Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Bao Công Collection (43/43 vụ án)-Kim S Quần,Hà G Kính

Posted by newbieth - 15th February 2008 - 01:59 AM


Bộ sưu tập phim Bao Công. Đây là series Bao Công được đánh giá là hay nhất

Diễn viên: Kim Siêu Quần (Bao Chuẩn), Hà Gia Kính (Triển Chiêu), Phan Hồng Hiên (Công Tôn Sách)

Có tất cả 44 vụ án, NB sẽ upload từ từ cho đến hết. Links của mỗi vụ án được để trong folders khác nhau cho mọi người dễ download. Mỗi vụ án thường có 4 tập, phim dạng mpg. Vụ án nào có ít hơn hoặc nhiều hơn 4 tập thì NB sẽ để chữ End vào tập cuối.

Mong mọi người ủng hộ

Bao Công 2008: http://vietkungfu.com/view3068.html

1. Chân Giả Trạng Nguyên


2. Hồng Hoa Kí


3. Ly Miêu Hoán Ấu Chúa


4. Ô Bồn Kí


5. Song Đình Kí


6. Thám Âm Sơn


7. Thu Nương


8. Trảm Bàng Thăng


9. Trảm Bao Miễng


10. Trần Thế Mỹ


11. Uyên Ương Hồ Điệp Mộng


12. Thanh Long Châu


13. Trảm Vương Gia


14. Ngũ Thử Náo Đông Cung


15. Kiếp Song Sanh


16. Tinh Hoa Kí


17. Song Thánh Kí


18. Mỹ Nhân Ngư


19. Thiên Hạ Đệ Nhất Trạng


20.Vương Tôn Ăn Mày


21.Bàng Phi Hữu Tín


22. Âm Dương Phán


23. Bồ Tát Đỉnh


24. Cửu Đao Bản


25. Lôi Đình Nộ


26. Hoạ Trung Ngôn


27. Đạp Tuyết Tầm Mai


28. Địch Thanh


29. Hiếu Tử Chương Lạc


30. Huyết Vân Phán Truyền Kỳ


31. Sanh Tử Luyến


32. Tầm Thân Ký


33. Thẻ Bài Trinh Tiết


34. Chân Giả Bao Công


35. Thiên Luân Kiếp


36. Tử Kim Chùy


37. Đồ Long Ký


38. Rể Giả Rể Thật


39. Một Tấc Thảo Tâm


40. Cổ Cầm Oán


41. Bảo Ấn Đình


42. Khổng Tước Đảm


43. Ba Hồi Trống Giục


Hết

User posted comments

anCaRem is OfflineanCaRem says - 15th February 2012 - 10:00 AM
40. Cổ Cầm Oán

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to