành. Cô bị cuốn vào cuộc đấu tranh giành ngôi vị của chín hoàng tử mà không thể rút ra, tình cảm cá nhân cũng bị giằng xé trong cuộc chiến thảm liệt chốn cung đình


click phía dưới.. Thanks All ^^!

[B]Get A Premium To Max Speed ==> Click Here


Wupload:
Tap 1:http://www.wupload.com/file/307969859/
Tap 2:http://www.wupload.com/file/307962153/
Tap 3:http://www.wupload.com/file/307977394/
Tap 4:http://www.wupload.com/file/307967497/
Tap 5:http://www.wupload.com/file/254524028/
Tap 6:http://www.wupload.com/file/307969869/
Tap 7:http://www.wupload.com/file/307962171/
Tap 8:http://www.wupload.com/file/307977419/
Tap 9:http://www.wupload.com/file/307962148/
Tap 10:http://www.wupload.com/file/307977400/
Tap 11:http://www.wupload.com/file/307967533/
Tap 12:http://www.wupload.com/file/307975000/
Tap 13:http://www.wupload.com/file/307974990/
Tap 14:http://www.wupload.com/file/307967587/
Tap 15:http://www.wupload.com/file/307971899/
Tap 16:http://www.wupload.com/file/307975413/
Tap 17:http://www.wupload.com/file/305611893
Tap 18:http://www.wupload.com/file/307979464/
Tap 19:http://www.wupload.com/file/314869662
Tap 20:http://www.wupload.com/file/314862828
Tap 21:http://www.wupload.com/file/319250744
Tap 22:http://www.wupload.com/file/323757079/
Tap 23:http://www.wupload.com/file/323757080/
Tap 24:http://www.wupload.com/file/330481172
Tap 25:http://www.wupload.com/file/332764196
Tap 26:http://www.wupload.com/file/333592861
Tap 27:http://www.wupload.com/file/333592863
Tap 28:http://www.wupload.com/file/333592865
Tap 29:http://www.wupload.com/file/335296835
Tap 30:http://www.wupload.com/file/335296624
Tap 31:http://www.wupload.com/file/335296741
Tap 32:http://www.wupload.com/file/344867783
Tap 33:http://www.wupload.com/file/345165684
Tap 34:http://www.wupload.com/file/345165687
Tap 35:http://www.wupload.com/file/347810249
Tap 36:http://www.wupload.com/file/347812708
Tap 37:http://www.wupload.com/file/347814694
Tap 38:http://www.wupload.com/file/347817357
Tap 39:http://www.wupload.com/file/348827669
Tap 40:http://www.wupload.com/file/347819017FileJungle:
Tap 1:http://www.filejungle.com/f/vV8JB6
Tap 2:http://www.filejungle.com/f/23sJDq
Tap 3:http://www.filejungle.com/f/gpFkzD
Tap 4:http://www.filejungle.com/f/3eZ2WF
Tap 5:http://www.filejungle.com/f/KXQGWV
Tap 6:http://www.filejungle.com/f/4acVu9
Tap 7:http://www.filejungle.com/f/qRJEsJ
Tap 8:http://www.filejungle.com/f/NC7PmB
Tap 9:http://www.filejungle.com/f/W34BMr
Tap 10:http://www.filejungle.com/f/pjtE5G
Tap 11:http://www.filejungle.com/f/y7YZFJ/
Tap 12:http://www.filejungle.com/f/vZyQPm
Tap 13:http://www.filejungle.com/f/jgRmsb
Tap 14:http://www.filejungle.com/f/Aye6Rp
Tap 15:http://www.filejungle.com/f/PADN6K
Tap 16:http://www.filejungle.com/f/M2Hdwb
Tap 17:http://www.filejungle.com/f/eSV3jG
Tap 18:http://www.filejungle.com/f/sE6GbY
Tap 19:http://www.filejungle.com/f/xxMcxj
Tap 20:http://www.filejungle.com/f/nqhxjP
Tap 21:http://www.filejungle.com/f/EbdGGu/
Tap 22:http://www.filejungle.com/f/VD9tcK/
Tap 23:http://www.filejungle.com/f/FZraNR/
Tap 24:http://www.filejungle.com/f/7Kg5D5
Tap 25:http://www.filejungle.com/f/wycgBt
Tap 26:http://www.filejungle.com/f/kqK7Xk
Tap 27:http://www.filejungle.com/f/Ptpu9f
Tap 28:http://www.filejungle.com/f/kEmc4C
Tap 29:http://www.filejungle.com/f/fFv8XR
Tap 30:http://www.filejungle.com/f/fNNb79
Tap 31:http://www.filejungle.com/f/fwrkdv
Tap 32:http://www.filejungle.com/f/RAaSfn
Tap 33:http://www.filejungle.com/f/2T8Grt
Tap 34:http://www.filejungle.com/f/wxuxqz
Tap 35:http://www.filejungle.com/f/zQPTbZ
Tap 36:http://www.filejungle.com/f/QsAhpS
Tap 37:http://www.filejungle.com/f/uTJqr8
Tap 38:http://www.filejungle.com/f/Aynz93
Tap 39:http://www.fileserve.com/file/dn9kkK9
Tap 40:http://www.filejungle.com/f/RV3xsU

FileServe:
Tap 1:http://www.fileserve.com/file/GGyMAQX
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/yCS7PT4
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/un7bGcQ/
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/uWhRyDH/
Tap 5:http://www.fileserve.com/file/fjKxVTM/
Tap 6:http://www.fileserve.com/file/yjCdApV
Tap 7:http://www.fileserve.com/file/t8Qm5pg
Tap 8:http://www.fileserve.com/file/8m8XKCG
Tap 9:http://www.fileserve.com/file/3sEEU9Y
Tap 10:http://www.fileserve.com/file/kHezm94
Tap 11:http://www.fileserve.com/file/4q7wGa4/
Tap 12:http://www.fileserve.com/file/E9nR6vX
Tap 13:http://www.fileserve.com/file/hEv5nAU
Tap 14:http://www.fileserve.com/file/msACBHm
Tap 15:http://www.fileserve.com/file/cdfdSDY
Tap 16:http://www.fileserve.com/file/TWBXH94
Tap 17:http://www.fileserve.com/file/uTDVUPd
Tap 18:http://www.fileserve.com/file/jKKgYTS
Tap 19:http://www.fileserve.com/file/qnuJYsF
Tap 20:http://www.fileserve.com/file/AT2YqAQ
Tap 21:http://www.fileserve.com/file/pqfq8Td/
Tap 22:http://www.fileserve.com/file/WJzwWSW
Tap 23:http://www.fileserve.com/file/9hUPARz
Tap 24:http://www.fileserve.com/file/WC2XZ6U
Tap 25:http://www.fileserve.com/file/VNAgrpT
Tap 26:http://www.fileserve.com/file/KNSwKbV
Tap 27:http://www.fileserve.com/file/2DCZMHP
Tap 28:http://www.fileserve.com/file/KssaTaq
Tap 29:http://www.fileserve.com/file/xcYwWEh
Tap 30:http://www.fileserve.com/file/hGmFY78
Tap 31:http://www.fileserve.com/file/QzNMM9E
Tap 32:http://www.fileserve.com/file/WBpm5K3
Tap 33:http://www.fileserve.com/file/y5DxD7E
Tap 34:http://www.fileserve.com/file/xnU6vQD
Tap 35:http://www.fileserve.com/file/mDrdKGB
Tap 36:http://www.fileserve.com/file/XWqj96n
Tap 37:http://www.fileserve.com/file/tSnH6MD
Tap 38:http://www.fileserve.com/file/KZu9XWc
Tap 39:http://www.fileserve.com/file/dn9kkK9
Tap 40:http://www.fileserve.com/file/T5X5Wwf[/B]

User posted comments

Mr.Coi is OfflineMr.Coi says - 5th October 2011 - 11:05 PM
update đến tập 20 rồi nha.hy

Mr.Coi is OfflineMr.Coi says - 6th October 2011 - 02:57 PM
chiếu 21 rồi nhé

Mr.Coi is OfflineMr.Coi says - 7th October 2011 - 03:33 AM
chiếu 23

Mr.Coi is OfflineMr.Coi says - 7th October 2011 - 11:59 PM
chiếu đến tập 28

Mr.Coi is OfflineMr.Coi says - 8th October 2011 - 10:15 PM
chiếu 34/40 nha

Mr.Coi is OfflineMr.Coi says - 9th October 2011 - 04:37 AM
chiếu trọn bộ rồi nha.ủng hộ nhiều bằng cách comment

12oi is Offline12oi says - 23rd November 2011 - 02:08 AM
Cám ơn bạn rất nhiều

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to