Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Bao Công Collection (43/43 vụ án)-Kim S Quần,Hà G Kính

Posted by newbieth - 15th February 2008 - 01:59 AM


Bộ sưu tập phim Bao Công. Đây là series Bao Công được đánh giá là hay nhất

Diễn viên: Kim Siêu Quần (Bao Chuẩn), Hà Gia Kính (Triển Chiêu), Phan Hồng Hiên (Công Tôn Sách)

Có tất cả 44 vụ án, NB sẽ upload từ từ cho đến hết. Links của mỗi vụ án được để trong folders khác nhau cho mọi người dễ download. Mỗi vụ án thường có 4 tập, phim dạng mpg. Vụ án nào có ít hơn hoặc nhiều hơn 4 tập thì NB sẽ để chữ End vào tập cuối.

Mong mọi người ủng hộ

Bao Công 2008: http://vietkungfu.com/view3068.html

1. Chân Giả Trạng Nguyên


2. Hồng Hoa Kí


3. Ly Miêu Hoán Ấu Chúa


4. Ô Bồn Kí


5. Song Đình Kí


6. Thám Âm Sơn


7. Thu Nương


8. Trảm Bàng Thăng


9. Trảm Bao Miễng


10. Trần Thế Mỹ


11. Uyên Ương Hồ Điệp Mộng


12. Thanh Long Châu


13. Trảm Vương Gia


14. Ngũ Thử Náo Đông Cung


15. Kiếp Song Sanh


16. Tinh Hoa Kí


17. Song Thánh Kí


18. Mỹ Nhân Ngư


19. Thiên Hạ Đệ Nhất Trạng


20.Vương Tôn Ăn Mày


21.Bàng Phi Hữu Tín


22. Âm Dương Phán


23. Bồ Tát Đỉnh


24. Cửu Đao Bản


25. Lôi Đình Nộ


26. Hoạ Trung Ngôn


27. Đạp Tuyết Tầm Mai


28. Địch Thanh


29. Hiếu Tử Chương Lạc


30. Huyết Vân Phán Truyền Kỳ


31. Sanh Tử Luyến


32. Tầm Thân Ký


33. Thẻ Bài Trinh Tiết


34. Chân Giả Bao Công


35. Thiên Luân Kiếp


36. Tử Kim Chùy


37. Đồ Long Ký


38. Rể Giả Rể Thật


39. Một Tấc Thảo Tâm


40. Cổ Cầm Oán


41. Bảo Ấn Đình


42. Khổng Tước Đảm


43. Ba Hồi Trống Giục


Hết

User posted comments

newbieth is Offlinenewbieth says - 19th February 2008 - 04:19 AM
tới vụ án 14

newbieth is Offlinenewbieth says - 20th February 2008 - 10:36 PM
tới vụ án 18

newbieth is Offlinenewbieth says - 24th February 2008 - 03:29 AM
có tới vụ án 23

newbieth is Offlinenewbieth says - 29th February 2008 - 02:16 AM
có đến 29 rồi

papou is Offlinepapou says - 29th February 2008 - 01:04 PM
NB ơi ! 3 vụ án cuối NB lôi ở đâu ra vậy ?? PP không thấy trong Gold vậy ??

newbieth is Offlinenewbieth says - 29th February 2008 - 04:16 PM
à, tại em lôi ra trước đó mà , bây giờ trong gold có rồi đó anh hihi

newbieth is Offlinenewbieth says - 3rd March 2008 - 04:11 AM
có thêm 3 vụ án nữa

newbieth is Offlinenewbieth says - 6th March 2008 - 11:08 PM
có đến vụ án 37

newbieth is Offlinenewbieth says - 13th March 2008 - 11:12 PM
tới 41 òy

ngocchien is Offlinengocchien says - 17th March 2008 - 09:54 AM
vụ án tranthemy_02.mpg.006 bị lỗi rùi bạn ơi . không tải được

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to