Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Tôn Tử 25/25 DVDrip AVI USLT

Posted by kungfup88 - 21st November 2011 - 10:42 AM


Tóm tắt nội dung:
Cuối thời xuân thu chiến quốc của Trung Quốc, các nước chư hầu nổi dậy. Lúc này, trong nội bộ của nước Tề, các khanh đại phu đấu đá với nhau quyết liệt; nhất là tứ đại gia tộc Điền thị, Quốc thị, Cao thị và Bào thị đấu đá nhau không ngừng. Vốn Tôn thị và Điền thị là một nhà, từ nhỏ Tôn Võ đã theo ông chú Điền Nhương Thư học binh pháp. Anh ta lớn lên cùng Vô Cữu con trai của nhà họ Bào và Tử Tô tiểu thư của nhà họ Cao. Tôn Võ và Vô Cữu cùng yêu Tử Tô cô nương, nhưng cô ta chỉ một lòng với Tôn Võ. Phụ thân của Tôn Võ – Tôn Bằng – là con người giấu tài, và không tham gia sự đấu đá của các đại gia tộc nói trên.
Sự đấu tranh đã có thay đổi, gia tộc Tôn thị bị đẩy đến bờ vực thẳm; dẫn đến nhà họ Tôn gặp một trận đại nạn. Đó là do Tôn Võ giao kết với một người nước Sở – Ngũ Tử Tư. Trận tai nạn này đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc sống của Tôn Võ, người yêu Tử Tô đối xử lạnh nhạt với anh ta và người bạn thân từ nhỏ – Vô Cữu – chạy trốn đi nước Sở, trở thành kẻ thù của cuộc đời Tôn Võ. Tôn Võ đi sang nước Ngô, bắt đầu triển khai cuội đời quân sự truyền kỳ của anh ta.
Ở nước Ngô, Tôn Võ được phát triển tài hoa quân sự của mình. Anh ta chỉ dùng 3 vạn quân Ngô để đánh bại 20 vạn đại quân Sở do Vô Cữu làm thống soái, sáng lập ra phép màu lịch sử chiến tranh trong trận này. Để xoa dịu hận thù, anh ta dùng tù binh Vô Cữu ở bên cạnh mình làm thuộc hạ. Lúc này, Tôn Võ gặp được người bạn hồng nhan tri kỷ – Địch Thiên. Sự thắng lợi trên chiến trường đi theo anh ta, anh ta rất ghét và không có cách nào bỏ đi sự đấu tranh chính trị.
Lúc này bạn thân Ngũ Tử Tư và Tôn Võ trong góc nhìn chính trị càng ngày càng khác ý kiến với nhau. Sự tranh ngôi vị của thái tử dẫn đến Ngô Vương ngày càng không tin tưởng anh ta. Vô Cữu trải qua trăm phương ngàn kế để dựa thế của Ngô Vương, và trở thành trọng thần của hai đời Ngô Vương. Anh ta giống như con rắn độc suốt ngày quanh quẩn ở bên cạnh Tôn Võ, lúc nào cũng tìm thời cơ trả thù. Người yêu cũ – Tử Tô – bị Tề Vương đem hiến cho Ngô Vương làm thái tử phi. Tôn Võ, Tử Tô và Vô Cữu ba người lại gặp lại nhau trên đất khách, họ dường như đã mấy đời chưa gặp...
Tôn Võ quyết định trốn đi xa, anh ta hy vọng rời xa chính trị trong cung đình. Anh ta đem tất cả tâm huyết đi viết sách và viết lên bộ sách để đời “Tôn Tử Binh Pháp”. Rất tiếc cây đã tịnh nhưng gió không yên, một vòng xoáy chính trị to lớn đang kéo anh ta vào cuộc...

[COLOR="#FF0000"]

Filesonic:
Tap 1:
Tap 2:http://www.filesonic.com/file/3917300344
Tap 3:http://www.filesonic.com/file/3917300374
Tap 4:http://www.filesonic.com/file/3917304394
Tap 5:http://www.filesonic.com/file/3917296594
Tap 6:http://www.filesonic.com/file/3917300314
Tap 7:http://www.filesonic.com/file/3917304424
Tap 8:http://www.filesonic.com/file/3917299724
Tap 9:http://www.filesonic.com/file/3917303944
Tap 10:http://www.filesonic.com/file/3917300354
Tap 11:http://www.filesonic.com/file/3917303844
Tap 12:http://www.filesonic.com/file/3917300364
Tap 13:http://www.filesonic.com/file/3968741884
Tap 14:http://www.filesonic.com/file/3968784144
Tap 15:http://www.filesonic.com/file/3968770844
Tap 16:http://www.filesonic.com/file/3968741954
Tap 17:http://www.filesonic.com/file/3968742024
Tap 18:http://www.filesonic.com/file/3968804074
Tap 19:http://www.filesonic.com/file/3968794424
Tap 20:http://www.filesonic.com/file/3968749314
Tap 21:http://www.filesonic.com/file/3968727734
Tap 22:http://www.filesonic.com/file/3968825224
Tap 23:http://www.filesonic.com/file/3968810314
Tap 24:http://www.filesonic.com/file/3968784304
Tap 25:http://www.filesonic.com/file/3968815244

Fileserve:
Tap 1:http://www.fileserve.com/file/MXQZaXH
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/VFhvbhk
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/H2xvu6D
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/pTMzEK7
Tap 5:http://www.fileserve.com/file/SHNYgu7
Tap 6:http://www.fileserve.com/file/EUx8vxP
Tap 7:http://www.fileserve.com/file/8VY4RKG
Tap 8:http://www.fileserve.com/file/GzRHy7R
Tap 9:http://www.fileserve.com/file/d7XJda3
Tap 10:http://www.fileserve.com/file/hgMNprn
Tap 11:http://www.fileserve.com/file/pgAEg7n
Tap 12:http://www.fileserve.com/file/xJQ4sva
Tap 13:http://www.fileserve.com/file/9t4GhE7
Tap 14:http://www.fileserve.com/file/xR942Kq
Tap 15:http://www.fileserve.com/file/7vVCsQZ
Tap 16:http://www.fileserve.com/file/Vtwjb2n
Tap 17:http://www.fileserve.com/file/5fGrKHq
Tap 18:http://www.fileserve.com/file/RHjUYy6
Tap 19:http://www.fileserve.com/file/8NnHKGy
Tap 20:http://www.fileserve.com/file/zMjfMs8
Tap 21:http://www.fileserve.com/file/dncPtDB
Tap 22:http://www.fileserve.com/file/eShYCFE
Tap 23:http://www.fileserve.com/file/tH4jgTM
Tap 24:http://www.fileserve.com/file/ZdEGBh4
Tap 25:http://www.fileserve.com/file/hH97rK7


FileJungle:
Tap 1:http://www.filejungle.com/f/jCsKwf
Tap 2:http://www.filejungle.com/f/mXMWaz
Tap 3:http://www.filejungle.com/f/dnZMHA
Tap 4:http://www.filejungle.com/f/yZKNeP
Tap 5:http://www.filejungle.com/f/afumfJ
Tap 6:http://www.filejungle.com/f/gRUHHU
Tap 7:http://www.filejungle.com/f/2AUJGa
Tap 8:http://www.filejungle.com/f/j3kw2S
Tap 9:http://www.filejungle.com/f/37DrSK
Tap 10:http://www.filejungle.com/f/Xth7Yr
Tap 11:http://www.filejungle.com/f/NXNFeX
Tap 12:http://www.filejungle.com/f/bzaB72
Tap 13:http://www.filejungle.com/f/kJeGh5
Tap 14:http://www.filejungle.com/f/Rb6bHS
Tap 15:http://www.filejungle.com/f/HcXNQT
Tap 16:http://www.filejungle.com/f/m4AJYb
Tap 17:http://www.filejungle.com/f/Hk5SSR
Tap 18:http://www.filejungle.com/f/DCjKC3
Tap 19:http://www.filejungle.com/f/z2TEm7
Tap 20:http://www.filejungle.com/f/5MtQFw
Tap 21:http://www.filejungle.com/f/pjtbDR
Tap 22:http://www.filejungle.com/f/vESu3q
Tap 23:http://www.filejungle.com/f/ufPfp5
Tap 24:http://www.filejungle.com/f/qNgEzX
Tap 25:http://www.filejungle.com/f/XwAHJg


wupload:
Tap 1:http://www.wupload.com/file/2343885227
Tap 2:http://www.wupload.com/file/2343884667
Tap 3:http://www.wupload.com/file/2343847412
Tap 4:http://www.wupload.com/file/2343884677
Tap 5:http://www.wupload.com/file/2343884562
Tap 6:http://www.wupload.com/file/2343882427
Tap 7:http://www.wupload.com/file/2343797142
Tap 8:http://www.wupload.com/file/2343796282
Tap 9:http://www.wupload.com/file/2343827577
Tap 10:http://www.wupload.com/file/2343796327
Tap 11:http://www.wupload.com/file/2343884877
Tap 12:http://www.wupload.com/file/2343884617


User posted comments

dinhtrân36 is Offlinedinhtrân36 says - 21st November 2011 - 03:34 PM
CHO MINH XIN 1 VE NHE
CAM ON NHIEU NHE BAN HIEN

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to