Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Tân Tây Du Ký 2011 - Journey To The West 2011

Posted by banvatoi800 - 16th December 2011 - 09:38 AMTân Tây Du Ký
New Journey to the West

Nguyên tác : Ngô Thừa Ân
Thời lượng : 66 tập -> nhà đài cắt còn 60 tập thôi
Sản xuất :
Công ty ảnh thị Từ Văn Bắc Kinh
Phòng chế tác Trương Kỷ Trung – Tập đoàn Hoa Nghị
Khai máy : tháng 9/2009
Đóng máy : 5/2010
Công chiếu : 28/7/2011
Tổng chế tác : Trương Kỷ Trung
Tổng đạo diễn : Trương Kiến Á
Chỉ đạo võ thuật : Triệu Tiễn
Mỹ thuật : Diệp Hạng Minh
Khái niệm hình ảnh thiết kế : Lưu Đông Tử

Diễn viên :

Đường Tăng …. Nhiếp Viễn
Tôn Ngộ Không …. Ngô Việt/Vương Cửu Thắng
Trư Bát Giới …. Tàng Kim Sinh
Sa Tăng …. Từ Cẩm Giang
Bạch Long Mã …. Tiền Vịnh Thần
Nhị Lang Thần …. Phùng Thiệu Phong
Thác Tháp Thiên Vương …. Triệu Nghị
Hằng Nga …. Dương Quang
Ngưu Ma Vương …. Trần Chi Huy
Thiết Phiến công chúa …. Hồ Khả
Hồng Hài Nhi …. Nhã Ninh
Nữ Nhi quốc vương … Thư Sướng
Nữ Nhi quốc quốc sư …. Hà Giai Di
Bọ Cạp Tinh …. Triệu Văn Kỳ
Bạch Thử Tinh …. Hà Trác Ngôn
Bạch Cốt Tinh …. An Dĩ Hiên
Bảo Tượng quốc vương …. Ưu Dũng
Bảo Tượng công chúa …. Nhan Đan Thần
Hoàng Bào quái …. Trình Hạo Phong
Thái Bạch Kim Tinh …. Dương Niệm Sinh
Ngọc Hoàng Đại Đế …. Ngụy Tử
Na Tra … Mã Duệ Hàn/Mã Duệ Hạo
Như Lai phật tổ …. Vương Hội Xuân
Văn Thù bồ tát …. Cảnh Cương Sơn
Vạn Thánh công chúa …. Trương Mông
Cửu Đầu Trùng …. Lý Thái
Nữ bản Quan Âm …. Lưu Đào
Nam bản Quan Âm …. Tae
Thái Thượng Lão Quân …. Trương Kỷ Trung
Đường Thái Tông …. Thang Trấn Tông
Download link
Tap 1:http://www.filesonic.com/file/4242076364
Tap 2:http://www.filesonic.com/file/4242075004
Tap 3:http://www.filesonic.com/file/4242075014
Tap 4:http://www.filesonic.com/file/4242157044
Tap 5:http://www.filesonic.com/file/4242157244
Tap 6:http://www.filesonic.com/file/4242380404
Tap 7:http://www.filesonic.com/file/4242129364
Tap 8:http://www.filesonic.com/file/4242157454
Tap 9:http://www.filesonic.com/file/4242380174
Tap 10:http://www.filesonic.com/file/4242380124
Tap 11:http://www.filesonic.com/file/4242380424
Tap 12:http://www.filesonic.com/file/4242468674
Tap 13:http://www.filesonic.com/file/4242491194
Tap 14:http://www.filesonic.com/file/4242468694
Tap 15:http://www.filesonic.com/file/4242538094
Tap 16:http://www.filesonic.com/file/4242491684
Tap 17:http://www.filesonic.com/file/4242491144
Tap 18:http://www.filesonic.com/file/4242491694
Tap 19:http://www.filesonic.com/file/4242491174
Tap 20:http://www.filesonic.com/file/4242495044


Download link
Tap 1:http://www.fileserve.com/file/SeEkbcM
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/89YDn6v
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/qWED5rH
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/pwmtAvA
Tap 5:http://www.fileserve.com/file/xTg9F5A
Tap 6:http://www.fileserve.com/file/NBuke87
Tap 7:http://www.fileserve.com/file/DxKfhPJ
Tap 8:http://www.fileserve.com/file/yhYRNtk
Tap 9:http://www.fileserve.com/file/TEPAbWP
Tap 10:http://www.fileserve.com/file/xrrPEMS
Tap 11:http://www.fileserve.com/file/XJSkGdg
Tap 12:http://www.fileserve.com/file/Apn8zT6
Tap 13:http://www.fileserve.com/file/B5XkNUS
Tap 14:http://www.fileserve.com/file/PrBxyY9
Tap 15:http://www.fileserve.com/file/ctEcqjC
Tap 16:http://www.fileserve.com/file/W9FwGAn
Tap 17:http://www.fileserve.com/file/Wwa4QPt
Tap 18:http://www.fileserve.com/file/GSEKVUQ
Tap 19:http://www.fileserve.com/file/eZDY8dS
Tap 20:http://www.fileserve.com/file/jzJF7gC


Download link
Tap 1:http://www.filejungle.com/f/Uabea4
Tap 2:http://www.filejungle.com/f/aXVGAX
Tap 3:http://www.filejungle.com/f/taXrmd
Tap 4:http://www.filejungle.com/f/T8mjV9
Tap 5:http://www.filejungle.com/f/fXee4r
Tap 6:http://www.filejungle.com/f/bsAXVt
Tap 7:http://www.filejungle.com/f/ND9vXQ
Tap 8:http://www.filejungle.com/f/auMPgA
Tap 9:http://www.filejungle.com/f/hEsCDa
Tap 10:http://www.filejungle.com/f/xQEaMx
Tap 11:http://www.filejungle.com/f/VJfFET
Tap 12:http://www.filejungle.com/f/vkvPbM
Tap 13:http://www.filejungle.com/f/WMKb9F
Tap 14:http://www.filejungle.com/f/hPhSSX
Tap 15:http://www.filejungle.com/f/kYdTUZ
Tap 16:http://www.filejungle.com/f/dPa9f8
Tap 17:http://www.filejungle.com/f/XQ5q9D
Tap 18:http://www.filejungle.com/f/hUQjZu
Tap 19:http://www.filejungle.com/f/6e7aJh
Tap 20:http://www.filejungle.com/f/fPybnY


Download link
Tap 1:http://www.uploadstation.com/file/FTc7DMN
Tap 2:http://www.uploadstation.com/file/X4eSjyM
Tap 3:http://www.uploadstation.com/file/AfU6QUk
Tap 4:http://www.uploadstation.com/file/DvwTXdC
Tap 5:http://www.uploadstation.com/file/gZcyXfT
Tap 6:http://www.uploadstation.com/file/VUKAryr
Tap 7:http://www.uploadstation.com/file/75hfVtA
Tap 8:http://www.uploadstation.com/file/FwDFpBR
Tap 9:http://www.uploadstation.com/file/4pYMf34
Tap 10:http://www.uploadstation.com/file/zTTbxjF
Tap 11:http://www.uploadstation.com/file/4uPwVHP
Tap 12:http://www.uploadstation.com/file/JnYErQ3
Tap 13:http://www.uploadstation.com/file/YdCkQhg
Tap 14:http://www.uploadstation.com/file/NqA3RYF
Tap 15:http://www.uploadstation.com/file/urF9AZm
Tap 16:http://www.uploadstation.com/file/xeZBSUu
Tap 17:http://www.uploadstation.com/file/nK7W3xn
Tap 18:http://www.uploadstation.com/file/nqRBvRm
Tap 19:http://www.uploadstation.com/file/BxxQCnz
Tap 20:http://www.uploadstation.com/file/4VmUPkE

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to