Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Bão Vũ Lê Hoa - 2007 - 28/28 tập

Posted by Kyoto - 6th April 2008 - 02:16 AM


Link folder :
Chương trình coi phim :
Chương trình ghép phim :

Tập 01
Tập 02
Tập 03
Tập 04
Tập 05
Tập 06
Tập 07
Tập 08
Tập 09
Tập 10
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 20
Tập 21
Tập 22
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Hết phim ./.

User posted comments

cuvo is Offlinecuvo says - 1st June 2009 - 03:52 PM
cám ơn chủ rạp nhiều and have a nice days Thank's

quocanhung is Offlinequocanhung says - 4th June 2009 - 02:42 PM

nguyenhao is Offlinenguyenhao says - 8th June 2009 - 02:36 PM
Cam On Chu Rap Rat Nhieu

1212mirage is Offline1212mirage says - 11th June 2009 - 08:09 PM
Chủ rạp ơi, bộ này là thuyết minh. Bạn có US lồng tiếng ko? Nếu có thì hết sẩy đó!!

thienloan90 is Offlinethienloan90 says - 14th June 2009 - 02:27 PM
Chu rap oi phim nay long tieng US hay thuyet minh vay ha ? , nhung du sao cung cam on ban nhieu.

badien is Offlinebadien says - 14th June 2009 - 08:28 PM
Cho tôi xem với .
Cám ơn nhiều .

KimYeeLong is OfflineKimYeeLong says - 2nd July 2009 - 05:57 PM
tập 21 phần 6 is die
Please reload for me
Thanks

bs098 is Offlinebs098 says - 28th October 2009 - 07:01 PM
chu rap oi , bo phim nay em con thieu tap 21 file 6 va tap 28file 2 em mong chu rap giup do dum em mot chut nha. hy vong chu rap sua lai dum cam on nhieu.

dinhtrân36 is Offlinedinhtrân36 says - 27th November 2009 - 11:31 AM
cam on nhieu nhe ban hien

thangbui74 is Offlinethangbui74 says - 29th November 2009 - 04:26 PM
chu rap oi lam on sua lai dum tap 21.006 va tap 28 .002 lai dum nha cam on nhieu vi 2tap do bi hu roi ko co coi duoc mong duoc su giup do cua chu rap nhieu

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to