Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
[FSN]Chân Tướng-The Other Truth TVB HD 720p 2011 FFVN

Posted by chapkiwi - 5th January 2012 - 09:10 AM
Chân Tướng - The Other Truth - 25/25 - Lồng Tiếng HD 720p

Tên phim dự kiến: Chân Tướng
Tên tiếng Hoa: 真相
Tên tiếng Anh: The Truth
Giám chế: Vương Tâm Ủy
Thể loại: Hiện đại
Thời lượng: 25 tập
Dung Lượng : 31.85GB
Diễn viên:
Lý Tư Kỳ
Mã Quốc Minh
Dương Di
Trần Triển Bằng
Huỳnh Hạo Nhiên
Nguyễn Triệu Tường
Đường Thi Vinh
Trần Vũ Sâm
Chung Cảnh Huy
Trương Mỹ Ni
Lý Thành Xương
Lê Nặc Ý
Huỳnh Gia Lạc
Cao Quân Hiền
Tô Lệ Minh
Diệp Khải Nhân
Lương Du Vịnh
Trang Địch Sanh
Một Số Hình Ảnh:


Quan hệ nhân vật:

Audio: Vietnamese + Cantones
Format: MKV
Videosize: 1280x720
Ghi Chú: Đã FULL BỘ...
Nội dung: Đại luật sư Lưu Tư Kiệt (Trần Triển Bằng đóng) là một người tham vọng và cầu toàn. Anh có thể không màng an nguy bản thân, sẵn sàng làm mọi cách để thắng được các vụ kiện, thậm chí là vi phạm hiệp ước hành nghề.
Bạn thân của Kiệt - Trác Thiếu Khiêm (Huỳnh Hạo Nhiên đóng) là ông chủ của một công ty luật danh tiếng. Tuy Khiêm là một luật sư có trình độ, nhưng thật khó tin là anh chưa từng có một kinh nghiệm tranh tụng trên tòa nào, cho đến khi nữ luật sư xinh đẹp và cương nghị Khang Chỉ Hân (Dương Di đóng) vào làm tại công ty luật của anh. Nhờ sự giúp đỡ của Kiệt và Hân, lần "xuất trận" đầu tiên của Khiêm trên tòa thành công ngoài mong đợi và được người trong giới hết lời khen ngợi.
Luật sư "ba phải" Vi Văn Hãn (Nguyễn Triệu Tường đóng) - bạn chí cốt của Kiệt và Khiêm - tuy hành nghề nhiều năm nhưng chỉ là một luật sư ăn may, không chút danh tiếng và vẫn phải lệ thuộc kinh tế vào gia đình. Rắc rối xảy đến khi Hãn phải đối mặt với một vụ kiện hóc búa mà anh không thể chỉ dựa vào vận may để giải quyết được...


Link Download 25 Tập DL: 31.85GB MKV
Folder Link :
http://www.filesonic.com/folder/8c16cfec573c47ae9

http://www.filesonic.com/file/JHN2VJp/[chapkiwi]Chan Tuong 01.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/DXMiBU2/[chapkiwi]Chan Tuong 01.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/boJXnwH/[chapkiwi]Chan Tuong 01.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/l90Iv81/[chapkiwi]Chan Tuong 01.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/tPHktJE/[chapkiwi]Chan Tuong 01.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/GjX5IZv/[chapkiwi]Chan Tuong 01.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/YDUoEWL/[chapkiwi]Chan Tuong 01.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/ZN2PZOO/[chapkiwi]Chan Tuong 01.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/NrMKsFq/[chapkiwi]Chan Tuong 02.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/DXMioTc/[chapkiwi]Chan Tuong 02.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/Rv8biNK/[chapkiwi]Chan Tuong 02.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/gf3UXZ2/[chapkiwi]Chan Tuong 02.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/u0yxMIS/[chapkiwi]Chan Tuong 02.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/dyYfmrz/[chapkiwi]Chan Tuong 02.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/l90Itjc/[chapkiwi]Chan Tuong 02.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/pZGdkD5/[chapkiwi]Chan Tuong 02.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/fY9SU5c/[chapkiwi]Chan Tuong 03.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/tPHkrR3/[chapkiwi]Chan Tuong 03.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/hjf9kei/[chapkiwi]Chan Tuong 03.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/JHN2PhL/[chapkiwi]Chan Tuong 03.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/VqcUWKp/[chapkiwi]Chan Tuong 03.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/nhgEQSK/[chapkiwi]Chan Tuong 03.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/NrMKsGS/[chapkiwi]Chan Tuong 03.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/GjX55jm/[chapkiwi]Chan Tuong 03.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/OHZGGW0/[chapkiwi]Chan Tuong 04.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/ZN2PPK4/[chapkiwi]Chan Tuong 04.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/gf3UUrz/[chapkiwi]Chan Tuong 04.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/boJXXNg/[chapkiwi]Chan Tuong 04.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/u0yxxJJ/[chapkiwi]Chan Tuong 04.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/LlF445n/[chapkiwi]Chan Tuong 04.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/l90IITr/[chapkiwi]Chan Tuong 04.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/HRdwXjP/[chapkiwi]Chan Tuong 04.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/U82hfxg/[chapkiwi]Chan Tuong 05.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/w6FbmtB/[chapkiwi]Chan Tuong 05.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/tPHkAY2/[chapkiwi]Chan Tuong 05.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/hjf9QdQ/[chapkiwi]Chan Tuong 05.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/PLsC3U9/[chapkiwi]Chan Tuong 05.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/XzaOESf/[chapkiwi]Chan Tuong 05.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/JHN2UfP/[chapkiwi]Chan Tuong 05.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/tPHkOOb/[chapkiwi]Chan Tuong 05.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/sy51QhH/[chapkiwi]Chan Tuong 06.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/hjf9K88/[chapkiwi]Chan Tuong 06.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/YDUoO9f/[chapkiwi]Chan Tuong 06.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/JHN2BlU/[chapkiwi]Chan Tuong 06.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/VqcUrnN/[chapkiwi]Chan Tuong 06.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/OHZG2yp/[chapkiwi]Chan Tuong 06.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/EBeA4gf/[chapkiwi]Chan Tuong 06.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/zQO9osA/[chapkiwi]Chan Tuong 06.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/FyUKqIs/[chapkiwi]Chan Tuong 07.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/gf3UuxC/[chapkiwi]Chan Tuong 07.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/oQ7RrMO/[chapkiwi]Chan Tuong 07.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/QN56Vu9/[chapkiwi]Chan Tuong 07.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/jCufyKe/[chapkiwi]Chan Tuong 07.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/Kk29QhA/[chapkiwi]Chan Tuong 07.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/WJaPGlj/[chapkiwi]Chan Tuong 07.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/oQ7RpHt/[chapkiwi]Chan Tuong 07.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/Kk2936B/[chapkiwi]Chan Tuong 08.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/WJaPFoK/[chapkiwi]Chan Tuong 08.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/e9H5tRl/[chapkiwi]Chan Tuong 08.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/kki3aYW/[chapkiwi]Chan Tuong 08.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/GjX5D5B/[chapkiwi]Chan Tuong 08.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/m4Tlm9m/[chapkiwi]Chan Tuong 08.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/ZN2Pk6F/[chapkiwi]Chan Tuong 08.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/oQ7Rpr0/[chapkiwi]Chan Tuong 08.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/AQsFqCH/[chapkiwi]Chan Tuong 09.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/gf3UduY/[chapkiwi]Chan Tuong 09.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/boJX9PU/[chapkiwi]Chan Tuong 09.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/jCufkkl/[chapkiwi]Chan Tuong 09.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/QN5622F/[chapkiwi]Chan Tuong 09.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/irxY9My/[chapkiwi]Chan Tuong 09.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/l90IVHH/[chapkiwi]Chan Tuong 09.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/S9Cah9y/[chapkiwi]Chan Tuong 09.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/Cewxbez/[chapkiwi]Chan Tuong 10.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/U82hO8p/[chapkiwi]Chan Tuong 10.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/e9H5t9u/[chapkiwi]Chan Tuong 10.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/sy51Ayn/[chapkiwi]Chan Tuong 10.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/x9zNj3O/[chapkiwi]Chan Tuong 10.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/w6FbNki/[chapkiwi]Chan Tuong 10.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/vZ1DkQW/[chapkiwi]Chan Tuong 10.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/kki3aMn/[chapkiwi]Chan Tuong 10.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/tPHkIGy/[chapkiwi]Chan Tuong 11.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/PLsChwc/[chapkiwi]Chan Tuong 11.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/YDUo9t0/[chapkiwi]Chan Tuong 11.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/XzaOgkl/[chapkiwi]Chan Tuong 11.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/yLF6mEY/[chapkiwi]Chan Tuong 11.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/qyj0Bol/[chapkiwi]Chan Tuong 11.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/kki3sC6/[chapkiwi]Chan Tuong 11.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/YDUouPj/[chapkiwi]Chan Tuong 11.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/hjf9yuN/[chapkiwi]Chan Tuong 13.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/XzaOb8g/[chapkiwi]Chan Tuong 13.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/JHN2lRh/[chapkiwi]Chan Tuong 13.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/VqcUn7l/[chapkiwi]Chan Tuong 13.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/aTWkgUK/[chapkiwi]Chan Tuong 13.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/FyUUKoF/chapkiwi_Chan Tuong 13.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/OHZGCHs/[chapkiwi]Chan Tuong 13.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/gf3UcQ9/[chapkiwi]Chan Tuong 13.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/m4Tld45/[chapkiwi]Chan Tuong 14.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/u0yyxK9/chapkiwi_Chan Tuong 14.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/Rv8b4uu/[chapkiwi]Chan Tuong 14.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/fY99SqL/chapkiwi_Chan Tuong 14.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/YDUUoBF/chapkiwi_Chan Tuong 14.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/NrMKXK8/[chapkiwi]Chan Tuong 14.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/hjff9xO/chapkiwi_Chan Tuong 14.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/FyUUKJa/chapkiwi_Chan Tuong 14.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/gfCxqK2/chapkiwi_Chan Tuong 15.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/u0VLJlS/chapkiwi_Chan Tuong 15.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/boYTNjz/chapkiwi_Chan Tuong 15.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/LlNnCRA/chapkiwi_Chan Tuong 15.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/irDnWmL/chapkiwi_Chan Tuong 15.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/l9LZbUc/chapkiwi_Chan Tuong 15.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/S9jz4u8/chapkiwi_Chan Tuong 15.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/CeKpA7O/chapkiwi_Chan Tuong 15.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/m4TTleI/chapkiwi_Chan Tuong 16.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/zQOO9Yt/chapkiwi_Chan Tuong 16.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/WJaaORq/chapkiwi_Chan Tuong 16.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/Kk22mzi/chapkiwi_Chan Tuong 16.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/tPHHA8g/chapkiwi_Chan Tuong 16.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/GjXX3kh/chapkiwi_Chan Tuong 16.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/kkiih5I/chapkiwi_Chan Tuong 16.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/zQOOvQX/chapkiwi_Chan Tuong 16.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/NrMMjNm/chapkiwi_Chan Tuong 17.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/w6FFmQQ/chapkiwi_Chan Tuong 17.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/pZGGm2T/chapkiwi_Chan Tuong 17.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/jCuukak/chapkiwi_Chan Tuong 17.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/boJJ9bz/chapkiwi_Chan Tuong 17.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/tPHHIy3/chapkiwi_Chan Tuong 17.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/YDUU957/chapkiwi_Chan Tuong 17.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/T7kk29E/chapkiwi_Chan Tuong 17.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/BXSSf8P/chapkiwi_Chan Tuong 18.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/kkiiaNp/chapkiwi_Chan Tuong 18.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/boJJ90N/chapkiwi_Chan Tuong 18.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/QN552Nu/chapkiwi_Chan Tuong 18.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/sy55AGn/chapkiwi_Chan Tuong 18.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/sy550bt/chapkiwi_Chan Tuong 18.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/hjffyqN/chapkiwi_Chan Tuong 18.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/m4TTdW5/chapkiwi_Chan Tuong 18.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/qyjj9yg/chapkiwi_Chan Tuong 19.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/nhgg1HD/chapkiwi_Chan Tuong 19.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/FyUUBfO/chapkiwi_Chan Tuong 19.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/dyYY1Iq/chapkiwi_Chan Tuong 19.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/S9CCWti/chapkiwi_Chan Tuong 19.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/jCuuKj5/chapkiwi_Chan Tuong 19.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/sy55YMl/chapkiwi_Chan Tuong 19.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/w6FF77y/chapkiwi_Chan Tuong 19.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/HRddBD7/chapkiwi_Chan Tuong 20.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/Xzaatpt/chapkiwi_Chan Tuong 20.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/u0yyLFv/chapkiwi_Chan Tuong 20.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/irxxn7c/chapkiwi_Chan Tuong 20.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/e9HHdEB/chapkiwi_Chan Tuong 20.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/QN55uEM/chapkiwi_Chan Tuong 20.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/LlFFn2w/chapkiwi_Chan Tuong 20.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/x9zzEVR/chapkiwi_Chan Tuong 20.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/irxx1SJ/chapkiwi_Chan Tuong 21.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/dyYYzve/chapkiwi_Chan Tuong 21.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/e9HHb32/chapkiwi_Chan Tuong 21.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/XzaahfP/chapkiwi_Chan Tuong 21.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/JHNNJcO/chapkiwi_Chan Tuong 21.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/boJJjEh/chapkiwi_Chan Tuong 21.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/Rv88lWS/chapkiwi_Chan Tuong 21.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/hjffJSu/chapkiwi_Chan Tuong 21.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/Vqccz9W/chapkiwi_Chan Tuong 22.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/YDUUFeb/chapkiwi_Chan Tuong 22.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/zQOO8WN/chapkiwi_Chan Tuong 22.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/DXMMnEx/chapkiwi_Chan Tuong 22.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/w6FFrVo/chapkiwi_Chan Tuong 22.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/qyjjNe2/chapkiwi_Chan Tuong 22.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/DXMMnKV/chapkiwi_Chan Tuong 22.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/l900dCo/chapkiwi_Chan Tuong 22.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/Kk22GZA/chapkiwi_Chan Tuong 23.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/M1ddY0W/chapkiwi_Chan Tuong 23.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/sy55KaB/chapkiwi_Chan Tuong 23.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/l900QgO/chapkiwi_Chan Tuong 23.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/U822Xd7/chapkiwi_Chan Tuong 23.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/x9zz8Ot/chapkiwi_Chan Tuong 23.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/vZ11lUk/chapkiwi_Chan Tuong 23.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/T7kkUEx/chapkiwi_Chan Tuong 23.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/PLssAQz/chapkiwi_Chan Tuong 24.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/aTWWqhs/chapkiwi_Chan Tuong 24.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/IDLLaMV/chapkiwi_Chan Tuong 24.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/GjXXT0q/chapkiwi_Chan Tuong 24.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/nhgg7il/chapkiwi_Chan Tuong 24.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/zQOOdOC/chapkiwi_Chan Tuong 24.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/YDUUyoL/chapkiwi_Chan Tuong 24.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/aTWWnKs/chapkiwi_Chan Tuong 25.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/T7kktOx/chapkiwi_Chan Tuong 25.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/Rv88XMK/chapkiwi_Chan Tuong 25.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/dyYYk1z/chapkiwi_Chan Tuong 25.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/u0yy6iS/chapkiwi_Chan Tuong 25.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/irxxQfL/chapkiwi_Chan Tuong 25.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/fY99XRc/chapkiwi_Chan Tuong 25.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/cmaa6Wy/chapkiwi_Chan Tuong 25.mkv.008
Trọn bộ Chém thôi


Các Bài khác :
VIETKUNG FU
Hoạt Phật Tế Công Trilogy 2010-2011 HDTV TM AVI (đặc Sắc) [TQ]
The Legend of the White Snake Sequel-Hậu Truyện Bạch Xà USLT AVI 2009 48/48 [TQ]
Tân Song Long Đại Đường Trọn Bộ 38/38 Tâp [HDTV.avi] FFVN Lồng tiếng 2011 [TQ]Người Háo Sắc 10/10 DVDRip AVI Đài Loan (USLT) 2011 Hot [TQ]
Bao Thanh Thiên-Thất Hiệp Ngũ Nghĩa (2011) Trọn Bộ 40/40 Tập DVDrip AVI USLT [TQ]
Bộ Bộ Kinh Tâm Trọn bộ 40/40 Tâp DVDRIP AVI FFVN 2011 [HK]
[2007] Hồn Kiếm - Tẩy Kiếm Lục | Tạ Đình Phong, Kiều Chấn Vũ, Chung Hân Đồng [TQ]
Võ Tắc Thiên-Nhất Đại Nữ Hoàng Trọn Bộ 46/46 DVDRip USLT 1985 [HK] ( Siêu Phẩm)
Tân Hoàn Châu Cách Cách (2011)- HDTV.AVI FFVN 96/96 Tập [TQ]
Vạn Hoàng Chi Vương - Curse of the Royal Harem - HDTV FFVN AVI 2011 [HK]
Quái Hiệp Nhất Chi Mai 2010 Hdrip AVI FFVN LT TQ [TQ]
Cao Thủ Như Lâm (2011) TQ - Trọn Bộ 30/30Tập [TQ]
Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ Trọn bộ 32/32Tập [DVDRIP USLT] [TQ] Mới
[FSN] Tổng Hợp những bộ hay liên quan đến Điều Tra Vụ Án
[FSC] Học Trường Mật Cảnh-(2011)USLT(30/30) [HK]
Tân-Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2009 Cũ mà hay [TQ]
[FSC] Tân Tây Du Ký 2011 [TQ]
[FSC]Tiềm Hành Truy Kích - HDTV (30 Tập) complete [HK]
Tổng Hợp Hoài Linh Từ A đến Z hơn 50 DVD (Hot)
Lực Lượng Phản Ứng I, II, III, IV [USLT][AVI][MPG] Complete
Vương Trùng Dương (1992) - 26/26 (USLT)
Bộ Sưu tập: 8 Bộ Nhất Đen Nhì Đỏ (best of the best)
Chương Trình Paris By Night 104 : Beginnings DVD5 DVDRIP ISO+Acc Filesonic premium
Anh Hùng Truyền Thuyết 1992 20/20
Chân Mạng Thiên Tử 1992 USLT
Bảo liên đăng 2005 USLT
[FSN] Vương Trùng Dương (1992) - 26/26 (USLT) [HK]
Vua Càn Long (1985)-20/20 (USLT) Lưu Đức Hòa (Hàng Hiếm)
[Trung Quốc] [FSN] Bếp Lửa Gia Đình- USLT- HDTV AVI (2011)(158/158) Hài Tình Cảm [HK]
Phim lẻ:
Real Steel-Tay Đấm Thép 2011 mHD XviD-3LT0N (Bơm Tấn) (phim mới)
[FSN]Treasure Hunt 2011 BluRay.mHD.DD5.1.x264-EPiK hOT HOT (Phim Mới)[TQ]
[FSN]Kim Lăng Thập Tam Thoa-The.Flowers.of.War.2011.HD.720p [TQ](Phim mới)
TUYỂN TẬP PHIM HAY HD 1080P 720P (UPDATE DAILY) [MY]
[FSN] Ẩn Danh Võ Hiệp - Chung Tử Đơn-1080p MKV Thuyết Minh ( Đặc Sắc )

User posted comments

chapkiwi is Offlinechapkiwi says - 7th January 2012 - 01:05 PM
up cho ngày mới

chapkiwi is Offlinechapkiwi says - 10th January 2012 - 10:40 AM
ặc phim hay mà hổng ai coi ah

chapkiwi is Offlinechapkiwi says - 18th January 2012 - 06:26 AM
up cho ngày mới

chapkiwi is Offlinechapkiwi says - 20th January 2012 - 09:38 PM
Up cho ngày mới

liuchunkai is Offlineliuchunkai says - 1st December 2017 - 02:32 AM
20171201lck
polo ralph lauren
true religion outlet uk
cheap ray ban sunglasses
uggs outletonline
prada shoes on sale
coach outlet
lacoste pas cher
canada goose jackets
ray ban sunglasses
canada goose coats
canada goose outlet
coach factory outlet
uggs outlet
nike air max 90
uggs outlet
uggs outlet
longchamp handbags
ugg outlet online
fred perry polo
christian louboutin shoes
swarovski crystal
prada shoes for men
reebok trainers
ray-ban sunglasses
reebok shoes
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
canada goose jackets
canada goose outlet online
mulberry uk
adidas trainers
true religion outlet store
prada sunglasses for women
polo ralph lauren
uggs outlet
christian louboutin outlet
mulberry sale
michael kors handbags
mac tools
tory burch outlet online
christian louboutin shoes
adidas store
christian louboutin
christian louboutin sale
oakley sunglasses wholesale
canada goose outlet store
longchamp outlet
ray ban sunglasses
polo outlet
swarovski outlet
air huarache
michael kors outlet online
coach outlet online
adidas nmd
oakley sunglasses sale
kobe shoes
new balance shoes
true religion outlet
oakley sunglasses wholesale
cheap ray ban sunglasses
uggs outlet
fitflops sale
longchamp solde
ugg outlet
ugg boots clearance
michael kors outlet
canada goose outlet
coach factory outlet
kate spade outlet online
marc jacobs outlet
cheap jerseys
michael kors outlet
coach outlet
links of london jewellery
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren outlet
christian louboutin outlet
ralph lauren outlet
soccer jerseys
ugg outlet
oakley sunglasses wholesale
kate spade outlet online store
canada goose jackets clearance
nike shoes
coach outlet online
fitflops uk
moncler outlet
timberland outlet
ugg boots
burberry outlet store
nike outlet online
canada goose outlet
christian louboutin
coach outlet
uggs outlet
ugg boots on sale
michael kors handbags outlet
uggs outlet
true religion outlet
yeezy boost
thomas sabo
coach outlet online
michael kors outlet clearance
nike store uk
air force 1 shoes
polo ralph lauren
mont blanc pens
polo ralph lauren outlet
christian louboutin shoes
cheap ray ban sunglasses
polo outlet
ugg outlet
coach outlet
nhl jerseys
michael kors outlet
air max trainers
huaraches shopping
longchamp outlet
canada goose jackets
ugg boots outlet
coach outlet online
oakley sunglasses
cheap ugg boots
cheap uggs
longchamp handbags
coach outlet
kobe 9
michael kors outlet online
nike shoes
christian louboutin shoes
ray ban sunglasses
ferragamo shoes
longchamp bags
michael kors
michael kors outlet online
michael kors outlet online
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
moncler jackets
michael kors handbags
michael kors outlet online
longchamp pliage
ugg outlet store
ralph lauren polo
true religion jeans
nike outlet store
ugg outlet
ugg outlet online
true religion outlet
moncler jackets
prada outlet
uggs outlet
ugg outlet
prada outlet online
air jordan 4
soccer shoes
christian louboutin shoes
salomon outlet
jordan 4
ugg boots outlet
polo ralph lauren
michael kors handbags
ugg boots
canada goose jackets
true religion jeans sale
ugg boots clearance
coach outlet online
birkenstock shoes
ugg boots
hermes birkin bag
cheap ray ban sunglasses
fitflops sale clearance
michael kors outlet
ugg outlet
coach outlet online
kobe 9 elite
canada goose outlet online
ugg boots
huaraches shoes
cleveland cavaliers jerseys
pandora charms sale clearance
cheap jerseys wholesale
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
michael kors outlet
jordan shoes
oakley sunglasses uk
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
ray ban sunglasses
coach outlet online
michael kors handbags clearance
ugg boots
hermes outlet store
ferragamo outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
michael kors outlet
soccer cleats
michael kors outlet clearance
lacoste soldes
ugg boots for women
michael kors outlet
moncler jackets
canada goose coats
uggs outlet
michael kors outlet clearance
hermes outlet
ralph lauren outlet
polo ralph lauren
coach outlet store
fitflops
coach outlet store online
ugg outlet online
true religion outlet
canada goose outlet
vans outlet
cartier watches
mulberry bags
uggs canada
michael kors outlet clearance
cheap ugg boots
cheap oakley sunglasses
coach outlet store online
ugg outlet
ralph lauren uk
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses
ralph lauren uk
soccer jerseys wholesale
michael kors handbags
fitflops sale clearance
oakley sunglasses wholesale
canada goose outlet store
coach outlet clearance
swarovski uk
timberland boots
longchamp bags
ugg outlet
nike air huarache
pandora outlet
coach outlet online
true religion outlet
oakley sunglasses
polo outlet
nike free running
michael kors outlet
ralph lauren polo
michael kors outlet online
ecco sale
nfl jerseys wholesale
coach outlet store online
cartier outlet
ugg boots clearance
cheap jordan shoes
ray ban sunglasses
converse shoes
michael kors handbags
polo ralph lauren
oakley sunglasses
true religion jeans
canada goose uk
oakley sunglasses
nike outlet store
michael kors bags
ugg outlet
oakley sunglasses
adidas outlet
moncler coats
michael kors outlet
outlet christian louboutin
michael kors bags
canada goose cyber monday
futbol baratas
ugg boots
jordan shoes
coach outlet online
nike shoes uk
prada bags
canada goose outlet
ralph lauren polo
fitflops sale clearance
canada goose outlet
christian louboutin shoes
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet
ralph lauren outlet
ysl outlet
ugg outlet
canada goose black friday
pandora charms sale clearance
moncler jackets
michael kors outlet clearance
ferragamo outlet
coach factory outlet
mbt outlet
ugg boots clearance
polo outlet
canada goose
longchamp handbags sale
true religion jeans
ugg outlets
canada goose outlet
canada goose outlet store
michael kors outlet
nike trainers uk
ugg outlet
adidas uk
chrome hearts online store
air max 90
swarovski outlet
cheap oakley sunglasses
canada goose jackets
ralph lauren
mbt shoes
ferragamo outlet
new balance outlet
coach outlet online
longchamp handbags
oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
mbt shoes outlet
ugg outlet
canada goose outlet
canada goose outlet store
oakley sunglasses
canada goose outlet store
Girls shoes
christian louboutin shoes
canada goose outlet
adidas outlet
coach outlet online
coach outlet clearance
uggs outlet
ed hardy clothing
michael kors outlet
coach factory outlet
vans outlet
ray ban sunglasses
tory burch outlet stores
air max 90
ralph lauren outlet
kate spade outlet
cheap ugg boots
true religion uk
burberry outlet store
ralph lauren polo
canada goose outlet store
canada goose outlet online
snapbacks wholesale
cheap jordans free shipping
ugg boots
nike shoes
michael kors outlet
uggs outlet
nfl jerseys
canada goose outlet
converse shoes sale
chicago blackhawks jerseys
cheap jordan shoes
links of london
coach outlet
prada sunglasses
canada goose uk
air max uk
canada goose uk
christian louboutin outlet
michael kors outlet online
true religion canada
mont blanc pens
adidas outlet store
canada goose outlet store
ugg boots
coach outlet
ugg boots on sale
polo ralph lauren
coach factory outlet
oakley sunglasses
longchamp handbags
michael kors wallets
ray ban sunglasses outlet
michael kors uk
coach outlet online
burberry outlet
michael?kors?handbags
michael kors outlet online
coach outlet
michael kors outlet online
nhl jerseys
air max 90
cheap jordans
uggs outlet
longchamp solde
canada goose
ray ban sunglasses outlet
uggs outlet
cazal sunglasses
coach factory outlet
longchamp solde
michael kors outlet
uggs outlet online
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
ralph lauren polo
mulberry bags
nike foamposite
cheap oakley sunglasses
christian louboutin online
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
moncler coats
ugg outlet
polo ralph lauren outlet
ralph lauren
michael kors uk
true religion outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
tory burch outlet
valentino outlet
kevin durant shoes
jordan shoes
louboutin shoes
lakers jerseys
prada shoes
canada goose outlet online
michael kors outlet
christian louboutin shoes
ferragamo shoes
yeezy boost 350
air jordan shoes
uggs outlet
polo ralph lauren
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
ferragamo shoes
oakley sunglasses wholesale
canada goose outlet
max 90
coach outlet online
cheap michael kors handbags
coach outlet store online
nfl jersey wholesale
polo outlet
tory burch handbags
ralph lauren outlet
nike blazer pas cher
canada goose outlet store
polo ralph lauren
coach outlet clearance
true religion uk
michael kors outlet clearance
cheap jordans for sale
ray ban sunglasses
burberry canada
burberry outlet
oakley sunglasses
coach outlet online
ugg boots
adidas sko
michael kors outlet
ray ban sunglasses outlet
coach outlet store online
tods outlet online
longchamp pliage
true religion outlet
uggs outlet
nike outlet online
fitflops uk
tory burch shoes
canada goose outlet
mulberry handbags
coach outlet online
nike trainers
michael kors outlet
kate spade outlet
coach outlet online
ugg outlet
uggs outlet
tory burch outlet
michael kors canada
ray bans
uggs outlet
birkenstock shoes
uggs outlet
ferragamo shoes
fitflops shoes
ralph lauren outlet
mulberry handbags
canada goose outlet store
los angeles lakers jerseys
christian louboutin sale
canada goose outlet store
coach outlet
oakley sunglasses
ugg outlet
true religion jeans
puma outlet
cheap oakley sunglasses
ugg boots
moncler outlet
pandora jewelry
cheap snapbacks
christian louboutin uk
adidas wings
ferragamo shoes
ysl outlet online
ugg boots outlet
nike factory shoes
longchamp pliage
christian louboutin sale
ralph lauren shirts
coach factory outlet
cheap basketball shoes
nike roshe run
michael kors outlet
longchamp outlet online
ugg outlet
kobe shoes
fred perry polo shirts
ecco outlet
pandora outlet
canada goose outlet store
coach outlet
coach outlet
oakley sunglasses sale
ferragamo outlet
nike roshe
ray ban sunglasses
cheap ray bans
michael kors outlet clearance
uggs outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet
bottega veneta outlet online
tory burch outlet online store
nhl jerseys wholesale
puma outlet
polo outlet
mlb jerseys wholesale
oakley sunglasses wholesale
ralph lauren polo
herve leger dresses
canada goose jackets
fitflops
louboutin shoes
christian louboutin outlet
canada goose outlet
coach outlet
lebron shoes
ugg outlet
longchamp pas cher
coach factory outlet
snapbacks wholesale
canada goose coats
christian louboutin
ugg boots on sale
mlb jerseys
coach factory outlet
ferragamo outlet
christian louboutin outlet
polo ralph lauren
canada goose outlet store
ugg outlet
christian louboutin shoes
nike air max 2015
michael kors outlet
swarovski outlet store
coach factory store
uggs outlet
true religion outlet
true religion jeans
adidas shoes
oakley sunglasses wholesale
coach factory outlet
kate spade outlet online
canada goose outlet store
nike roshe run
ralph lauren
new balance shoes
michael kors outlet
polo outlet online store
cheap oakley sunglasses
coach outlet online
canada goose outlet store
coach canada
new balance outlet
ugg outlet online clearance
ugg outlet
air max 2015
canada goose jackets
cheap ray ban sunglasses
kate spade outlet
coach outlet
jordan shoes
ralph lauren polo shirts
coach outlet online
canada goose jackets
michael kors outlet online
canada goose jackets
uggs on sale
oakley sunglasses wholesale
salomon shoes
coach outlet
tory burch sandals
cheap uggs
ugg outlet
coach outlet
cheap soccer jerseys
air max 90
oakley sunglasses
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet
longchamp outlet
supra shoes sale
ugg boots clearance
max 1
oakley sunglasses wholesale
michael kors factory outlet
coach outlet store online
nba jerseys
converse shoes sale
ugg boots
tory burch outlet online
true religion jeans
coach outlet store online
michael kors outlet online
fitflops sale clearance
canada goose jackets
michael kors outlet
mont blanc outlet
ralph lauren shirts
polo ralph lauren
dansko shoes
michael kors outlet
ralph lauren outlet
canada goose outlet
kate spade outlet online
ugg outlet
nike trainers
christian louboutin shoes
uggs outlet
true religion jeans
mac cosmetics
ralph lauren outlet
kate spade outlet store
true religion jeans sale
canada goose coats
mcm backpacks
coach factory outlet
adidas shoes
uggs on sale
nike air force 1
ralph lauren outlet
christian louboutin outlet
canada goose jackets outlet
coach outlet online
uggs outlet
asics shoes
michael kors uk
oakley sunglasses
michael kors factory outlet
hermes belts
chrome hearts outlet
coach outlet store online
mulberry bags
oakley sunglasses wholesale
ralph lauren outlet
coach outlet
longchamp outlet
uggs outlet
uggs outlet
coach outlet
coach canada
canada goose outlet
canada goose outlet online
air huarache
ugg outlet store
kate spade
canada goose parka
oakley sunglasses
canada goose outlet online
cheap football shirts
adidas nmd
canada goose outlet
coach outlet online
ralph lauren polo shirts
tory burch outlet stores
nike nba jerseys
canada goose jackets
nike outlet
air max 90
canada goose jackets
ugg outlet
ray-ban sunglasses
kicks nice
nike shoes outlet
polo ralph lauren shirts
ugg boots
mulberry outlet逗号mulberry handbags outlet
michael kors handbags
michael kors handbags
cheap ugg boots
michael kors outlet
fitflops sale clearance
true religion jeans for men
mulberry uk
ugg boots
lacoste outlet
tory burch outlet
coach outlet online
cheap jordans
tory burch out

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to