Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Bao Thanh Thiên - Thất Hiệp Ngũ Nghĩa 2010 - AVI USLT 40/40E

Posted by hellboy33333 - 6th December 2011 - 08:03 PMTựa tiếng trung: 包青天之七侠五义
Đạo diễn: Trần Liệt
Biên Kịch: Kim Siêu Quần
Thời gian quay phim: 16/10/2009 - 29/12/2009
Thời điểm phát hành: 2010

Bao Thanh Thiên tái xuất với bộ 3 vô cùng nổi tiếng Kim Siêu Quần - Phạm Hồng Hiên - Hà Gia Kính, phát hành năm 2010 với tựa đề film: "Thất Hiệp Ngũ Nghĩa" - 40 tập

Diễn viên:
Kiêu Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên...
Các diễn viên khác:
Lưu Trường Đức - Tống Nhân Tông
Tiêu Trúc - Vương thừa tướng
Vương Nghi Vĩ - Vương Triều
Trương Bằng - Mã Hán
Triệu Thạnh Khuê - Trương Long
Bạch Hiểu - Triệu Hổ
Diêu Cương - Bàng Thái Sư

Vụ Ô Bồn Ký
Lý Quang Phục - Trương BIệt Cổ

Vụ Bàng Dục
Quách Dịch Minh - Bàng Dục
Dương Na - Bàng Phi
Từ Minh - Tưởng Hoàn
Trương Kiện - Hạng Phúc
Đổng Vi Dân - Điền Trung

Vụ Ngũ Thử
Trần Hạo Dân - Bạch Ngọc Đường
Trương Bội Bội - Hồng Ngọc Kiều
Tạ Nguyên Trinh - Tỏa Nhi
Vương Văn Ngạn - Lư Phương
Miêu Thanh - Hàn Chương
Lý Vĩnh Lâm - Từ Khánh
Trương Bằng - Tưởng Bình

Vụ Ngãi Hổ
Vương Sa Sa - tiểu hiệp Ngãi Hổ
Chu Tử Hàm - Ngọc Dung
Tống Ái Võ - Phong bà bà

Vụ Bắc hiệp Âu Dương Xuân
Giang Hồng Ân - Bắc hiệp Âu Dương Xuân
Thôi Ba - Tây Hạ công chúa Lý Nguyên Trinh
Tôn Cường - Tịnh Biên Hầu Quách Lượng
Mễ Khải Lý - Tây Hạ nữ tướng quân Lôi Sa

Vụ án Kinh Đông Vương Gia
Vương Hội Xuân - Triệu Di
Nhậm Tiểu Hàn - Tiểu Thúy
Vương Vĩ - Chu Dã
Lưu Thao - Dương Mục

Vụ Án Ngọc Hồ Điệp
Kim Minh - Đinh Nguyệt Hoa
Mao Lâm Dĩnh - Ngô Đồng
Hà Trung Hoa - Nam Cung Ngọc Diệu
Cao Lượng - Nam Cung Ngọc Huy
Cao Chiến - Nam Cung Quyền

Vụ Trát Bao Miễn
Lưu Bội Kỳ - Bao Miễn
Từ Niếp Nam - Vân cô nương
Lưu Phương Dục - Chu Anh
Vương Ngọc Mai - tẩu nương


Download:

http://www.filejungle.com/f/PYNzBY
http://www.filejungle.com/f/FA6Npp
http://www.filejungle.com/f/sUMhHQ
http://www.filejungle.com/f/ekFKQx
http://www.filejungle.com/f/edE8Hx
http://www.filejungle.com/f/ujmc4c
http://www.filejungle.com/f/KGmzRJ
http://www.filejungle.com/f/htCQAY
http://www.filejungle.com/f/yt9SRF
http://www.filejungle.com/f/CdZD4M
http://www.filejungle.com/f/gxpu8N
http://www.filejungle.com/f/maKYWH
http://www.filejungle.com/f/XFJPXf
http://www.filejungle.com/f/CaTN6U
http://www.filejungle.com/f/hBAegy
http://www.filejungle.com/f/rGMRrK
http://www.filejungle.com/f/tez4DU
http://www.filejungle.com/f/uA86NF
http://www.filejungle.com/f/XWmrvj
http://www.filejungle.com/f/eyWkQY
http://www.filejungle.com/f/VS76ub
http://www.filejungle.com/f/Fvjnuf
http://www.filejungle.com/f/XffSH5
http://www.filejungle.com/f/gz7BWA
http://www.filejungle.com/f/x6fykg
http://www.filejungle.com/f/9hWtpe
http://www.filejungle.com/f/T65ts8
http://www.filejungle.com/f/Aufzb7
http://www.filejungle.com/f/6VtKnY
http://www.filejungle.com/f/k9ymGs
http://www.filejungle.com/f/SFX5YD
http://www.filejungle.com/f/kf9UD9
http://www.filejungle.com/f/a2EPZR
http://www.filejungle.com/f/VKwgXH
http://www.filejungle.com/f/yYFB8C
http://www.filejungle.com/f/X8yCVq
http://www.filejungle.com/f/hgbYVx
http://www.filejungle.com/f/8FS9vm
http://www.filejungle.com/f/Apsafx
http://www.filejungle.com/f/cw9J3B


http://www.filesonic.com/file/4110682094
http://www.filesonic.com/file/4110678314
http://www.filesonic.com/file/4110681124
http://www.filesonic.com/file/4110681194
http://www.filesonic.com/file/4110674374
http://www.filesonic.com/file/4110666694
http://www.filesonic.com/file/4110674394
http://www.filesonic.com/file/4110666614
http://www.filesonic.com/file/4110674344
http://www.filesonic.com/file/4110666634
http://www.filesonic.com/file/4110674384
http://www.filesonic.com/file/4110666574
http://www.filesonic.com/file/4110674324
http://www.filesonic.com/file/4110666654
http://www.filesonic.com/file/4110674334
http://www.filesonic.com/file/4110666594
http://www.filesonic.com/file/4110666674
http://www.filesonic.com/file/4110674354
http://www.filesonic.com/file/4110678484
http://www.filesonic.com/file/4110666735
http://www.filesonic.com/file/4110666535
http://www.filesonic.com/file/4110666895
http://www.filesonic.com/file/4110673875
http://www.filesonic.com/file/4110673885
http://www.filesonic.com/file/4110673865
http://www.filesonic.com/file/4110666695
http://www.filesonic.com/file/4110666505
http://www.filesonic.com/file/4110666795
http://www.filesonic.com/file/4110673855
http://www.filesonic.com/file/4110673835
http://www.filesonic.com/file/4110666605
http://www.filesonic.com/file/4110666835
http://www.filesonic.com/file/4110666865
http://www.filesonic.com/file/4110675535
http://www.filesonic.com/file/4110667855
http://www.filesonic.com/file/4110668055
http://www.filesonic.com/file/4110667725
http://www.filesonic.com/file/4110667755
http://www.filesonic.com/file/4110667835
http://www.filesonic.com/file/4110675475ENJOY Nhé!


You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to