Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Linh Châu - Chung Hân Đồng - The Holy Pearl 2011 36/36 (HD720p Vsub)

Posted by kungfup88 - 18th November 2011 - 01:39 PM


Tên Trung Quốc : 灵珠 - Ling Zhu
Tạm dịch : Linh Châu
Phát hành : Công đầu tư hữu hạn ảnh thị Lạp Phong Bắc Kinh
Khai máy : 29/01/2009
Đạo diễn : Thái Tinh Thịnh
Biên kịch : Mã Quảng Nguyên
Thể loại : xuyên không, viễn tưởng...
Thời gian phát sóng : Tháng 1- 2010
Diễn Viên:
Chung Hân Đồng vai Đinh Dao/Tiên Lạc
Bồ Ba Giáp -- Vấn Thiên
Đàm Diệu Văn -- Vinh Địch
Tae -- Vệ Liêu
Hoàng Lập Hành
Lưu Đình Vũ -- Ma Âm
Tưởng Nghị -- Vô Đạo
Chu Tử Vấn -- Thính Cầm
Quách Trân Nghê -- Mộ Liên
Lý Thanh -- Vũ Điệp
Tôn Hưng -- Quỷ Đế
Lý Y Hinh -- quỷ mẫu Vu Sơn
Lưu Na Bình -- Hồ Cơ
Đặng Tiệp -- Giang Hàn
Nội Dung:
Thượng cổ thần vật,truyền
thuyết đại thần Nữ Oa hàng phục thổ,lôi,phong , hỏa và nữ yêu Hạn Mị
sau đó sử dụng cốt thần tiên tinh khí luyện thành 6 viên linh châu,
được giao cho hậu nhân của Nữ Oa bảo quảnHậu nhân của Nữ Oa là Tử Huyên dùng thủy linh châu duy trì dung mạo và tu luyện nội đan vì thu phục yêu quái khiến ngũ linh châu suy yếu khi
khắc phục đã mất đi cơ hội hàng yêu làm ảnh hưởng đến thủy linh châu và
sinh mệnhLâm Thanh Nhi - con gái Tử Huyên đã dùng thủy linh châu cùng Bạch Miêu
tộc nhắm cứu dân chúng khỏi hạn hán nào ngờ xảy ra biến cố ,năm viên
linh châu bị thất lạc, tạo cơ hội cho yêu ma khắp nơi tu luyện phép
thuật Triệu Linh Nhi - con gái của Lâm Thanh Nhi theo tiên linh đến Bạch Miêu
tộc tìm cách thu hồi linh châu .Lý Tiêu Dao hồi hồn tiên mơ thấy tìm
lại thủy linh châu giải quyết vấn đề hạn hán cho Miêu tộc
Tuy nhiên sau đó ? Con gái của Linh Nhi là Lý Ức Như liệu cũng lâm vào cảnh như vậy ?
Linh châu do ngưng tụ linh lực giữa trời và đất ,khi tinh lực của linh châu đã hết,linh châu lại hội tụ giữa trời và đất


[B]Ủng hộ Mình Bằng cách Mua một Acc Premium Wupload.com ==> Tại Đây Thanks ^^!wupload:
Tap 1:http://www.wupload.com/file/2343102222
Tap 2:http://www.wupload.com/file/2343118987
Tap 3:http://www.wupload.com/file/2343155387
Tap 4:http://www.wupload.com/file/2343117417
Tap 5:http://www.wupload.com/file/2343083812
Tap 6:http://www.wupload.com/file/2343085032
Tap 7:http://www.wupload.com/file/2343085052
Tap 8:http://www.wupload.com/file/2343154352
Tap 9:http://www.wupload.com/file/2343118997
Tap 10:http://www.wupload.com/file/2343164542
Tap 11:http://www.wupload.com/file/2343164567
Tap 12:http://www.wupload.com/file/2343165332
Tap 13:http://www.wupload.com/file/2343368767
Tap 14:http://www.wupload.com/file/2343368712
Tap 15:http://www.wupload.com/file/2343364102
Tap 16:http://www.wupload.com/file/2343364087
Tap 17:http://www.wupload.com/file/2343387662
Tap 18:http://www.wupload.com/file/2343406592
Tap 19:http://www.wupload.com/file/2343406597
Tap 20:http://www.wupload.com/file/2343573752
Tap 21:http://www.wupload.com/file/2343591297
Tap 22:http://www.wupload.com/file/2343387632
Tap 23:http://www.wupload.com/file/2343993922
Tap 24:http://www.wupload.com/file/2343404942
Tap 25:http://www.wupload.com/file/2343997412
Tap 26:http://www.wupload.com/file/2343528312
Tap 27:http://www.wupload.com/file/2343529207
Tap 28:http://www.wupload.com/file/2343529217
Tap 29:http://www.wupload.com/file/2343529227
Tap 30:http://www.wupload.com/file/2343529957
Tap 31:http://www.wupload.com/file/2343529967
Tap 32:http://www.wupload.com/file/2343591417
Tap 33:http://www.wupload.com/file/2343591422
Tap 34:http://www.wupload.com/file/2343828577
Tap 35:http://www.wupload.com/file/2343828857
Tap 36:http://www.wupload.com/file/2343828862

FileJungle:
Tap 1:http://www.filejungle.com/f/5jwTZT
Tap 2:http://www.filejungle.com/f/sjmvFt
Tap 3:http://www.filejungle.com/f/EK63DW
Tap 4:http://www.filejungle.com/f/k7FAHF
Tap 5:http://www.filejungle.com/f/AJFDs3
Tap 6:http://www.filejungle.com/f/W2HVqX
Tap 7:http://www.filejungle.com/f/gjTSPj
Tap 8:http://www.filejungle.com/f/PvdhBA
Tap 9:http://www.filejungle.com/f/gYp3wM
Tap 10:http://www.filejungle.com/f/UMjBkQ
Tap 11:http://www.filejungle.com/f/ZfmxUX
Tap 12:http://www.filejungle.com/f/KdEfeX
Tap 13:http://www.filejungle.com/f/JBrX7U
Tap 14:http://www.filejungle.com/f/bES6Ns
Tap 15:http://www.filejungle.com/f/HNQrfK
Tap 16:http://www.filejungle.com/f/PxU9xf
Tap 17:http://www.filejungle.com/f/KcB4d2
Tap 18:http://www.filejungle.com/f/FSMg3c
Tap 19:http://www.filejungle.com/f/Smtnc8
Tap 20:http://www.filejungle.com/f/WMytXx
Tap 21:http://www.filejungle.com/f/brqHV7
Tap 22:http://www.filejungle.com/f/EuyBek
Tap 23:http://www.filejungle.com/f/WeFrn9
Tap 24:http://www.filejungle.com/f/3MRxBC
Tap 25:http://www.filejungle.com/f/6uPYvf
Tap 26:http://www.filejungle.com/f/xxKCEY
Tap 27:http://www.filejungle.com/f/8dWbWf
Tap 28:http://www.filejungle.com/f/VxkwnA
Tap 29:http://www.filejungle.com/f/WDmbXu
Tap 30:http://www.filejungle.com/f/xWYYHt
Tap 31:http://www.filejungle.com/f/eQFqcD
Tap 32:http://www.filejungle.com/f/XxJxWd
Tap 33:http://www.filejungle.com/f/6tPHgy
Tap 34:http://www.filejungle.com/f/2eVvgE
Tap 35:http://www.filejungle.com/f/3fFSUp
Tap 36:http://www.filejungle.com/f/rmMdZf

FileServe:
Tap 1:http://www.fileserve.com/file/2sDZFxX
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/b4xS59p
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/Vxy6nEJ
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/ekWXYHP
Tap 5:http://www.fileserve.com/file/kszxCXf
Tap 6:http://www.fileserve.com/file/dySEJR6
Tap 7:http://www.fileserve.com/file/CyFAQZU
Tap 8:http://www.fileserve.com/file/FNKVtaD
Tap 9:http://www.fileserve.com/file/FGg76zT
Tap 10:http://www.fileserve.com/file/SdWJ29A
Tap 11:http://www.fileserve.com/file/cEwXsqM
Tap 12:http://www.fileserve.com/file/mH88F9d
Tap 13:http://www.fileserve.com/file/wCD5Pek
Tap 14:http://www.fileserve.com/file/mfvqqUF
Tap 15:http://www.fileserve.com/file/TUCw89X
Tap 16:http://www.fileserve.com/file/BrgyYNg
Tap 17:http://www.fileserve.com/file/P66pUCW
Tap 18:http://www.fileserve.com/file/rFXZBkd
Tap 19:http://www.fileserve.com/file/3WzD7ZA
Tap 20:http://www.fileserve.com/file/FpWhB5g
Tap 21:http://www.fileserve.com/file/RrKCzw2
Tap 22:http://www.fileserve.com/file/m6M4ryU
Tap 23:http://www.fileserve.com/file/83KvBsU
Tap 24:http://www.fileserve.com/file/wyUJ8a5
Tap 25:http://www.fileserve.com/file/pA33yzD
Tap 26:http://www.fileserve.com/file/226QKHm
Tap 27:http://www.fileserve.com/file/PTE3UkY
Tap 28:http://www.fileserve.com/file/TUHA49z
Tap 29:http://www.fileserve.com/file/DYXYspa
Tap 30:http://www.fileserve.com/file/vDkQhFM
Tap 31:http://www.fileserve.com/file/5TH7hSr
Tap 32:http://www.fileserve.com/file/x4spSs4
Tap 33:http://www.fileserve.com/file/rfG2d6v
Tap 34:http://www.fileserve.com/file/DtnX4mW
Tap 35:http://www.fileserve.com/file/TmJK8YV
Tap 36:http://www.fileserve.com/file/5ByRnbv

Filesonic:
Tap 1:http://www.filesonic.com/file/3916060674
Tap 2:http://www.filesonic.com/file/3916075574
Tap 3:http://www.filesonic.com/file/3916060544
Tap 4:http://www.filesonic.com/file/3916075544
Tap 5:http://www.filesonic.com/file/3916060614
Tap 6:http://www.filesonic.com/file/3916065154
Tap 7:http://www.filesonic.com/file/3916075634
Tap 8:http://www.filesonic.com/file/3916064734
Tap 9:http://www.filesonic.com/file/3916060644
Tap 10:http://www.filesonic.com/file/3916064724
Tap 11:http://www.filesonic.com/file/3916065144
Tap 12:http://www.filesonic.com/file/3916065054
Tap 13:http://www.filesonic.com/file/3916075694
Tap 14:http://www.filesonic.com/file/3916065044
Tap 15:http://www.filesonic.com/file/3916060634
Tap 16:http://www.filesonic.com/file/3916060584
Tap 17:http://www.filesonic.com/file/3916065124
Tap 18:http://www.filesonic.com/file/3916060604
Tap 19:http://www.filesonic.com/file/3916065084
Tap 20:http://www.filesonic.com/file/3916065074
Tap 21:http://www.filesonic.com/file/3916065294
Tap 22:http://www.filesonic.com/file/3916060344
Tap 23:http://www.filesonic.com/file/3916065304
Tap 24:http://www.filesonic.com/file/3916065234
Tap 25:http://www.filesonic.com/file/3916060274
Tap 26:http://www.filesonic.com/file/3916065314
Tap 27:http://www.filesonic.com/file/3916060364
Tap 28:http://www.filesonic.com/file/3916075224
Tap 29:http://www.filesonic.com/file/3916075124
Tap 30:http://www.filesonic.com/file/3916075154
Tap 31:http://www.filesonic.com/file/3916065274
Tap 32:http://www.filesonic.com/file/3916065264
Tap 33:http://www.filesonic.com/file/3916065324
Tap 34:http://www.filesonic.com/file/3916075204
Tap 35:http://www.filesonic.com/file/3916075144
Tap 36:http://www.filesonic.com/file/3916075114

[/B]

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to