Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Bản Lĩnh Kỳ Hiểu Lam - Thiết Xỉ Đồng Nha Kỳ Hiểu Lam I 2001 40/40 SangYang LT

Posted by kungfup88 - 29th December 2011 - 09:13 AM

Tên phim: Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam | 铁齿铜牙纪晓岚 / Tie Chi Tong Ya Ji Xiao Lan
(Thiết xỉ đồng nha Kỷ Hiểu Lam)
Năm:Phầnn I 2001,Phần II:2002,Phần III:2004,Phần IV:2010
Nhạc phim: Ai nói thư sinh là vô dụng (trình bày: Kim Học Phong) và Bài giảng đạo lý của tri kỉ (trình bày: Đới Nhiêu)
Ekip thực hiện
Kịch bản: Trâu Tĩnh Chi, Trần Văn Quý, Trịnh Vạn Long, Vương Chấn Tiềm, Vương Thâm, Sử Hàng, Cố Ngôn
Tổng sản xuất: Biên Hiểu Quân, Hàn Tuấn Phong, Lục Doanh, Trần Hải
Sản xuất: Trương Chương, Tư Đồ Nguyên Kiệt, Phan Hồng Nghiệp, Ngô Hiếu Minh, Lý Bồi Sâm, Lưu Kế Nam, Lưu Địch Nhất, Chu Vịnh Lôi
Đạo diễn: Lưu Gia Thành
Âm nhạc: Dương Lập Thanh

Diễn viên chính
Trương Quốc Lập - Kỷ Hiểu Lam
Trương Thiết Lâm - Càn Long
Vương Cương - Hoà Thân
Viên Lập - Đỗ Tiểu Nguyệt
Hướng Năng - Phúc Khang An
Dương Lệ Thanh - Mạc Sầu
Nội dung chung cho cả 4 phần
Bộ phim dựa trên câu truyện có thật về một đại học sĩ đời vua Càn Long, triều Thanh. Kỷ Hiểu Lam, một học sĩ ngay thẳng, tương phản với đại thần Hoà Thân tham lam. Cốt truyện tập trung xung quanh những vấn đề mà nhà Thanh phải đôi đầu, đồng thời nói lên một cách kín đáo vài quan điểm về hệ thống lãnh đạo hiện đại ngày nay hoặc trong bất cứ thời đại nào khác, và về sự tham nhũng đang dần lũng đoạn xã hội
Phần I - 2001 - 40/40 - SangYang Lồng Tiếng:

Filesonic:
Tap 1:http://www.filesonic.com/file/yL6tfJu
Tap 2:http://www.filesonic.com/file/M1PFLVT
Tap 3:http://www.filesonic.com/file/BXz9qji
Tap 4:http://www.filesonic.com/file/DXiJm0M
Tap 5:http://www.filesonic.com/file/EBAefHh
Tap 6:http://www.filesonic.com/file/WJPUMil
Tap 7:http://www.filesonic.com/file/Gj5X7ID
Tap 8:http://www.filesonic.com/file/VqUJzIr
Tap 9:http://www.filesonic.com/file/NrK5puL
Tap 10:http://www.filesonic.com/file/PLCnT5k
Tap 11:http://www.filesonic.com/file/qy0fIjs
Tap 12:http://www.filesonic.com/file/hj93GnS
Tap 13:http://www.filesonic.com/file/Kk92p8y
Tap 14:http://www.filesonic.com/file/NrK5pol
Tap 15:http://www.filesonic.com/file/Ll4FV9O
Tap 16:http://www.filesonic.com/file/FyKaT4X
Tap 17:http://www.filesonic.com/file/jCfuOHC
Tap 18:http://www.filesonic.com/file/dyfYMfM
Tap 19:http://www.filesonic.com/file/kk3ik81
Tap 20:http://www.filesonic.com/file/yL6FvRH
Tap 21:http://www.filesonic.com/file/dyfYp7T
Tap 22:http://www.filesonic.com/file/irYxU1B
Tap 23:http://www.filesonic.com/file/aTkWOei
Tap 24:http://www.filesonic.com/file/HRwdHj1
Tap 25:http://www.filesonic.com/file/boXJNXC
Tap 26:http://www.filesonic.com/file/IDALCtN
Tap 27:http://www.filesonic.com/file/kk3iREk
Tap 28:http://www.filesonic.com/file/Gj51nwX
Tap 29:http://www.filesonic.com/file/OHGZAVQ
Tap 30:http://www.filesonic.com/file/jCf7dRE
Tap 31:http://www.filesonic.com/file/T7OerG5
Tap 32:http://www.filesonic.com/file/w6bxoiO
Tap 33:http://www.filesonic.com/file/QN6qf2B
Tap 34:http://www.filesonic.com/file/gfU3qUX
Tap 35:http://www.filesonic.com/file/zQ9OBfz
Tap 36:http://www.filesonic.com/file/XzOazeS
Tap 37:http://www.filesonic.com/file/AQFfmZe
Tap 38:http://www.filesonic.com/file/HRwsWB9
Tap 39:http://www.filesonic.com/file/Kk9jBFL
Tap 40:http://www.filesonic.com/file/NrKMiuw

Fileserve:

Tap 1:http://www.fileserve.com/file/jdWvnN2
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/ah7K2uU
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/Y76Ngyj
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/dX7txc7
Tap 5:http://www.fileserve.com/file/CBAVqHV
Tap 6:http://www.fileserve.com/file/RmdVqZd
Tap 7:http://www.fileserve.com/file/TPhg6Pd
Tap 8:http://www.fileserve.com/file/HP3YeWd
Tap 9:http://www.fileserve.com/file/jbxxf7B
Tap 10:http://www.fileserve.com/file/brNpvrA
Tap 11:http://www.fileserve.com/file/WP3qwuS
Tap 12:http://www.fileserve.com/file/yPUPWA8
Tap 13:http://www.fileserve.com/file/FBrYQZ6
Tap 14:http://www.fileserve.com/file/xGBpMMf
Tap 15:http://www.fileserve.com/file/PYM8Ufk
Tap 16:http://www.fileserve.com/file/vatqJm3
Tap 17:http://www.fileserve.com/file/yPM5PTP
Tap 18:http://www.fileserve.com/file/y5kYXk2
Tap 19:http://www.fileserve.com/file/W25VTBy
Tap 20:http://www.fileserve.com/file/9vz3wFK
Tap 21:http://www.fileserve.com/file/2794anm
Tap 22:http://www.fileserve.com/file/c2ZuHMD
Tap 23:http://www.fileserve.com/file/GCxEwEW
Tap 24:http://www.fileserve.com/file/M7NJBfk
Tap 25:http://www.fileserve.com/file/5xjMznF
Tap 26:http://www.fileserve.com/file/nrTzubx
Tap 27:http://www.fileserve.com/file/fzcNhy4
Tap 28:http://www.fileserve.com/file/SKkejNb
Tap 29:http://www.fileserve.com/file/g6H2JMQ
Tap 30:http://www.fileserve.com/file/EDmWVBp
Tap 31:http://www.fileserve.com/file/hQN6C89
Tap 32:http://www.fileserve.com/file/rWcDWUX
Tap 33:http://www.fileserve.com/file/UGFZWT3
Tap 34:http://www.fileserve.com/file/Q7vDvWk
Tap 35:http://www.fileserve.com/file/YQA7xq7
Tap 36:http://www.fileserve.com/file/ARRAusk
Tap 37:http://www.fileserve.com/file/dmWgevS
Tap 38:http://www.fileserve.com/file/P4qaGBv
Tap 39:http://www.fileserve.com/file/gK2TPYc
Tap 40:http://www.fileserve.com/file/nP22RgY


You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to