Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Lẻ
10000 B.C 2008, hành động, giả tưởng

Posted by Vodanh - 10th May 2008 - 05:36 AM

Chất lượng DVDrip, english sub. Các bạn download về join các file lại thành avi file rồi để avi file và .srt trong cùng 1 folder rồi xem.

How to Join files: http://vietkungfu.com/view1527.html
VLC Player (all codecs included): http://vietkungfu.com/view1731.html

Link mediafire:

Users who interested in this topic(276): thaoph (May 10 2008, 06:05 AM) tichuotth (May 10 2008, 09:34 AM) hungle007 (May 10 2008, 09:25 PM) BLUESKY121 (May 11 2008, 06:49 AM) bedethuong (May 11 2008, 11:15 AM) haonammm21 (May 11 2008, 06:31 PM) norunnocry (May 12 2008, 10:44 PM) shoumonhh (May 13 2008, 12:22 AM) thuyenhue (May 13 2008, 01:46 PM) duong05 (May 13 2008, 04:38 PM) mngirl83 (May 13 2008, 10:50 PM) lydie (May 14 2008, 12:04 AM) hnpearl83 (May 14 2008, 10:59 AM) lymanh (May 14 2008, 11:07 AM) rubyduong (May 16 2008, 01:18 PM) yaya2000 (May 16 2008, 08:13 PM) chu3_thx (May 17 2008, 08:07 AM) hahungbkpro (May 17 2008, 08:55 AM) dung8x (May 19 2008, 03:13 AM) heoquay2008 (May 19 2008, 11:12 PM) hanchan (May 20 2008, 08:25 PM) henryduyle (May 20 2008, 10:58 PM) six_stitches (May 21 2008, 02:34 PM) drag828 (May 21 2008, 02:50 PM) LmT_dk (May 23 2008, 03:44 PM) aust_open (May 24 2008, 11:36 PM) ricnhoc (May 29 2008, 10:27 PM) pingping2000 (May 30 2008, 12:09 AM) naladuong (May 31 2008, 12:11 AM) limingcheng (May 31 2008, 07:52 AM) tran.187 (May 31 2008, 03:03 PM) returns0312 (Jun 1 2008, 07:40 AM) tiudiu_phong (Jun 1 2008, 06:40 PM) yvonne (Jun 2 2008, 09:32 PM) Nickytrang (Jun 12 2008, 05:29 PM) danhngu (Jun 13 2008, 05:22 PM) anton tran (Jun 13 2008, 05:39 PM) tu354435 (Jun 14 2008, 02:11 PM) ga_loi (Jun 15 2008, 05:39 AM) h23sirlude (Jun 15 2008, 11:15 PM) dinhcaoson (Jun 17 2008, 04:25 AM) ho dinh huy (Jun 18 2008, 08:12 PM) phongtrankt (Jun 18 2008, 09:12 PM) kethai (Jun 23 2008, 07:25 PM) emily2007 (Jun 24 2008, 09:04 PM) decongamco (Jun 25 2008, 08:44 AM) stephenmandm (Jun 25 2008, 11:02 PM) gamepro30 (Jun 26 2008, 05:13 PM) alpha111 (Jun 27 2008, 05:29 AM) solarisvn (Jun 27 2008, 12:22 PM) Ko_biet_Ji (Jun 28 2008, 01:54 AM) avboyav09 (Jun 28 2008, 05:40 PM) tamloc (Jun 29 2008, 01:36 AM) hhoang911 (Jun 30 2008, 03:16 PM) phimvnn07 (Jun 30 2008, 10:21 PM) samac1309 (Jul 1 2008, 08:03 AM) danhnguyen (Jul 2 2008, 08:25 AM) HuynhMai (Jul 4 2008, 03:46 AM) dinhvutam (Jul 4 2008, 06:44 AM) Mac Meezy (Jul 4 2008, 01:39 PM) hantotrinh (Jul 5 2008, 08:49 PM) makulit87 (Jul 6 2008, 06:00 PM) thanhtastic (Jul 7 2008, 12:20 AM) winnlam (Jul 7 2008, 07:52 AM) chimruoi (Jul 8 2008, 10:00 PM) nhoc_vip_pro (Jul 9 2008, 07:05 AM) brandon2008 (Jul 9 2008, 08:08 AM) theanh_vsg (Jul 9 2008, 07:05 PM) alucards (Jul 10 2008, 05:21 AM) lamle (Jul 11 2008, 10:44 AM) leelondon71 (Jul 11 2008, 08:20 PM) hathuong (Jul 11 2008, 09:27 PM) bs098 (Jul 12 2008, 04:20 PM) salty (Jul 12 2008, 05:52 PM) thaitran68 (Jul 13 2008, 12:04 PM) tadika (Jul 17 2008, 09:29 AM) nghia77 (Jul 17 2008, 11:31 AM) raikonen0 (Jul 19 2008, 05:30 AM) kiemthanh (Jul 21 2008, 01:03 PM) JonnyLi1810 (Jul 23 2008, 02:43 PM) tonthucanh (Jul 23 2008, 11:04 PM) KennyLe (Jul 25 2008, 12:43 PM) beslow123 (Jul 25 2008, 02:58 PM) jade86 (Jul 25 2008, 03:52 PM) therage06 (Jul 25 2008, 10:18 PM) tim123 (Jul 27 2008, 12:34 AM) yeu0noi (Jul 27 2008, 09:54 AM) bodies (Jul 28 2008, 01:05 AM) itanium35 (Jul 28 2008, 08:58 PM) KichTuong (Jul 29 2008, 11:01 PM) donglam (Jul 30 2008, 05:04 PM) stevetran (Jul 30 2008, 11:45 PM) thichdua1213 (Jul 31 2008, 12:09 AM) ttown38th (Jul 31 2008, 08:20 PM) dcao (Aug 2 2008, 05:07 PM) drs24 (Aug 3 2008, 01:17 AM) thanglaw29b (Aug 3 2008, 09:18 AM) đokhoai (Aug 3 2008, 05:49 PM) kimvu (Aug 5 2008, 02:06 PM) jack32216 (Aug 5 2008, 09:21 PM) anh_saigon33 (Aug 6 2008, 04:06 AM) sangchi (Aug 7 2008, 01:36 AM) theobui (Aug 10 2008, 02:41 AM) phuongnganly (Aug 10 2008, 09:57 AM) sonpham (Aug 10 2008, 02:27 PM) hutiumytho (Aug 13 2008, 10:20 AM) vietphutai (Aug 13 2008, 08:05 PM) trangcoiphim (Aug 13 2008, 11:46 PM) tuanitami (Aug 18 2008, 08:53 AM) huydeptrai (Aug 21 2008, 11:06 PM) nicksin (Aug 22 2008, 04:24 PM) bobdog (Aug 23 2008, 05:53 AM) vu613 (Aug 24 2008, 07:57 PM) sonnny (Aug 26 2008, 03:43 PM) b-boy_han10 (Aug 27 2008, 08:02 PM) helen.phan (Aug 27 2008, 08:03 PM) phananhtk (Aug 31 2008, 01:26 PM) mimi61995 (Aug 31 2008, 05:48 PM) toanpham (Aug 31 2008, 09:27 PM) zenkix (Sep 3 2008, 11:06 PM) labayxa (Sep 4 2008, 03:33 PM) doduyquan (Sep 6 2008, 10:59 AM) foolguy393 (Sep 7 2008, 01:34 PM) tvnsd (Sep 8 2008, 12:05 PM) phuong9999 (Sep 9 2008, 01:04 PM) lovepooh18 (Sep 11 2008, 12:31 PM) vannghia79 (Sep 12 2008, 01:00 AM) Truong giang (Sep 12 2008, 05:20 PM) khoa0320 (Sep 15 2008, 11:53 AM) hydong (Sep 16 2008, 02:44 AM) vokungfu (Sep 16 2008, 04:16 PM) altezza (Sep 17 2008, 01:45 PM) chimcanhcut (Sep 26 2008, 11:15 AM) phuongphamt (Sep 27 2008, 07:17 AM) hungkhailuu (Sep 29 2008, 09:08 AM) tinhbaybocau (Oct 4 2008, 10:43 PM) bonjovĩm (Oct 10 2008, 09:02 PM) haycoiphim (Oct 13 2008, 03:44 AM) lee3 (Oct 17 2008, 05:20 PM) hoangttung (Oct 18 2008, 12:31 PM) kiemhung (Oct 24 2008, 06:15 PM) manhha (Nov 6 2008, 06:13 AM) nguyetrhm (Nov 8 2008, 04:29 AM) hoailien (Nov 8 2008, 04:30 AM) jundage (Nov 9 2008, 06:03 PM) jimmyle_84 (Nov 11 2008, 02:52 AM) aznguyen (Nov 11 2008, 02:23 PM) J0hns0n (Nov 11 2008, 10:01 PM) vytran (Nov 12 2008, 06:43 PM) dinhvogiau (Nov 12 2008, 08:16 PM) conyeumom234 (Nov 14 2008, 06:23 PM) HI_NHOCCON (Nov 19 2008, 09:31 AM) ndn330 (Nov 20 2008, 09:29 PM) namphong (Nov 22 2008, 05:43 PM) phuchung11 (Nov 25 2008, 03:50 PM) thaoly75 (Nov 25 2008, 06:38 PM) pvhunggalaxy (Nov 30 2008, 09:34 AM) thaohoang (Dec 3 2008, 01:08 AM) phucduc2910 (Dec 3 2008, 04:40 PM) slimman1960 (Dec 5 2008, 12:37 AM) sw33tyboyz (Dec 9 2008, 03:26 PM) babbo412 (Dec 12 2008, 12:13 AM) chayhuynh (Dec 12 2008, 07:57 PM) tri_calgary (Dec 16 2008, 05:09 AM) langquenxau (Dec 16 2008, 12:39 PM) chiem nghia (Dec 17 2008, 12:14 PM) phu_sa16 (Dec 20 2008, 03:27 PM) nhuhatmua (Dec 21 2008, 04:44 PM) hoangdo83 (Dec 21 2008, 08:46 PM) phamtoilon (Dec 23 2008, 01:24 AM) 0915322833 (Dec 23 2008, 08:38 AM) riviver (Dec 24 2008, 09:06 PM) bravo00001 (Dec 25 2008, 03:19 AM) nem.chuaran (Dec 31 2008, 06:14 AM) donagulo (Dec 31 2008, 11:09 AM) kervinngo (Dec 31 2008, 06:11 PM) bill (Jan 5 2009, 05:40 PM) nguyen hua (Jan 14 2009, 09:35 AM) bilami (Feb 1 2009, 03:16 AM) nguyenkong (Feb 6 2009, 07:29 AM) hoadle (Feb 8 2009, 05:59 AM) adbkit (Feb 9 2009, 01:35 AM) wildwu03 (Feb 9 2009, 05:57 AM) thanhp (Feb 11 2009, 12:24 PM) cuocsong (Feb 18 2009, 10:10 PM) hungtt (Feb 19 2009, 10:32 AM) liemmai (Feb 19 2009, 07:34 PM) hanahiyori (Feb 23 2009, 08:35 PM) hoai (Mar 2 2009, 08:17 AM) thanhdiem44 (Mar 2 2009, 06:32 PM) p12hieu2401 (Mar 5 2009, 03:38 AM) bowling99 (Mar 8 2009, 10:03 PM) hakimsal (Mar 14 2009, 01:36 PM) hulomusica (Mar 17 2009, 02:38 PM) anhyeube (Mar 26 2009, 05:27 PM) daicah (Mar 28 2009, 08:28 AM) cuongk45a7 (Apr 1 2009, 11:10 PM) kiml38 (Apr 10 2009, 07:22 AM) xpvuol (Apr 14 2009, 08:59 PM) vietkungfu (Apr 15 2009, 08:20 PM) danny274 (Apr 21 2009, 12:24 PM) canndy (Apr 28 2009, 08:09 AM) zheng36 (May 4 2009, 07:59 AM) tuyen294 (May 8 2009, 09:41 AM) prudential (May 11 2009, 01:08 AM) doanvanhung (May 16 2009, 03:04 AM) chetduoi0 (May 17 2009, 01:57 AM) Dunkill (May 20 2009, 12:33 AM) phonghl (Jun 1 2009, 12:33 AM) jacky87us (Jun 1 2009, 01:33 AM) lienminh (Jun 1 2009, 09:48 AM) sonbacty (Jun 19 2009, 03:51 PM) viendanlua (Jun 24 2009, 09:09 PM) voanhlam (Jun 24 2009, 10:15 PM) silvester_ly (Jun 26 2009, 07:53 AM) Milkcandy (Jun 27 2009, 09:41 AM) taudien (Jul 3 2009, 08:22 AM) basira77 (Jul 7 2009, 03:09 PM) UNCLEKEN (Jul 7 2009, 09:53 PM) doanduyngoc (Jul 10 2009, 07:40 AM) tricntrnh (Jul 18 2009, 12:02 PM) loren (Jul 19 2009, 06:23 PM) aznbboy88 (Jul 25 2009, 09:55 PM) hondanh (Jul 30 2009, 06:29 PM) tuansaka (Aug 2 2009, 09:54 PM) nguyenbilli (Aug 12 2009, 03:05 AM) thanhduyp (Sep 7 2009, 01:22 AM) vando_a (Sep 27 2009, 12:33 AM) susu08032008 (Oct 12 2009, 10:51 PM) hiepho (Oct 16 2009, 03:47 PM) deha (Nov 1 2009, 11:26 PM) KELLYCUTE539 (Nov 7 2009, 09:55 AM) devil_bats (Nov 18 2009, 09:08 PM) khoaimi (Nov 21 2009, 12:56 AM) quangminh151 (Nov 30 2009, 09:45 AM) coiphimrelax (Dec 2 2009, 12:31 AM) minhng (Dec 3 2009, 11:16 PM) behdad1344 (Dec 5 2009, 08:32 AM) trang ng (Dec 6 2009, 07:55 PM) mike nguyen (Dec 10 2009, 09:52 AM) toan1931 (Dec 11 2009, 05:28 PM) pphan80 (Dec 19 2009, 01:31 PM) hugoboss224 (Dec 20 2009, 03:24 PM) tradeshowmom (Dec 23 2009, 02:09 PM) huskey (Jan 19 2010, 06:35 AM) kimcan (Jan 20 2010, 08:15 PM) chater (Feb 14 2010, 07:38 PM) STEVEN8 (Feb 28 2010, 09:46 PM) Heavyheât16 (Mar 2 2010, 04:45 PM) mibebe (Mar 6 2010, 09:46 AM) khanh41 (Mar 16 2010, 06:46 PM) vuaquay (Mar 26 2010, 03:05 PM) QuanT (May 5 2010, 07:26 AM) hieu54175 (May 16 2010, 12:24 AM) tuitrinh (Jun 1 2010, 06:37 AM) 380 (Jul 9 2010, 04:11 PM) anh thu (Aug 12 2010, 07:13 AM) buison (Aug 12 2010, 08:46 AM) vampirexxx (Oct 2 2010, 07:59 AM) vccbvcdk (Oct 6 2010, 05:34 AM) nvnamsoft (Nov 1 2010, 07:53 PM) dunghuynh60 (Dec 1 2010, 10:09 AM) imng2010 (Dec 8 2010, 07:56 PM) loclee (Dec 28 2010, 04:28 AM) dloader (Dec 28 2010, 09:18 PM) ha tuu quan (Dec 30 2010, 03:38 PM) Kieuhanh (Jan 6 2011, 05:07 AM) 5359198 (Jan 9 2011, 01:02 AM) ngumavuong (Jan 18 2011, 10:27 AM) thangloi5577 (Feb 28 2011, 09:12 PM) mwphong (Apr 6 2011, 11:14 PM) ongs_1999 (Jul 1 2011, 04:45 PM) love_xo (Jul 24 2011, 07:30 AM) bootout (Jul 27 2011, 01:05 PM) letuyetcua (Oct 24 2011, 06:41 AM) hoc1161 (Dec 22 2011, 05:02 PM)

User posted comments

thaoph is Offlinethaoph says - 10th May 2008 - 06:27 AM
thank phim rat hay , mong member up nhieu phim hon nua de anh em duoc thuong thuc nhẹ

tu354435 is Offlinetu354435 says - 14th June 2008 - 02:13 PM
Cám ơn bạn đã post up film lên nhe... Ủng hộ website.

gamepro30 is Offlinegamepro30 says - 26th June 2008 - 09:00 PM
khong biet sao chi down load duoc 99.99% bang IDM
Cac ban co ai bi nhu vay khong?

newbieth is Offlinenewbieth says - 26th June 2008 - 09:19 PM

Originally posted by gamepro30 @ Jun 26 2008, 09:00 PM

khong biet sao chi down load duoc 99.99% bang IDM
Cac ban co ai bi nhu vay khong?


IDM mới bị khùng đó, bạn hoặc là chỉnh reference của nó hoặc là dùng cái khác như flashget để mà dl (save as bằng browser cũng được)

Nha Trang is OfflineNha Trang says - 29th June 2008 - 07:49 AM
Phim hay . Cám ơn bạn nhiều

leelondon71 is Offlineleelondon71 says - 11th July 2008 - 08:20 PM
Cám ơn bạn rất nhiều

KennyLe is OfflineKennyLe says - 25th July 2008 - 01:08 PM
Link số 5 bị hư rồi , nhờ vodanh xem lại giùm em với . Cám ơn nhiều

thichdua1213 is Offlinethichdua1213 says - 4th August 2008 - 01:52 AM
Cám ơn, phim rất hay nhưng đường link 5 bi hư rồi vodanh gởi lại link mới nhé

loclee is Offlineloclee says - 28th December 2010 - 04:30 AM
thanks a lot yeu ban rat nhieu from danny le

ongs_1999 is Offlineongs_1999 says - 21st July 2011 - 09:13 PM
Hi, thanks for posting. However, the files got removed. Please re-post

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to