Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Ba Am Nhan [The Radio Tycoon] (28/28 Tap USLT)

Posted by googlevnn - 20th August 2012 - 10:39 PM


Tên tiếng Anh: The Radio Tycoon
Tên tiếng Hoa: 播音人
Tên gốc: Bá Âm Nhân
Số tập: 28
Ngày phát sóng trên TVB: 3/1/1983
Năm phát hành ở VN: Không phát hành
Giám chế: Khâu Gia Hùng
Diễn viên:
Châu Nhuận Phát - Vĩ Nghiệp Xương
Triệu Nhã Chi - Âu Nhược Chỉ
Miêu Kiều Vỹ
Tăng Giang

Tóm tắt nội dung: Vĩ Nghiệp Xương tuổi trẻ có tài, được ủy nhiệm làm chức giám đốc hành chính trong một đài phát thanh mới, trong lúc sự nghiệp của anh đang phát triển mạnh, đột nhiên có tin đồn anh là con hoang của Ân Vũ Hiên, một ông chủ lớn trong đài phát thanh, tin đồn này làm rung động cả ngành phát thanh, đồng thời cũng làm thay đổi hẳn cuộc đời của anh. Anh bị lôi kéo vào cuộc tranh giành tài sản của nhà họ Ân. Ân Gia Anh định độc chiếm gia tài nên tìm đủ mọi cách để hại Xương, khiến sự nghiệp của anh ngày càng nguy ngập. Về mặt tình yêu, anh yêu một nữ sướng ngôn viên tên Âu Nhược Chỉ.Download
Ðang Ký Account Free DOWNLOAD Hoạc Buy Account Rremium Ryushare Tại Đậy Để Tận Hưởng Những Tác Phẩm Điện Ảnh Hay Nhất=> CLICK HERE!


Tap 1: http://ryushare.com/5767065d47a2/BaAm.htm
Tap 2: http://ryushare.com/52dadf23f7e8/BaAm.htm
Tap 3: http://ryushare.com/5767065d47a0/BaAm.htm
Tap 4: http://ryushare.com/5767065d47a1/BaAm.htm
Tap 5: http://ryushare.com/5767065d479e/BaAm.htm
Tap 6: http://ryushare.com/52dadf23f80c/BaAm.htm
Tap 7: http://ryushare.com/27330031a9c4/BaAm.htm
Tap 8: http://ryushare.com/264a2b8c9b23/BaAm.htm
Tap 9: http://ryushare.com/52dadf23f7f3/BaAm.htm
Tap 10: http://ryushare.com/264a2b8c9b28/BaAm.htm
Tap 11: http://ryushare.com/1330ba0288da/BaAm.htm
Tap 12: http://ryushare.com/55955d132765/BaAm.htm
Tap 13: http://ryushare.com/5767065d47b1/BaAm.htm
Tap 14: http://ryushare.com/55955d132763/BaAm.htm
Tap 15: http://ryushare.com/27330031a9d6/BaAm.htm
Tap 16: http://ryushare.com/5767065d47b4/BaAm.htm
Tap 17: http://ryushare.com/16d40c96c524/BaAm.htm
Tap 18: http://ryushare.com/567e31b83800/BaAm.htm
Tap 19: http://ryushare.com/53c3b3c905f2/BaAm.htm
Tap 20: http://ryushare.com/27330031a9e0/BaAm.htm
Tap 21: http://ryushare.com/55955d13276d/BaAm.htm
Tap 22: http://ryushare.com/1502634ca67d/BaAm.htm
Tap 23: http://ryushare.com/54ac886e1788/BaAm.htm
Tap 24: http://ryushare.com/55955d13276b/BaAm.htm
Tap 25: http://ryushare.com/ea492c92a22/BaAmN.htm
Tap 26: http://ryushare.com/dbbbe241cef/BaAmN.htm
Tap 27: http://ryushare.com/a186b8ff8b3/BaAmN.htm

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to