Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Something to Read Vườn Thơ
Cảm hứng

Posted by soncuoc - 29th May 2008 - 03:50 PM
Nếu chẳng phải là quê
Sao hàng ngày vẫn nhớ
Chẳng vì vần thơ dở
Mà nghĩ phải quay về
Sóng dồn dưới chân đê
Để lòng thêm bối rối
Hình như ai nhắn gửi
Bọt sóng vỡ hết rồi

User posted comments

mai-vy is Offlinemai-vy says - 29th May 2008 - 03:58 PM
dữ hông nè! nếu nhớ thì cứ quay về để vần thơ không còn dang dở nữa nha HN

soncuoc is Offlinesoncuoc says - 29th May 2008 - 04:21 PM
ha ha ha MV đi uýnh nhau ở đâu về mà tai trái bị băng bó vậy,chưa hỏi thêm sáu vết cào nữa nghen ..
@ ở đây đã vào là fải viết thơ đó

newbieth is Offlinenewbieth says - 29th May 2008 - 05:29 PM
tưởng cô sơn nữ nào bắt bỏ tù rồi chứ . welcome back, biết có nợ thì làm thơ nhìu nhìu vào

gai_vo_dang is Offlinegai_vo_dang says - 31st March 2010 - 01:13 AM
Nếu đã là duyên
Xin hãy quyện vào
Xếp những vần thơ.
Mong ngày se duyên.

soncuoc is Offlinesoncuoc says - 15th May 2010 - 03:06 PM
Luyện kungfu đã khó
Gặp thêm gái võ đang
Đời tôi chắc chỉ thế
Thêm lần nữa mơ mànggai_vo_dang is Offlinegai_vo_dang says - 15th May 2010 - 11:32 PM
đã là Gái Vỏ Đang
võ công phải ngang tàng
nếu đã lỡ mơ màng
bỏ võ..nàng theo thơ

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to