Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Thần Y Đa Tình 2005 -Trương Quốc Lập - 31/31 - FFVN LT

Posted by Mr.Coi - 11th October 2011 - 01:54 PM

Số tập: 31
Đạo diễn: Trương Quốc Lập
Tổng giám chế: Đặng Tiệp, Doãn Liêm Hoà
Diễn viên và vai diễn
Trương Quốc Lập - Tống Liên Sinh   
Trương Thiết Lâm - Hoàng đế Thuận Trị
Vương Cương - Phạm Vô Đồng  
Trương Đình - Ưng Vô Song
Đặng Tiệp - Như Nguyệt
Miêu Phố - Hồng Tam Yên
Nội dung:
Chuyện xảy ra vào triều Thanh, thời Thuận trị. Lúc đó tư tưởng phản Thanh phục Mình đang sôi sục, các đảng phái không ngừng tìm cách triệt hạ lẫn nhau. Trường Sa trở thành điểm nóng ở phía Nam Trung Quốc.
Tống Liên Sinh vốn là một lãng tử giang hồ, từ Đông Kinh đến Trường Sa làm nghề thầy thuốc, Liên Sinh được ví như một con ngựa không cương, với bề ngoài tựa như đam mê nữ sắc lại thêm tại ăn nói giảo hoạt, nhưng ẩn chứa bên trong lại là một tài năng y học, xuất chúng, một tâm hồn lương thiện và trí óc cơ trí hơn người, thẳng thắn cương trực. Vì thế, Tống Liên Sinh đã bị cuốn vào vòng xoáy thị phi.[B]Get A Premium Wupload To Max Speed ==> Click HereWupload:
Tap 1:http://www.wupload.com/file/370732640
Tap 2:http://www.wupload.com/file/370727745
Tap 3:http://www.wupload.com/file/370725417
Tap 4:http://www.wupload.com/file/370727748
Tap 5:http://www.wupload.com/file/370722120
Tap 6:http://www.wupload.com/file/370730389
Tap 7:http://www.wupload.com/file/370742051
Tap 8:http://www.wupload.com/file/370725410
Tap 9:http://www.wupload.com/file/370727751
Tap 10:http://www.wupload.com/file/370727742
Tap 11:http://www.wupload.com/file/370725473
Tap 12:http://www.wupload.com/file/370711190
Tap 13:http://www.wupload.com/file/370725478
Tap 14:http://www.wupload.com/file/370730263
Tap 15:http://www.wupload.com/file/370727763
Tap 16:http://www.wupload.com/file/370727777
Tap 17:http://www.wupload.com/file/370718481
Tap 18:http://www.wupload.com/file/370714674
Tap 19:http://www.wupload.com/file/370725472
Tap 20:http://www.wupload.com/file/370718483
Tap 21:http://www.wupload.com/file/370718487
Tap 22:http://www.wupload.com/file/370725480
Tap 23:http://www.wupload.com/file/370725470
Tap 24:http://www.wupload.com/file/370725476
Tap 25:http://www.wupload.com/file/370727772
Tap 26:http://www.wupload.com/file/370725471
Tap 27:http://www.wupload.com/file/370722195
Tap 28:http://www.wupload.com/file/370722180
Tap 29:http://www.wupload.com/file/370725474
Tap 30:http://www.wupload.com/file/370727779
Tap 31:http://www.wupload.com/file/370708452

FileJungle:
Tap 1:http://www.filejungle.com/f/8SwRTT
Tap 2:http://www.filejungle.com/f/Jk8mqx
Tap 3:http://www.filejungle.com/f/ybe5Wb
Tap 4:http://www.filejungle.com/f/BVJZ87
Tap 5:http://www.filejungle.com/f/4xdeJn
Tap 6:http://www.filejungle.com/f/NKGt9h
Tap 7:http://www.filejungle.com/f/8AbaTz
Tap 8:http://www.filejungle.com/f/3cvtR2
Tap 9:http://www.filejungle.com/f/xtpRJY
Tap 10:http://www.filejungle.com/f/qKJwAE
Tap 11:http://www.filejungle.com/f/xK6gVN
Tap 12:http://www.filejungle.com/f/Np6urj
Tap 13:http://www.filejungle.com/f/5TYMjK
Tap 14:http://www.filejungle.com/f/Xtysx5
Tap 15:http://www.filejungle.com/f/RhEWVb
Tap 16:http://www.filejungle.com/f/CyZYqS
Tap 17:http://www.filejungle.com/f/z63vh4
Tap 18:http://www.filejungle.com/f/qCaQAu
Tap 19:http://www.filejungle.com/f/GQ2pFQ
Tap 20:http://www.filejungle.com/f/8z25aR
Tap 21:http://www.filejungle.com/f/bXKAMm
Tap 22:http://www.filejungle.com/f/ZRPAJH
Tap 23:http://www.filejungle.com/f/mWuGBS
Tap 24:http://www.filejungle.com/f/8eGvPJ
Tap 25:http://www.filejungle.com/f/KX2cp4
Tap 26:http://www.filejungle.com/f/rmNEhm
Tap 27:http://www.filejungle.com/f/r6jT6R
Tap 28:http://www.filejungle.com/f/3jzm7Z
Tap 29:http://www.filejungle.com/f/aFNkBg
Tap 30:http://www.filejungle.com/f/qwmWd2
Tap 31:http://www.filejungle.com/f/SAzDq9

FileServe:
Tap 1:http://www.fileserve.com/file/7bN3vWs
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/3MapjST
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/ks8fsPZ
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/WYCB2Vt
Tap 5:http://www.fileserve.com/file/9qePX8P
Tap 6:http://www.fileserve.com/file/5ypWXfE
Tap 7:http://www.fileserve.com/file/3XuxUJM
Tap 8:http://www.fileserve.com/file/HQck82A
Tap 9:http://www.fileserve.com/file/f2PNHVb
Tap 10:http://www.fileserve.com/file/bNMqzVR
Tap 11:http://www.fileserve.com/file/D77JSUX
Tap 12:http://www.fileserve.com/file/QtDCfuk
Tap 13:http://www.fileserve.com/file/a9FF7en
Tap 14:http://www.fileserve.com/file/ZyT5tER
Tap 15:http://www.fileserve.com/file/kudJyhh
Tap 16:http://www.fileserve.com/file/CnZwn3c
Tap 17:http://www.fileserve.com/file/PyvQJy9
Tap 18:http://www.fileserve.com/file/SmmyPb5
Tap 19:http://www.fileserve.com/file/7HqWCPW
Tap 20:http://www.fileserve.com/file/YjjHQKA
Tap 21:http://www.fileserve.com/file/5RPET24
Tap 22:http://www.fileserve.com/file/KDvPR3h
Tap 23:http://www.fileserve.com/file/EeKFyRt
Tap 24:http://www.fileserve.com/file/6XFKUZA
Tap 25:http://www.fileserve.com/file/CzAcmwQ
Tap 26:http://www.fileserve.com/file/sMEGf6p
Tap 27:http://www.fileserve.com/file/nJAU5GK
Tap 28:http://www.fileserve.com/file/yV8axQS
Tap 29:http://www.fileserve.com/file/XymQgxa
Tap 30:http://www.fileserve.com/file/5ZjEGTb
Tap 31:http://www.fileserve.com/file/GKgR78t


[/B]

User posted comments

kungfup88 is Offlinekungfup88 says - 6th November 2011 - 03:07 PM
cám ơn bạn nhiều

thanggiangho is Offlinethanggiangho says - 6th November 2011 - 06:58 PM
update link filesonic
http://www.filesonic.com/file/3151246635
http://www.filesonic.com/file/3151268194
http://www.filesonic.com/file/3151246715
http://www.filesonic.com/file/3151246875
http://www.filesonic.com/file/3151268234
http://www.filesonic.com/file/3151247185
http://www.filesonic.com/file/3151247235
http://www.filesonic.com/file/3151247275
http://www.filesonic.com/file/3151247315
http://www.filesonic.com/file/3151247375
http://www.filesonic.com/file/3151248265
http://www.filesonic.com/file/3151521384
http://www.filesonic.com/file/3151249485
http://www.filesonic.com/file/3151249525
http://www.filesonic.com/file/3151554954
http://www.filesonic.com/file/3151561184
http://www.filesonic.com/file/3151521364
http://www.filesonic.com/file/3151521324
http://www.filesonic.com/file/3151249805
http://www.filesonic.com/file/3151557424
http://www.filesonic.com/file/3151249885
http://www.filesonic.com/file/3151336615
http://www.filesonic.com/file/3151249995
http://www.filesonic.com/file/3151250025
http://www.filesonic.com/file/3151250075
http://www.filesonic.com/file/3151250435
http://www.filesonic.com/file/3151251485
http://www.filesonic.com/file/3151251825
http://www.filesonic.com/file/3151555264
http://www.filesonic.com/file/3151556784
http://www.filesonic.com/file/3151253715
account premium de download:
1.vao http://tranminhthanh.com/fs.php
2.Lay user và pass login vào http://filesonic.com (or add Vào IDM)
3.Xong down thôi

List phim bo
http://www.filesonic.com/folder/12881921

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to