Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Ánh Đèn Về Đêm - 30/30 Tập USLT.

Posted by googlevnn - 14th February 2013 - 05:45 PM

Details

Drama Title: A Song to Remember
Chinese Name: 星洲之夜
Genre: Musical, Romance, History
Episodes: 30
Broadcast Place: Singapore
Broadcast Network: MediaCorp Channel 8
Broadcast Period: 22 November 2011
Air Time: Monday – Friday 21:00 – 22:00 PM
Language: Chinese
Running Time: 46 mins

Preceded By: The Oath


Plot Summary

A song and dance drama about the love and hatred between a musician and two songstresses.

Cast

Qi Yu Wu (戚玉武) as Mo Li Guang (莫理广)
Joanne Peh (白薇秀) as Yu Hong (于红)
Eelyn Kok (郭蕙雯) as Song Qiao Er (宋巧儿)
Julie Tan (陈欣淇) as Jiu Mei (九妹)
Desmond Tan (陈泂江) as Luo Xiao Xiao (罗小小)
Chen Han Wei (陈汉玮) as Xu Kun (许昆)
Pan Ling Ling (潘玲玲) as Hua Gu (花姑)
Rayson Tan (陈泰铭) as Hei She (黑蛇)
Cynthia Koh (许美珍) as She Sao (蛇嫂)
May Phua (潘淑钦) as Ah Cai (阿彩)
Priscelia Chan (曾诗梅) as Fan Shu Sao (番薯嫂)
Jin Yin Ji (金银姬) as Ba Jie (八姐)
Yao Wen Long (姚玟隆) as Luo Da Da (罗大大)
Alan Tern (唐育书) as Wang Jin Tu (王金土)
Wang Yu Qing (王昱清) as Chen Ji (陈积)

Production Credits

Executive Producer: Chia Mien Yang (谢敏洋)
Screenwriter: Ang Eng Tee (洪荣狄)

Trivia


Download
Ðang Ký Account Free DOWNLOAD Hoạc Buy Account Rremium Ryushare Tại Đậy Để Tận Hưởng Những Tác Phẩm Điện Ảnh Hay Nhất=> CLICK HERE!

Tap 1: http://ryushare.com/1fec5b0afd5f/AnhDenV
Tap 2: http://ryushare.com/1f038665e1e3/AnhDenV
Tap 3: http://ryushare.com/1fec5b0afd63/AnhDenV
Tap 4: http://ryushare.com/567e31b9d759/AnhDenV
Tap 5: http://ryushare.com/55955d14c4fa/AnhDenV
Tap 6: http://ryushare.com/52dadf264291/AnhDenV
Tap 7: http://ryushare.com/567e31b9d755/AnhDenV
Tap 8: http://ryushare.com/53c3b3cb4d72/AnhDenV
Tap 9: http://ryushare.com/1c49087714af/AnhDenV
Tap 10: http://ryushare.com/1d31dd1c1b96/AnhDenV
Tap 11: http://ryushare.com/1e1ab1c134db/AnhDenV
Tap 12: http://ryushare.com/1d31dd1c1b95/AnhDenV
Tap 13: http://ryushare.com/1c49087714ae/AnhDenV
Tap 14: http://ryushare.com/1e1ab1c134dd/AnhDenV
Tap 15: http://ryushare.com/419316e55232/AnhDenV
Tap 16: http://ryushare.com/444d94d457db/AnhDenV
Tap 17: http://ryushare.com/419316e55234/AnhDenV
Tap 18: http://ryushare.com/419316e55233/AnhDenV
Tap 19: http://ryushare.com/b01403749fa/AnhDenVe
Tap 20: http://ryushare.com/4364c02f44c4/AnhDenV
Tap 21: http://ryushare.com/3791f3cf1077/AnhDenV
Tap 22: http://ryushare.com/387ac87425c8/AnhDenV
Tap 23: http://ryushare.com/dbbbe25f215/AnhDenVe
Tap 24: http://ryushare.com/3791f3cf1079/AnhDenV
Tap 25: http://ryushare.com/419316e55237/AnhDenV
Tap 26: http://ryushare.com/dbbbe25f21a/AnhDenVe
Tap 27: http://ryushare.com/4364c02f44d0/AnhDenV
Tap 28: http://ryushare.com/444d94d457de/AnhDenV
Tap 29: http://ryushare.com/419316e55238/AnhDenV
Tap 30: http://ryushare.com/39639d1932f6/AnhDenV

Download
Ðang Ký Account Free DOWNLOAD Hoạc Buy Account Rremium Lumfile Tại Đậy Để Tận Hưởng Những Tác Phẩm Điện Ảnh Hay Nhất=> CLICK HERE!

Tap 1: http://lumfile.com/0wh6evty1yly/AnhDenVe
Tap 2: http://lumfile.com/n4qb0str4ksj/AnhDenVe
Tap 3: http://lumfile.com/8aa558g15zun/AnhDenVe
Tap 4: http://lumfile.com/jffmya8bfp7v/AnhDenVe
Tap 5: http://lumfile.com/1pvomtcefc1i/AnhDenVe
Tap 6: http://lumfile.com/bo1bieihok4s/AnhDenVe
Tap 7: http://lumfile.com/thnwj1yhvdzq/AnhDenVe
Tap 8: http://lumfile.com/wfvtnjpfupwa/AnhDenVe
Tap 9: http://lumfile.com/jnyx6e037y0l/AnhDenVe
Tap 10: http://lumfile.com/agc24vkcsgch/AnhDenVe
Tap 11: http://lumfile.com/lrk5tki760ro/AnhDenVe
Tap 12: http://lumfile.com/o4n9nwrnlcqz/AnhDenVe
Tap 13: http://lumfile.com/g42htx08g5zq/AnhDenVe
Tap 14: http://lumfile.com/v0l8cwwjxdkg/AnhDenVe
Tap 15: http://lumfile.com/h5i8fl8xihsh/AnhDenVe
Tap 16: http://lumfile.com/l1yrvrn1et6x/AnhDenVe
Tap 17: http://lumfile.com/p2ixyap6ndmg/AnhDenVe
Tap 18: http://lumfile.com/784rybbk6o0k/AnhDenVe
Tap 19: http://lumfile.com/1sf7gkdlubpx/AnhDenVe
Tap 20: http://lumfile.com/jhuej0p0tydg/AnhDenVe
Tap 21: http://lumfile.com/hvnvd17sntif/AnhDenVe
Tap 22: http://lumfile.com/jodzz5w7ydw3/AnhDenVe
Tap 23: http://lumfile.com/ew196vhre6d7/AnhDenVe
Tap 24: http://lumfile.com/ki8z6oybuqg3/AnhDenVe
Tap 25: http://lumfile.com/d2ut73kxwyfl/AnhDenVe
Tap 26: http://lumfile.com/ytqyns9k8wmq/AnhDenVe
Tap 27: http://lumfile.com/rscab40yazgo/AnhDenVe
Tap 28: http://lumfile.com/3100lwgsp2n0/AnhDenVe
Tap 29: http://lumfile.com/cmngmdqjj9a2/AnhDenVe
Tap 30: http://lumfile.com/clmgudz2j4f1/AnhDenVe

http://pastebin.com/6kaHrNFT

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to