Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
[FSN] Bộ Sưu tập: 8 Bộ Nhất Đen Nhì Đỏ (best of the best)

Posted by chapkiwi - 15th December 2011 - 06:20 AM
Một Series phim đã một thời làm điên đảo các con nghiện phim bộ ATV. Bạn cũgn không ngoại lệ ,cũng đã từng coi đi coi lại những bộ này. Điển hình là bộ Nhất Đen Nhì Đỏ 4 nói về Long Tứ mà cũng là bộ tui thích nhất.
Nay tui post lại đủ 8 bộ của phim này để a/e có dịp ôn lại những màn Nổ Tung của Long Tứ hay xung thiên pháo của Thám Trưởng Lý Ức v.v.v
Mời các bạn thưởng thức
Nhất Đen Nhì Đỏ (1991) - 14/14 (USLT)

Diễn Viên: Trần Đình Oai - Lữ Tụng Hiền

Total Size: 6.74 GB
Download:
http://www.filesonic.com/file/4160741924/c...DenNhiDo_01.avi
http://www.filesonic.com/file/4160745814/c...DenNhiDo_02.avi
http://www.filesonic.com/file/4160745984/c...DenNhiDo_03.avi
http://www.filesonic.com/file/4160752164/c...DenNhiDo_04.avi
http://www.filesonic.com/file/4160752384/c...DenNhiDo_05.avi
http://www.filesonic.com/file/4160757884/c...DenNhiDo_06.avi
http://www.filesonic.com/file/4160757894/c...DenNhiDo_07.avi
http://www.filesonic.com/file/4160765054/c...DenNhiDo_08.avi
http://www.filesonic.com/file/4160764874/c...DenNhiDo_09.avi
http://www.filesonic.com/file/4160773184/c...DenNhiDo_10.avi
http://www.filesonic.com/file/4160773194/c...DenNhiDo_11.avi
http://www.filesonic.com/file/4160803544/c...DenNhiDo_12.avi
http://www.filesonic.com/file/4160803904/c...DenNhiDo_13.avi
http://www.filesonic.com/file/4160816664/c...NhiDo_14End.avi


Nhất Đen Nhì Đỏ II-Thiên Hạ Vô Địch(1992)(USLT) 20/20

Total side: 9.03 GB
Download:
http://www.filesonic.com/file/4160816604/c...HaVoDich_01.avi
http://www.filesonic.com/file/4160816684/c...HaVoDich_02.avi
http://www.filesonic.com/file/4160823764/c...HaVoDich_03.avi
http://www.filesonic.com/file/4160823814/c...HaVoDich_04.avi
http://www.filesonic.com/file/4160833374/c...HaVoDich_05.avi
http://www.filesonic.com/file/4160833794/c...HaVoDich_06.avi
http://www.filesonic.com/file/4160853764/c...HaVoDich_07.avi
http://www.filesonic.com/file/4160853804/c...HaVoDich_08.avi
http://www.filesonic.com/file/4160868844/c...HaVoDich_09.avi
http://www.filesonic.com/file/4160868274/c...HaVoDich_10.avi
http://www.filesonic.com/file/4160881234/c...HaVoDich_11.avi
http://www.filesonic.com/file/4160880724/c...HaVoDich_12.avi
http://www.filesonic.com/file/4160885664/c...HaVoDich_13.avi
http://www.filesonic.com/file/4160885234/c...HaVoDich_14.avi
http://www.filesonic.com/file/4160900504/c...HaVoDich_15.avi
http://www.filesonic.com/file/4160901144/c...HaVoDich_16.avi
http://www.filesonic.com/file/4160905644/c...HaVoDich_17.avi
http://www.filesonic.com/file/4160916694/c...HaVoDich_18.avi
http://www.filesonic.com/file/4160921484/c...HaVoDich_19.avi
http://www.filesonic.com/file/4160922204/c...oDich_20End.avi

Nhất Đen Nhì Đỏ III-Độc Bá Thiên Hạ20/20(USLT) 1993

http://www.filesonic.com/file/4234146004/c...aThienHa_01.avi
http://www.filesonic.com/file/4235160244/c...aThienHa_02.avi
http://www.filesonic.com/file/4234145954/c...aThienHa_03.avi
http://www.filesonic.com/file/4234153314/c...aThienHa_04.avi
http://www.filesonic.com/file/4234162584/c...aThienHa_05.avi
http://www.filesonic.com/file/4234166844/c...aThienHa_06.avi
http://www.filesonic.com/file/4234166864/c...aThienHa_07.avi
http://www.filesonic.com/file/4234175124/c...aThienHa_08.avi
http://www.filesonic.com/file/4234175064/c...aThienHa_09.avi
http://www.filesonic.com/file/4234190654/c...aThienHa_10.avi
http://www.filesonic.com/file/4234190664/c...aThienHa_11.avi
http://www.filesonic.com/file/4234199444/c...aThienHa_12.avi
http://www.filesonic.com/file/4234199474/c...aThienHa_13.avi
http://www.filesonic.com/file/4234249594/c...aThienHa_14.avi
http://www.filesonic.com/file/4234308084/c...aThienHa_15.avi
http://www.filesonic.com/file/4234311684/c...aThienHa_16.avi
http://www.filesonic.com/file/4234314734/c...aThienHa_17.avi
http://www.filesonic.com/file/4234318634/c...aThienHa_18.avi
http://www.filesonic.com/file/4234356264/c...aThienHa_19.avi
http://www.filesonic.com/file/4234356314/c...ienHa_20End.avi


Nhất Đen Nhì Đỏ IV - Vua Bịp Tái Xuất Giang Hồ(1996)28/28 (USLT)


Total : 12.63 gb
Download:
http://www.filesonic.com/file/4161678214/c...tGiangHo_01.avi
http://www.filesonic.com/file/4161678234/c...tGiangHo_02.avi
http://www.filesonic.com/file/4161681974/c...tGiangHo_03.avi
http://www.filesonic.com/file/4161690424/c...tGiangHo_04.avi
http://www.filesonic.com/file/4161699894/c...tGiangHo_05.avi
http://www.filesonic.com/file/4161699914/c...tGiangHo_06.avi
http://www.filesonic.com/file/4161717754/c...tGiangHo_07.avi
http://www.filesonic.com/file/4161717764/c...tGiangHo_08.avi
http://www.filesonic.com/file/4161743194/c...tGiangHo_09.avi
http://www.filesonic.com/file/4161728064/c...tGiangHo_10.avi
http://www.filesonic.com/file/4161766054/c...tGiangHo_11.avi
http://www.filesonic.com/file/4161766064/c...tGiangHo_12.avi
http://www.filesonic.com/file/4161783554/c...tGiangHo_13.avi
http://www.filesonic.com/file/4161775264/c...tGiangHo_14.avi
http://www.filesonic.com/file/4161815094/c...tGiangHo_15.avi
http://www.filesonic.com/file/4161815114/c...tGiangHo_16.avi
http://www.filesonic.com/file/4161859054/c...tGiangHo_17.avi
http://www.filesonic.com/file/4161859064/c...tGiangHo_18.avi
http://www.filesonic.com/file/4161876684/c...tGiangHo_19.avi
http://www.filesonic.com/file/4161890554/c...tGiangHo_20.avi
http://www.filesonic.com/file/4168735734/c...tGiangHo_21.avi
http://www.filesonic.com/file/4161905774/c...tGiangHo_22.avi
http://www.filesonic.com/file/4161905824/c...tGiangHo_23.avi
http://www.filesonic.com/file/4161925864/c...tGiangHo_24.avi
http://www.filesonic.com/file/4161952004/c...tGiangHo_25.avi
http://www.filesonic.com/file/4161985544/c...tGiangHo_26.avi
http://www.filesonic.com/file/4168742724/c...tGiangHo_27.avi
http://www.filesonic.com/file/4162001194/c...angHo_28End.avi


Nhất Đen Nhì Đỏ V-Song Thiên Tranh Bịp14/14(USLT) 1993

Total : 6.7gb
Download:
http://www.filesonic.com/file/4161472154/c...TranhBip_01.avi
http://www.filesonic.com/file/4161472194/c...TranhBip_02.avi
http://www.filesonic.com/file/4161493424/c...TranhBip_03.avi
http://www.filesonic.com/file/4161493534/c...TranhBip_04.avi
http://www.filesonic.com/file/4161501894/c...TranhBip_05.avi
http://www.filesonic.com/file/4161502034/c...TranhBip_06.avi
http://www.filesonic.com/file/4161520754/c...TranhBip_07.avi
http://www.filesonic.com/file/4161549174/c...TranhBip_08.avi
http://www.filesonic.com/file/4161586994/c...TranhBip_09.avi
http://www.filesonic.com/file/4161599754/c...TranhBip_10.avi
http://www.filesonic.com/file/4161624834/c...TranhBip_11.avi
http://www.filesonic.com/file/4161651744/c...TranhBip_12.avi
http://www.filesonic.com/file/4161660754/c...TranhBip_13.avi
http://www.filesonic.com/file/4161671194/c...nhBip_14End.avi


Nhất Đen Nhì Đỏ VI-Song Thiên Long Tranh Hổ Đấu 30/30 (USLT) 1996

Total Size: 13.01 GB
Download :
http://www.filesonic.com/file/4161353244/c...anhHoDau_01.avi
http://www.filesonic.com/file/4161353294/c...anhHoDau_02.avi
http://www.filesonic.com/file/4161369474/c...anhHoDau_03.avi
http://www.filesonic.com/file/4168681524/c...anhHoDau_04.avi
http://www.filesonic.com/file/4161369494/c...anhHoDau_05.avi
http://www.filesonic.com/file/4161426214/c...anhHoDau_06.avi
http://www.filesonic.com/file/4161426254/c...anhHoDau_07.avi
http://www.filesonic.com/file/4168681634/c...anhHoDau_08.avi
http://www.filesonic.com/file/4168681644/c...anhHoDau_09.avi
http://www.filesonic.com/file/4168684204/c...anhHoDau_10.avi
http://www.filesonic.com/file/4168684224/c...anhHoDau_11.avi
http://www.filesonic.com/file/4168686144/c...anhHoDau_12.avi
http://www.filesonic.com/file/4168686164/c...anhHoDau_13.avi
http://www.filesonic.com/file/4168688604/c...anhHoDau_14.avi
http://www.filesonic.com/file/4168688614/c...anhHoDau_15.avi
http://www.filesonic.com/file/4168698314/c...anhHoDau_16.avi
http://www.filesonic.com/file/4168698324/c...anhHoDau_17.avi
http://www.filesonic.com/file/4168700904/c...anhHoDau_18.avi
http://www.filesonic.com/file/4168700934/c...anhHoDau_19.avi
http://www.filesonic.com/file/4168703534/c...anhHoDau_20.avi
http://www.filesonic.com/file/4168703504/c...anhHoDau_21.avi
http://www.filesonic.com/file/4168714354/c...anhHoDau_22.avi
http://www.filesonic.com/file/4168714394/c...anhHoDau_23.avi
http://www.filesonic.com/file/4168714464/c...anhHoDau_24.avi
http://www.filesonic.com/file/4168714504/c...anhHoDau_25.avi
http://www.filesonic.com/file/4168727264/c...anhHoDau_26.avi
http://www.filesonic.com/file/4168727304/c...anhHoDau_27.avi
http://www.filesonic.com/file/4168731504/c...anhHoDau_28.avi
http://www.filesonic.com/file/4168731514/c...anhHoDau_29.avi
http://www.filesonic.com/file/4168735724/c...HoDau_30End.avi

Nhất Đen Nhì Đỏ VII-Song Thiên Chí Tôn 22/22 (USLT) 2002


Total: 11.85gb
Download:
http://www.filesonic.com/file/4168858194/c...enChiTon_01.avi
http://www.filesonic.com/file/4168550044/c...enChiTon_02.avi
http://www.filesonic.com/file/4168550034/c...enChiTon_03.avi
http://www.filesonic.com/file/4168557904/c...enChiTon_04.avi
http://www.filesonic.com/file/4168557894/c...enChiTon_05.avi
http://www.filesonic.com/file/4168597864/c...enChiTon_06.avi
http://www.filesonic.com/file/4168597874/c...enChiTon_07.avi
http://www.filesonic.com/file/4168611004/c...enChiTon_08.avi
http://www.filesonic.com/file/4168611014/c...enChiTon_09.avi
http://www.filesonic.com/file/4168639534/c...enChiTon_10.avi
http://www.filesonic.com/file/4168639544/c...enChiTon_11.avi
http://www.filesonic.com/file/4168666344/c...enChiTon_12.avi
http://www.filesonic.com/file/4168671304/c...enChiTon_13.avi
http://www.filesonic.com/file/4168671394/c...enChiTon_14.avi
http://www.filesonic.com/file/4168674114/c...enChiTon_15.avi
http://www.filesonic.com/file/4168674164/c...enChiTon_16.avi
http://www.filesonic.com/file/4168679164/c...enChiTon_17.avi
http://www.filesonic.com/file/4168679204/c...enChiTon_18.avi
http://www.filesonic.com/file/4168858214/c...enChiTon_19.avi
http://www.filesonic.com/file/4168910624/c...enChiTon_20.avi
http://www.filesonic.com/file/4168910664/c...enChiTon_21.avi
http://www.filesonic.com/file/4168913554/c...hiTon_22End.avi


Nhất Đen Nhì Đỏ VIII-Điêu Hùng Tranh Bịp 14/14 (USLT) 1993


Total: 8.4gb
Download:
http://www.filesonic.com/file/4211005004/c...TranhBip_01.avi
http://www.filesonic.com/file/4211005034/c...TranhBip_02.avi
http://www.filesonic.com/file/4211011064/c...TranhBip_03.avi
http://www.filesonic.com/file/4211011044/c...TranhBip_04.avi
http://www.filesonic.com/file/4211015404/c...TranhBip_05.avi
http://www.filesonic.com/file/4211171534/C...TranhBip_06.avi
http://www.filesonic.com/file/4211015444/c...TranhBip_07.avi
http://www.filesonic.com/file/4211018954/c...TranhBip_08.avi
http://www.filesonic.com/file/4211023564/c...TranhBip_09.avi
http://www.filesonic.com/file/4211026554/c...TranhBip_10.avi
http://www.filesonic.com/file/4211028704/c...TranhBip_11.avi
http://www.filesonic.com/file/4211031254/c...TranhBip_12.avi
http://www.filesonic.com/file/4211032984/c...TranhBip_13.avi
http://www.filesonic.com/file/4211036334/c...nhBip_14End.aviCác Bài khác :
VIETKUNG FU
Hoạt Phật Tế Công Trilogy 2010-2011 HDTV TM AVI (đặc Sắc) [TQ]
The Legend of the White Snake Sequel-Hậu Truyện Bạch Xà USLT AVI 2009 48/48 [TQ]
Tân Song Long Đại Đường Trọn Bộ 38/38 Tâp [HDTV.avi] FFVN Lồng tiếng 2011 [TQ]Người Háo Sắc 10/10 DVDRip AVI Đài Loan (USLT) 2011 Hot [TQ]
Bao Thanh Thiên-Thất Hiệp Ngũ Nghĩa (2011) Trọn Bộ 40/40 Tập DVDrip AVI USLT [TQ]
Bộ Bộ Kinh Tâm Trọn bộ 40/40 Tâp DVDRIP AVI FFVN 2011 [HK]
[2007] Hồn Kiếm - Tẩy Kiếm Lục | Tạ Đình Phong, Kiều Chấn Vũ, Chung Hân Đồng [TQ]
Võ Tắc Thiên-Nhất Đại Nữ Hoàng Trọn Bộ 46/46 DVDRip USLT 1985 [HK] ( Siêu Phẩm)
Tân Hoàn Châu Cách Cách (2011)- HDTV.AVI FFVN 96/96 Tập [TQ]
Vạn Hoàng Chi Vương - Curse of the Royal Harem - HDTV FFVN AVI 2011 [HK]
Quái Hiệp Nhất Chi Mai 2010 Hdrip AVI FFVN LT TQ [TQ]
Cao Thủ Như Lâm (2011) TQ - Trọn Bộ 30/30Tập [TQ]
Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ Trọn bộ 32/32Tập [DVDRIP USLT] [TQ] Mới
[FSN] Tổng Hợp những bộ hay liên quan đến Điều Tra Vụ Án
[FSC] Học Trường Mật Cảnh-(2011)USLT(30/30) [HK]
Tân-Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2009 Cũ mà hay [TQ]
[FSC] Tân Tây Du Ký 2011 [TQ]
[FSC]Tiềm Hành Truy Kích - HDTV (30 Tập) complete [HK]
Tổng Hợp Hoài Linh Từ A đến Z hơn 50 DVD (Hot)
Lực Lượng Phản Ứng I, II, III, IV [USLT][AVI][MPG] Complete
Vương Trùng Dương (1992) - 26/26 (USLT)
Bộ Sưu tập: 8 Bộ Nhất Đen Nhì Đỏ (best of the best)
Chương Trình Paris By Night 104 : Beginnings DVD5 DVDRIP ISO+Acc Filesonic premium
Anh Hùng Truyền Thuyết 1992 20/20
Chân Mạng Thiên Tử 1992 USLT
Bảo liên đăng 2005 USLT
[FSN] Vương Trùng Dương (1992) - 26/26 (USLT) [HK]
Vua Càn Long (1985)-20/20 (USLT) Lưu Đức Hòa (Hàng Hiếm)
[Trung Quốc] [FSN] Bếp Lửa Gia Đình- USLT- HDTV AVI (2011)(158/158) Hài Tình Cảm [HK]
Phim lẻ:
Real Steel-Tay Đấm Thép 2011 mHD XviD-3LT0N (Bơm Tấn) (phim mới)
[FSN]Treasure Hunt 2011 BluRay.mHD.DD5.1.x264-EPiK hOT HOT (Phim Mới)[TQ]
[FSN]Kim Lăng Thập Tam Thoa-The.Flowers.of.War.2011.HD.720p [TQ](Phim mới)
TUYỂN TẬP PHIM HAY HD 1080P 720P (UPDATE DAILY) [MY]
[FSN] Ẩn Danh Võ Hiệp - Chung Tử Đơn-1080p MKV Thuyết Minh ( Đặc Sắc )

User posted comments

chapkiwi is Offlinechapkiwi says - 18th January 2012 - 06:21 AM
up cho ngày mới

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to