Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Khi Người Đàn Bà Biết Yêu - Working Women 26/26 USLT

Posted by kungfup88 - 23rd November 2011 - 01:20 PM

tên tiếng Anh: Working women
tên gốc: đương nữ nhân ái thượng nam nhân
số tập: 20
ngày phát sóng trên TVB: 17/2/1997
ngày phát hành ở VN: 1996
giám chế: Mai Tiểu Thanh
đề tài: tình cảm
Diễn viên:
- Quách Khả Doanh: Lâm Gia Trân
- Lưu Cẩm Linh: Trang Dĩnh Lâm(và vai Khưu Thục Trinh)
- Giang Hân Yến: Đinh Hiểu Văn(và vai người em song sinh Đinh Hiểu Huệ)
- Trương Quốc Cường: Lữ Gia An
- Lý Quốc Lân: Dương Chí Quang
- Hà Bảo Sinh: La Vĩnh Khôn
- Hải Tuấn Kiệt: Dương Chí Tường
- Trần Khải Thái: Lâm Trọng Vỹ
- Ngụy Tuấn Kiệt: Giản Thiệu Thiên
- Mai Tiểu Huệ:Lan(Madonna)
- Trương Tuệ Nghi: Nancy
- Tào Chúng: Cao Kiết Mi
- Vương Duy Đức: Trần Vĩnh Minh
- Ngô Vịnh Hồng: Yến
- Huỳnh Vỹ Lâm: Benny
-Hồ Phong: La Khuê
Phim kể về cuộc đời của 4 người phụ nữ:Lâm Gia Trân(Quách Khả Doanh đóng),Lan hay còn gọi là Madona(Mai Tiểu Huệ đóng),Trang Dĩnh Lâm(Lưu Cẩm Linh đóng)& người cuối cùng là Đinh Hiểu Văn(Giang Hân Yến đóng)
Trân,Lan,Lâm Và Vẵn là bốn người bạn thân thiết.sau khi có gia đình,họ cứ nghĩ rằng mình đã yên phận bên mái ấm.nhưng có ngờ đâu người chung chăn gối với mình lại là người bội bạc nhất.Họ có vượt qua đau khổ,Dũng cảm đối mặt vơi cuộc sống khống?.


FileSonic:
Tap 1:http://www.filesonic.com/file/3984542644
Tap 2:http://www.filesonic.com/file/3984169344
Tap 3:http://www.filesonic.com/file/3984558064
Tap 4:http://www.filesonic.com/file/3984172724
Tap 5:http://www.filesonic.com/file/3984127144
Tap 6:http://www.filesonic.com/file/3984146264
Tap 7:http://www.filesonic.com/file/3984535144
Tap 8:http://www.filesonic.com/file/3984121474
Tap 9:
Tap 10:http://www.filesonic.com/file/3984142924
Tap 11:http://www.filesonic.com/file/3984575454
Tap 12:http://www.filesonic.com/file/3984137004
Tap 13:http://www.filesonic.com/file/3984478384
Tap 14:http://www.filesonic.com/file/3984491254
Tap 15:http://www.filesonic.com/file/3984480894
Tap 16:http://www.filesonic.com/file/3984134094
Tap 17:http://www.filesonic.com/file/3984585264
Tap 18:http://www.filesonic.com/file/3984123764
Tap 19:http://www.filesonic.com/file/3984159554
Tap 20:http://www.filesonic.com/file/3984566574
Tap 21:http://www.filesonic.com/file/3984166294
Tap 22:http://www.filesonic.com/file/3984130974
Tap 23:http://www.filesonic.com/file/3984150184
Tap 24:http://www.filesonic.com/file/3984158864
Tap 25:http://www.filesonic.com/file/3984165714
Tap 26:http://www.filesonic.com/file/3984502014

FileJungle:
Tap 1:http://www.filejungle.com/f/URhYRc
Tap 2:http://www.filejungle.com/f/7EpgM8
Tap 3:http://www.filejungle.com/f/EYr75Y
Tap 4:http://www.filejungle.com/f/btCBbf
Tap 5:http://www.filejungle.com/f/5caZmQ
Tap 6:http://www.filejungle.com/f/4zfsgC
Tap 7:http://www.filejungle.com/f/5M5sCA
Tap 8:http://www.filejungle.com/f/cTaQdD
Tap 9:http://www.filejungle.com/f/DQEDVX
Tap 10:http://www.filejungle.com/f/dc5BRj
Tap 11:http://www.filejungle.com/f/YtqPch
Tap 12:http://www.filejungle.com/f/27xxub
Tap 13:http://www.filejungle.com/f/SRkhyu
Tap 14:http://www.filejungle.com/f/ccvna8
Tap 15:http://www.filejungle.com/f/4erZS9
Tap 16:http://www.filejungle.com/f/J3VuXw
Tap 17:http://www.filejungle.com/f/SJTYw4
Tap 18:http://www.filejungle.com/f/dfsneg
Tap 19:http://www.filejungle.com/f/7Y5hQx
Tap 20:http://www.filejungle.com/f/wJ2jHx
Tap 21:http://www.filejungle.com/f/AwgXVV
Tap 22:http://www.filejungle.com/f/3EVtks
Tap 23:http://www.filejungle.com/f/9z88Cd
Tap 24:http://www.filejungle.com/f/KQPhAa
Tap 25:http://www.filejungle.com/f/rwHXVh
Tap 26:http://www.filejungle.com/f/xPC4Ft
FileServe:
Tap 1:http://www.fileserve.com/file/YjuccYp
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/7u6NwHS
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/73y34Pe
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/wBMqQXd
Tap 5:http://www.fileserve.com/file/RyTZKAz
Tap 6:http://www.fileserve.com/file/5uP6hjG
Tap 7:http://www.fileserve.com/file/CT92T9N
Tap 8:http://www.fileserve.com/file/ErHHMAT
Tap 9:http://www.fileserve.com/file/xZsbBTk
Tap 10:http://www.fileserve.com/file/J66jW5K
Tap 11:http://www.fileserve.com/file/pB5nTBC
Tap 12:http://www.fileserve.com/file/rX4CApV
Tap 13:http://www.fileserve.com/file/XmM5jQH
Tap 14:http://www.fileserve.com/file/5JnE7Yn
Tap 15:http://www.fileserve.com/file/NDk355E
Tap 16:http://www.fileserve.com/file/ngnr4Ts
Tap 17:
Tap 18:http://www.fileserve.com/file/BPPgQPq
Tap 19:http://www.fileserve.com/file/AFe64k3
Tap 20:http://www.fileserve.com/file/dWMVUBw
Tap 21:http://www.fileserve.com/file/b8M4BZw
Tap 22:http://www.fileserve.com/file/UDT3Jea
Tap 23:http://www.fileserve.com/file/3UaZrzK
Tap 24:http://www.fileserve.com/file/RveByEU
Tap 25:http://www.fileserve.com/file/zyVppqb
Tap 26:http://www.fileserve.com/file/FxRPj9c


You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to