Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Thần Bếp Làm Quan - Magic Chef 24/24 USLT

Posted by kungfup88 - 20th November 2011 - 04:30 PM

Tên phim: Đầu bếp làm quan l 厨子当官
Nơi sản xuất: Trung quốc đại lục
Số tập: 30
Đạo diễn: Trương Thiệu Lâm (từng đạo diễn những bộ phim: Phụng Lâm Các, Dược Long Môn, Thất Phẩm Khâm sai Lưu La Oa...)
Biên kịch: Lộ Viễn
Diễn viên:
Lý Bảo Điền vai Thạch Trúc Hương
Lý Đại Cường vai Ngưu Bất Canh
Vương Lộ Dao vai Tiểu Hủy (vợ Thạch Trúc Hương)
Điền Hải Dung vai Dung Tú cách cách
Lý Minh Khởi vai Từ Hi Thái hậu
Thư Sướng vai Ngọc Hoàn
Nội Dung:
Thạch Trúc Hương vốn đã đậu kì thi khoa cử, nhưng do ko có tiền đút lót cho các quan nên 8 năm vẫn chưa được bổ nhiệm làm quan. Ông ở kinh thành tiện đi làm đầu bếp cho các quán ăn. Một ngày tình cờ ông đã làm món ăn cho Đương Kim hoàng thượng và Hoàng Thái Hậu, nhờ tài đối đáp được lòng Hoàng thượng nên được bổ nhiệm làm tri huyện Hương Hà. Nhưng Thái hậu lại thích một ngự trù trong cung là Ngưu Bất Canh nên cũng có ý bổ nhiệm hắn làm tri huyện Hương Hà. Bàn luận mãi ko xong, cuối cùng quyết định cho cả hai chia ngày chẳn lẽ thăng đường xử án. Ngưu Bất Canh ỷ thế cứ cản trở Thạch Trúc Hương gây ra những tình huống dở khóc dở cười. Thạch Trúc Hương thăng đường đã xử lí nhiều vụ án, đồng thời còn tìm được mạch án của hoàng thượng, khám phá ra một âm mưu đen tối...
Sau bao nhiêu phong ba, Thạch Trúc Hương quyết định từ quan về quê, mở quán ăn thanh thanh thản thản sống qua ngày.FilePost:
Tap 1:http://www.filepost.com/files/4c42c6a4
Tap 2:http://www.filepost.com/files/e9m3m556
Tap 3:http://www.filepost.com/files/1mma2a34
Tap 4:http://www.filepost.com/files/4d9da42f
Tap 5:http://www.filepost.com/files/3b1fma18
Tap 6:http://www.filepost.com/files/99c37c1d
Tap 7:http://www.filepost.com/files/3688a64f
Tap 8:http://www.filepost.com/files/3177f87a
Tap 9:http://www.filepost.com/files/6f2m74e4
Tap 10:http://www.filepost.com/files/689c6fdc
Tap 11:http://www.filepost.com/files/1246b4b1
Tap 12:http://www.filepost.com/files/m2m48982
Tap 13:http://www.filepost.com/files/428dc6fd
Tap 14:http://www.filepost.com/files/m3b742c4
Tap 15:http://www.filepost.com/files/1d541258
Tap 16:http://www.filepost.com/files/2me81749
Tap 17:http://www.filepost.com/files/65832a6e
Tap 18:http://www.filepost.com/files/4mf92b75
Tap 19:http://www.filepost.com/files/84m56e8f
Tap 20:http://www.filepost.com/files/878c2d51
Tap 21:http://www.filepost.com/files/m19m7791
Tap 22:http://www.filepost.com/files/e2eedbme
Tap 23:http://www.filepost.com/files/1e1533c3
Tap 24:http://www.filepost.com/files/6ba46d64

Filesonic:
Tap 1:http://www.filesonic.com/file/3953190484
Tap 2:http://www.filesonic.com/file/3953192864
Tap 3:http://www.filesonic.com/file/3953163694
Tap 4:http://www.filesonic.com/file/3953192824
Tap 5:http://www.filesonic.com/file/3953190184
Tap 6:http://www.filesonic.com/file/3953192804
Tap 7:http://www.filesonic.com/file/3953163784
Tap 8:http://www.filesonic.com/file/3953163524
Tap 9:http://www.filesonic.com/file/3953190224
Tap 10:http://www.filesonic.com/file/3953145124
Tap 11:http://www.filesonic.com/file/3953195724
Tap 12:http://www.filesonic.com/file/3953195734
Tap 13:http://www.filesonic.com/file/3953163614
Tap 14:http://www.filesonic.com/file/3953195884
Tap 15:http://www.filesonic.com/file/3953171064
Tap 16:http://www.filesonic.com/file/3953189784
Tap 17:http://www.filesonic.com/file/3953195904
Tap 18:http://www.filesonic.com/file/3953195764
Tap 19:http://www.filesonic.com/file/3953163654
Tap 20:http://www.filesonic.com/file/3953190274
Tap 21:http://www.filesonic.com/file/3953168924
Tap 22:http://www.filesonic.com/file/3953163874
Tap 23:http://www.filesonic.com/file/3953167194
Tap 24:http://www.filesonic.com/file/3953190554

FileJungle Folder:
Tap 1:http://www.filejungle.com/f/bEUKAx
Tap 2:http://www.filejungle.com/f/ZMJKMP
Tap 3:http://www.filejungle.com/f/bTqGmp
Tap 4:http://www.filejungle.com/f/YCTEbW
Tap 5:http://www.filejungle.com/f/wWkzhf
Tap 6:http://www.filejungle.com/f/sesCvP
Tap 7:http://www.filejungle.com/f/TejZ2W
Tap 8:http://www.filejungle.com/f/M72m7F
Tap 9:http://www.filejungle.com/f/vFCX3C
Tap 10:http://www.filejungle.com/f/SHtVwZ
Tap 11:http://www.filejungle.com/f/8vU6kX
Tap 12:http://www.filejungle.com/f/8THm9t
Tap 13:http://www.filejungle.com/f/rgcvCH
Tap 14:http://www.filejungle.com/f/ApqD8u
Tap 15:http://www.filejungle.com/f/e6eXXN
Tap 16:http://www.filejungle.com/f/z8UGTU
Tap 17:http://www.filejungle.com/f/AE7tQy
Tap 18:http://www.filejungle.com/f/FBJ9vW
Tap 19:http://www.filejungle.com/f/5x3q8Y
Tap 20:http://www.filejungle.com/f/R8vUN5
Tap 21:http://www.filejungle.com/f/z6YeRG
Tap 22:http://www.filejungle.com/f/BhNHmx
Tap 23:http://www.filejungle.com/f/mE44WU
Tap 24:http://www.filejungle.com/f/T5ZSNg


FileServe Folder Link:
http://www.fileserve.com/list/Sz5qgKU


User posted comments

qchungs is Offlineqchungs says - 30th December 2011 - 11:48 PM
ban co the cho xin links megaupload khong ?

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to