Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com VietKungFu Info's Support
Châu Tinh Trì Movie

Posted by tkien - 24th January 2008 - 11:27 PM
tui vào trong chỉ thấy có 1 phim thôi, mà lại là tiếng tàu, ai có phim rõ nét và tiếng việt thì làm ơn cho xin cái link

User posted comments

Loneliness is OfflineLoneliness says - 25th January 2008 - 02:21 AM
Bạn vào đây xem nhe http://vietkungfu.com/view96.html

chipmusic is Offlinechipmusic says - 4th July 2008 - 08:09 PM
Comment Deleted.

Loneliness is OfflineLoneliness says - 4th July 2008 - 11:58 PM

Originally posted by chipmusic @ Jul 4 2008, 06:09 PM

bạn có thể vào trang web phía dưới , có tất cả 34 phim của Châu Tinh Trì mình đang down tập cuôi. Chúc bạn vui vẻ

Sorry nhe, ơ đây không cho quảng cáo. Phim Châu Tinh Trì ở đây có đây đủ rồi. Bạn vào link trên để xem cũng như download.

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to