Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Anh Hùng Cái Thế The Final Combat (TVB 1989) (30 Tập)

Posted by banvatoi800 - 6th June 2012 - 08:22 AM


Tên tiếng Anh: The Final Combat
Tên tiếng Hoa: 盖世豪侠
Tên gốc: Cái Thế Hào Hiệp
Số tập: 30
Năm phát sóng trên TVB: 1989
Năm phát hành ở VN: 1997
Giám chế: Lưu Gia Hào
Diễn viên:
Châu Tinh Trì – Đoạn Phi
Ngô Trấn Vũ – Đoạn Ngọc Lâu
Lưu Giang – Đoạn Hải
Ngô Mạnh Đạt – Cổ Diễm Dương / Cổ Phong
Lam Khiết Anh – Tuyết Nhạn
La Huệ Quyên – Lý Châu
Lý Lệ Lệ – Lý Kiều
Mai Tiểu Huệ – A Lan
Lý Hiển Minh – A Hoa
Quách Chính Hồng – A Tiêu
Quan Hải Sơn – Đổng Ngạo Văn
Cao Diệu Tư – vợ Cổ Phong
Lý Gia Hiền – A Yến
Trần Địch Khắc – Dương Sâm
Tăng Thủ Minh – A Bân
Lý Diệu Kính – A Huy
Trịnh Phiên Sinh – Chu Thừa Xương
Ngải Uy – Hàn Mộ Kỳ
Diệp Bích Vân – Xảo Nhi
Huỳnh Nhất Phi – Thiên Bằng
Cao Hùng – Nghê Định Sơn
Huỳnh Trạch Phong – Nghê Lập Bang
Hứa Thiệu Hùng – Tiễn Vạn Lý
Tăng Vỹ Minh – Thiên Quân
Hàn Tuấn – Lưu Cơ
Châu Cương – Triệu Bất Phàm
Vương Mẫn Minh – Triệu Hồng
Đỗ Lệ Sa – Hoàng Phủ Nhị Nương

Tóm tắt nội dung: Đệ tử phái Vân Thương tên Cổ Phong và Đoạn Hải vì muốn phá giải Ngọc nữ thần công của phản đồ Cổ Diễm Phương, lén ăn cắp bí cấp cổ truyền thất bại, Phong bị trục xuất sư môn. Hải thấy thẹn, nuôi dưỡng Đoạn Ngọc Lâu, con của Phong và dối xử còn tốt hơn con mình là Đoạn Phi. Lâu bẩm tính cao ngạo, vì muốn xưng bá võ lâm đã lợi dụng người yêu và tu luyện Ngọc nữ thần công và trở thành một đại cuồng ma…
Anh Hùng Cái Thế: The Final Combat (TVB 1989) (30 Tập) (FFVNLT)Download here
Tap 1: http://ryushare.com/15eb37f13302/Anh_.htm
Tap 2: http://ryushare.com/17bce13b5213/Anh_.htm
Tap 3: http://ryushare.com/1330ba020485/Anh_.htm
Tap 4: http://ryushare.com/bea14d98f03/Anh_H.htm
Tap 5: http://ryushare.com/17bce13b5214/Anh_.htm
Tap 6: http://ryushare.com/bea14d98f04/Anh_H.htm
Tap 7: http://ryushare.com/cd2e97e96c9/Anh_H.htm
Tap 8: http://ryushare.com/ea492c8adab/Anh_H.htm
Tap 9: http://ryushare.com/1330ba02048c/Anh_.htm
Tap 10: http://ryushare.com/15eb37f1330c/Anh_.htm
Tap 11: http://ryushare.com/1330ba02048d/Anh_.htm
Tap 12: http://ryushare.com/16d40c9640e6/Anh_.htm
Tap 13: http://ryushare.com/dbbbe239f58/Anh_H.htm
Tap 14: http://ryushare.com/a186b8f7aa0/Anh_H.htm
Tap 15: http://ryushare.com/16d40c9640ed/Anh_.htm
Tap 16: http://ryushare.com/1502634c231a/Anh_.htm
Tap 17: http://ryushare.com/14198ea71257/Anh_.htm
Tap 18: http://ryushare.com/16d40c9640ef/Anh_.htm
Tap 19: http://ryushare.com/a186b8f7aa9/Anh_H.htm
Tap 20: http://ryushare.com/b014034884d/Anh_H.htm
Tap 21: http://ryushare.com/16d40c9640fa/Anh_.htm
Tap 22: http://ryushare.com/16d40c9640fb/Anh_.htm
Tap 23: http://ryushare.com/17bce13b522c/Anh_.htm
Tap 24: http://ryushare.com/16d40c9640fc/Anh_.htm
Tap 25: http://ryushare.com/dbbbe239f63/Anh_H.htm
Tap 26: http://ryushare.com/dbbbe239f64/Anh_H.htm
Tap 27: http://ryushare.com/17bce13b5231/Anh_.htm
Tap 28: http://ryushare.com/17bce13b5233/Anh_.htm
Tap 29: http://ryushare.com/1502634c232d/Anh_.htm
Tap 30: http://ryushare.com/1330ba0204ba/Anh_.htmTăng tốc độ download bằng cách mua tai khoản trả phí Mời mọi người mua tại đia chỉ để ủng hộ minh
Kich Here
Thanks all .
Để đăng ký và mua tài khoản pre Các bạn thực hiên các bước như sau
BƯỚC 1 Register tài khoản từ 1 trong 2 địa chỉ trên
BƯỚC 2 Sau khi đăng ký song các bạn login usname và pass vào. Để nâng cấp tài khoản lên pre các bạn chọn mục RENEW PREMUIM và lụa chọn thời gian muốn úp.
BƯỚC 3: Chon link cân download và tận hương những bộ phim hay nhất.
Chúc các bạn vui vẻ

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to