Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
CÔ Tinh Kiếm - The Lone Star Swordman 15 Tập[DVDRIP USLT][WU/FS/FJ]

Posted by romance_vn - 1st October 2011 - 09:05 PM


Tóm tắt: Rogue chiến binh Tuen Long (Ekin Cheng) là lệnh của hoàng tử để bảo vệ một puppel. Spy Chin Sik (Bi Bi Leung) đã thất bại trong sứ mệnh của mình để ăn cắp nó, vì vậy gia đình cô là stanghtered. Nhưng lòng căm thù cho Long đã trở thành tình yêu theo thời gian. Trong khi đó, Chi Lan (Elaine Ho), người ve vãn bởi kiếm sĩ Ma Chor hoang dã (Marco Ngãi), cũng fals cho lâu dài. Ma ghen thề sẽ giết chết Long không có vấn đề chi phí .... Tiếng Anh Tiêu đề: Lone Star Swordman
Năm phát hành: 1993
Quốc gia: Hồng Kông
Số Tập: 15
cAST
Ekin Cheng Yee Kin
Vivian Leung Siu Bing
Marco Ngãi Jun Kit
Elaine Ho Yuen Ying
Chan Ka Fai
Hồ Ying WaiFILESERVE
Tap 1:http://www.fileserve.com/file/yndMTac
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/9fpk2QY
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/Kk9GgE4
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/6MD9AMD
Tap 5:http://www.fileserve.com/file/VFKxjH2
Tap 6:http://www.fileserve.com/file/u7HnThE
Tap 7:http://www.fileserve.com/file/4dM6ajN
Tap 8:http://www.fileserve.com/file/ZMSHsaE
Tap 9:http://www.fileserve.com/file/fTGC9kp
Tap 10:http://www.fileserve.com/file/cXysysn
Tap 11:http://www.fileserve.com/file/ycAAfju
Tap 12:http://www.fileserve.com/file/JAjDtZT
Tap 13:http://www.fileserve.com/file/4htgVUF
Tap 14:http://www.fileserve.com/file/rEAnxDB
Tap 15:http://www.fileserve.com/file/MZ2vUAD
WUPLOAD
Tap 1:http://www.wupload.com/file/262549859
Tap 2:http://www.wupload.com/file/262549861
Tap 3:http://www.wupload.com/file/262549863
Tap 4:http://www.wupload.com/file/262545303
Tap 5:http://www.wupload.com/file/262545315
Tap 6:http://www.wupload.com/file/262545152
Tap 7:http://www.wupload.com/file/262542400
Tap 8:http://www.wupload.com/file/262542399
Tap 9:http://www.wupload.com/file/262544214
Tap 10:http://www.wupload.com/file/262544816
Tap 11:http://www.wupload.com/file/262544529
Tap 12:http://www.wupload.com/file/262545160
Tap 13:http://www.wupload.com/file/262545149
Tap 14:http://www.wupload.com/file/262544210
Tap 15:http://www.wupload.com/file/262543757
FILEJUNGLE
Tap 1:http://www.filejungle.com/f/DQfZrN
Tap 2:http://www.filejungle.com/f/uBcVpV
Tap 3:http://www.filejungle.com/f/mTaByJ
Tap 4:http://www.filejungle.com/f/CQKn7P
Tap 5:http://www.filejungle.com/f/KpCuQu
Tap 6:http://www.filejungle.com/f/C69ckG
Tap 7:http://www.filejungle.com/f/Vj2TR7
Tap 8:http://www.filejungle.com/f/czt2ma
Tap 9:http://www.filejungle.com/f/jAUZqV
Tap 10:http://www.filejungle.com/f/5VH54j
Tap 11:http://www.filejungle.com/f/mVQKYZ
Tap 12:http://www.filejungle.com/f/8J65b3
Tap 13:http://www.filejungle.com/f/X4ErVR
Tap 14:http://www.filejungle.com/f/eqACTV
Tap 15:http://www.filejungle.com/f/5R2Eg2

User posted comments

thanggiangho is Offlinethanggiangho says - 12th October 2011 - 10:18 PM
update link filesonic
http://www.filesonic.com/folder/13115761

account download
http://tranminhthanh.com/fs.php

listphim
http://tranminhthanh.com/listphim.php

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to