Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Bích Huyết Kiếm 1994 - Huỳnh Nhật Hoà 20/20 DVD RIP USLT

Posted by kungfup88 - 5th June 2012 - 07:35 AM
Bích Huyết Kiếm 1994 - Huỳnh Nhật Hoà 20/20 DVD RIP USLT


Uploaded with ImageShack.us

tên tiếng Anh: The sword stained with royal blood
tên gốc: bích huyết kiếm
số tập: 20
diễn viên:
Huỳnh Nhật Hoa - Viên Thừa Chí
Miêu Kiều Vỹ - Hạ Tuyết Nghi
Mao Thuần Quân - A Cửu
Trang Tịnh Nhi - Hạ Thanh Thanh
Tăng Khánh Du - Ôn Nghi
Trần Tú Châu - Hà Thiết Thủ
Ngô Khải Hoa - Lý Nham
Thương Thiên Nga
Tăng Giang
Nếu bạn không muốn đợi 60s trước khi download trên Ryushare.com hãy đăng ký một account free tại đâyTap 1: http://ryushare.com/14198ea69334/01_Bich
Tap 2: http://ryushare.com/2904a97acfae/02_Bich
Tap 3: http://ryushare.com/15eb37f0b3e7/03_Bich
Tap 4: http://ryushare.com/281bd4d5bf9c/04_Bich
Tap 5: http://ryushare.com/1502634ba437/05_Bich
Tap 6: http://ryushare.com/264a2b8b9fed/06_Bich
Tap 7: http://ryushare.com/256156e68efc/07_Bich
Tap 8: http://ryushare.com/17bce13ad416/08_Bich
Tap 9: http://ryushare.com/256156e68eff/09_Bich
Tap 10: http://ryushare.com/15eb37f0b3e9/10_Bich
Tap 11: http://ryushare.com/14198ea69338/11_Bich
Tap 12: http://ryushare.com/1502634ba43c/12_Bich
Tap 13: http://ryushare.com/1330ba01853d/13_Bich
Tap 14: http://ryushare.com/1502634ba43d/14_Bich
Tap 15: http://ryushare.com/1502634ba43e/15_Bich
Tap 16: http://ryushare.com/15eb37f0b3ec/16_Bich
Tap 17: http://ryushare.com/15eb37f0b3ed/17_Bich
Tap 18: http://ryushare.com/14198ea6933c/18_Bich
Tap 19: http://ryushare.com/17bce13ad41c/19_Bich
Tap 20: http://ryushare.com/17bce13ad41d/20_BichHF
[code]http://pastebin.com/eQKXAU33[/code]

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to