Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Nữ Quyền Bảo Chi Lâm-Grace Under Fire 2011 USLT AVI 32/32

Posted by chapkiwi - 21st January 2012 - 06:30 AM
Nữ Quyền Bảo Chi Lâm-Grace Under Fire 2011 USLT

Giới Thiệu :
Tên phim: Nữ Quyền Bảo Chi Lâm
Tên tiếng Anh: Grace Under Fire
Tên tiếng Hoa: 《女拳》
Ngày phát sóng trên TVB: 7/3/2011 - 17/4/2011
Giám chế: La Vĩnh Hiền (Những vụ án kỳ lạ, Giải mã nhân tâm, ID tinh anh)
Thể loại: bán cổ trang, võ thuật
Số tập: 32
Diễn viên:
Khương Đại Vệ - Hoàng Phi Hồng
Nhạc Hoa - Đường Ất Hằng
Lâm Gia Hoa - Lôi Cương
Huỳnh Tông Trạch - Lôi Chính Long
Mã Quốc Minh - Du Tam Thủy
Trần Pháp Lai - Quỳ Hoa
Lưu Tuyền - Mạc Quế Lan
La Lạc Lâm - Mạc Bình
Trần Quốc Bang - Hoàng Hán Bang
Huỳnh Hạo Nhiên - Hoàng Hán Nghiệp
Lương Gia Kỳ - Đường Tuyết Kiều
Lương Liệt Duy - Tiểu Hầu
Tưởng Chí Quang - Hà Thiêm PhúcDung Lượng : 15.56 GB

Link Download :
http://www.filesonic.com/file/RvL7rdG/NuQuyenBaoChiLam1[chapkiwi].avi
http://www.filesonic.com/file/GjLU1qe/NuQuyenBaoChiLam2[chapkiwi].avi
http://www.filesonic.com/file/JHMXPK3/NuQuyenBaoChiLam3[chapkiwi].avi
http://www.filesonic.com/file/oQKjRPa/NuQuyenBaoChiLam4[chapkiwi].avi
http://www.filesonic.com/file/zQ3c9EG/NuQuyenBaoChiLam5[chapkiwi].AVI
http://www.filesonic.com/file/iroLYRi/NuQuyenBaoChiLam6[chapkiwi].AVI
http://www.filesonic.com/file/KkADQcR/NuQuyenBaoChiLam7[chapkiwi].AVI
http://www.filesonic.com/file/x9J5AlP/NuQuyenBaoChiLam8[chapkiwi].AVI
http://www.filesonic.com/file/vZ40tKz/NuQuyenBaoChiLam9[chapkiwi].AVI
http://www.filesonic.com/file/w6zEkwc/NuQuyenBaoChiLam10[chapkiwi].AVI
http://www.filesonic.com/file/XzBekFJ/NuQuyenBaoChiLam11[chapkiwi].AVI
http://www.filesonic.com/file/PLPBw8q/NuQuyenBaoChiLam12[chapkiwi].AVI
http://www.filesonic.com/file/vZ49g2r/NuQuyenBaoChiLam13[chapkiwi].AVI
http://www.filesonic.com/file/tPno75X/NuQuyenBaoChiLam14[chapkiwi].AVI
http://www.filesonic.com/file/QNUi4Ou/NuQuyenBaoChiLam15[chapkiwi].AVI
http://www.filesonic.com/file/WJ7LdDo/NuQuyenBaoChiLam16[chapkiwi].AVI
http://www.filesonic.com/file/kk7FnW1/NuQuyenBaoChiLam17[chapkiwi].AVI
http://www.filesonic.com/file/FyvDicS/NuQuyenBaoChiLam18[chapkiwi].AVI
http://www.filesonic.com/file/iroL4ud/NuQuyenBaoChiLam19[chapkiwi].AVI
http://www.filesonic.com/file/U8MqdPQ/NuQuyenBaoChiLam20[chapkiwi].AVI
http://www.filesonic.com/file/tPnlqRc/NuQuyenBaoChiLam21[chapkiwi].AVI
http://www.filesonic.com/file/kk7FDz6/NuQuyenBaoChiLam22[chapkiwi].AVI
http://www.filesonic.com/file/BXtDm5f/NuQuyenBaoChiLam23[chapkiwi].AVI
http://www.filesonic.com/file/PLP9QWO/NuQuyenBaoChiLam24[chapkiwi].AVI
http://www.filesonic.com/file/l9F7A1J/NuQuyenBaoChiLam25[chapkiwi].AVI
http://www.filesonic.com/file/DX28M1F/NuQuyenBaoChiLam26[chapkiwi].AVI
http://www.filesonic.com/file/WJ7AaZF/NuQuyenBaoChiLam28[chapkiwi].AVI
http://www.filesonic.com/file/XzBWPJX/NuQuyenBaoChiLam29[chapkiwi].avi
http://www.filesonic.com/file/jCvGhr3/NuQuyenBaoChiLam30[chapkiwi].avi
http://www.filesonic.com/file/u0kGTY1/NuQuyenBaoChiLam31[chapkiwi].avi
http://www.filesonic.com/file/aToPsZc/NuQu...aoChiLam32(End)[chapkiwi].avi
Get Free account Pre Filesonic : http://allpremiumaccount.blogspot.com/
You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to