Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Hồng Văn Định - The Legend Of Hung Man Ting 16/16 USLT

Posted by kungfup88 - 18th November 2011 - 04:03 AM

Hồng Văn Định - The Legend Of Hung Man Ting 16/16 USLT
Đạo Diễn:Dương Thiệu HÙng
Diễn Viên: Trần Chi Băng,Hà Mỹ Tế,Lý Tiểu Lộ,Đặng Tụy Văn,Hải Tuấn Kiệt,Trần Tú Văn

Nội Dung:"Kim Đồng Ngọc Nữ" giang hồ Hồng Hy Quan và Nghiêm Vịnh Xuân bị kiếm khách Võ Đường Cao Tuấn Trung truy sát.Xuân Chết,Quan bị thương,nhờ bà chủ gánh hát nhận đứa con tên Hồng Văn Định.Từ đó,Định theo gánh hát.Khi khôn lớn,Định gây phá đủ hết.Nhân dịp con gái phú thương bị bắt cóc.Định đứng ra can thiệp,bắt sống tên thủ phạm,tạo ra tiếng tăm.Mắt khác,Hồng Hy Quan vì chuyện năm xưa,tự cho mình là tài tình,thay tên đổi họ,nhưng rốt cuộc cũng bị Trung Bắt Gặp.Giữa lúc này cha con gặp nhau,mặc dù Quan không nhận Nhưng Trung vẫn bắt Định bắt buộc Quan phải gặp mặt.Trong Lúc nguy nGập,cha con sát cánh,kết thúc ân oán....


[B]Ủng hộ Mình Bằng cách Mua một Acc Premium Wupload.com ==> Tại Đây Thanks ^^!


wupload:
Tap 1:http://www.wupload.com/file/2343354232
Tap 2:http://www.wupload.com/file/2343354907
Tap 3:http://www.wupload.com/file/2343362907
Tap 4:http://www.wupload.com/file/2343361792
Tap 5:http://www.wupload.com/file/2343362942
Tap 6:http://www.wupload.com/file/2343373397
Tap 7:http://www.wupload.com/file/2343375617
Tap 8:http://www.wupload.com/file/2343374052
Tap 9:http://www.wupload.com/file/2343375847
Tap 10:http://www.wupload.com/file/2343376482
Tap 11:http://www.wupload.com/file/2343379042
Tap 12:http://www.wupload.com/file/2343383512
Tap 13:http://www.wupload.com/file/2343382817
Tap 14:http://www.wupload.com/file/2343382452
Tap 15:http://www.wupload.com/file/2343382402
Tap 16:http://www.wupload.com/file/2343386147

Filesonic:
Tap 1:http://www.filesonic.com/file/3915364144
Tap 2:http://www.filesonic.com/file/3915378024
Tap 3:http://www.filesonic.com/file/3915378164
Tap 4:http://www.filesonic.com/file/3915370884
Tap 5:http://www.filesonic.com/file/3915378084
Tap 6:http://www.filesonic.com/file/3915370854
Tap 7:http://www.filesonic.com/file/3915384814
Tap 8:http://www.filesonic.com/file/3915370964
Tap 9:http://www.filesonic.com/file/3915378184
Tap 10:http://www.filesonic.com/file/3915370944
Tap 11:http://www.filesonic.com/file/3915377974
Tap 12:http://www.filesonic.com/file/3915370904
Tap 13:http://www.filesonic.com/file/3915378114
Tap 14:http://www.filesonic.com/file/3915377924
Tap 15:http://www.filesonic.com/file/3915370874
Tap 16:http://www.filesonic.com/file/3915370914

Filejungle:
Tap 1:http://www.filejungle.com/f/5SRKae
Tap 2:http://www.filejungle.com/f/vfB4q9
Tap 3:http://www.filejungle.com/f/2DQENP
Tap 4:http://www.filejungle.com/f/QkExbz
Tap 5:http://www.filejungle.com/f/w5kfAc
Tap 6:http://www.filejungle.com/f/S9UcKF
Tap 7:http://www.filejungle.com/f/hKtre5
Tap 8:http://www.filejungle.com/f/ZTe9cE
Tap 9:http://www.filejungle.com/f/q7kZDa
Tap 10:http://www.filejungle.com/f/6HQ66J
Tap 11:http://www.filejungle.com/f/Gh84qU
Tap 12:http://www.filejungle.com/f/EFPh6Z
Tap 13:http://www.filejungle.com/f/dtuUj5
Tap 14:http://www.filejungle.com/f/H27tZP
Tap 15:http://www.filejungle.com/f/6VQqhT
Tap 16:http://www.filejungle.com/f/zktWFp

Fileserve:
Tap 1:http://www.fileserve.com/file/ph32rFF
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/v6mw7Ye
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/qZmEndT
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/vWUJWQK
Tap 5:http://www.fileserve.com/file/HNsbnan
Tap 6:http://www.fileserve.com/file/SEvnk79
Tap 7:http://www.fileserve.com/file/snkCRJE
Tap 8:http://www.fileserve.com/file/7X5pjGf
Tap 9:http://www.fileserve.com/file/bQhxTKe
Tap 10:http://www.fileserve.com/file/6KZVckP
Tap 11:http://www.fileserve.com/file/6wYQ7kP
Tap 12:http://www.fileserve.com/file/jMDdBDk
Tap 13:http://www.fileserve.com/file/JCDkvmG
Tap 14:http://www.fileserve.com/file/XCW8Jvz
Tap 15:http://www.fileserve.com/file/VCmHZ8R
Tap 16:http://www.fileserve.com/file/9X84qna

[/B]

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to