Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Nhất Đen Nhì Đỏ Collection (1-5), cờ bạc AVI USLT

Posted by newbieth - 24th June 2008 - 11:18 PM


1. Nhất Đen Nhì Đỏ 1

Số tập 14. USLT
Dạng file: AVI
Diễn viên: Trần Đình Oai, Lữ Tụng Hiền, Trương Gia Huy

Links are in folder:

OR
Tập 1:
Tập 2:
Tập 3:
Tập 4:
Tập 5:
Tập 6:
Tập 7:
Tập 8:
Tập 9:
Tập 10:
Tập 11:
Tập 12:
Tập 13:
Tập 14End:

2. Nhất Đen Nhì Đỏ 2: Thiên Hạ Vô Địch

Số tập 20.
Dạng file AVI. USLT
Diễn viên: Trần Đình Oai, Tăng Hoa Thiên, Lữ Tụng Hiền

Links are in folder:

OR

NDND2_01.avi (152.29 MB)
NDND2_02.avi (163.24 MB)
NDND2_03.avi (194.07 MB)
NDND2_04.avi (152.02 MB)
NDND2_05.avi (156.12 MB)
NDND2_06.avi (182.57 MB)
NDND2_07.avi (152.72 MB)
NDND2_08.wmv (177.58 MB)
NDND2_09.avi (164.19 MB)
NDND2_10.avi (156.96 MB)
NDND2_11.avi (181.7 MB)
NDND2_12.avi (153.19 MB)
NDND2_13.avi (157.96 MB)
NDND2_14.avi (153.76 MB)
NDND2_15.avi (175.65 MB)
NDND2_16.avi (143.13 MB)
NDND2_17.avi (155.17 MB)
NDND2_18.avi (135.31 MB)
NDND2_19.avi (138.83 MB)
NDND2_20End.avi (180.27 MB)

3. Nhất Đen Nhì Đỏ 3: Độc Bá Thiên Hạ

Số tập 20.
Dạng file AVI. USLT
Diễn viên: Nhậm Đạt Hoa, Thang Chấn Nghiệp
4. Nhất Đen Nhì Đỏ 4: Vua Bịp Tái Xuất Giang Hồ

Số tập 28.
Dạng file AVI. USLT

Links are in folder:

OR:

Nhất Đen Nhì Đỏ 5: Song Thiên Tranh BịpPhim dài 14 tập, có 3 tập dạng flv, 1 tập dạng wmv còn lại là dạng AVI.

NDND5_01.flv (230.41 MB)
NDND5_02.avi (216.11 MB)
NDND5_03.avi (215.07 MB)
NDND5_04.avi (188.28 MB)
NDND5_05.avi (199.82 MB)
NDND5_06.avi (162.59 MB)
NDND5_07.avi (195.29 MB)
NDND5_08.avi (164.8 MB)
NDND5_09.avi (201.7 MB)
NDND5_10.flv (200.27 MB)
NDND5_11.flv (199.48 MB)
NDND5_12.avi (164.37 MB)
NDND5_13.avi (199.14 MB)
NDND5_14End.wmv (234.82 MB)

User posted comments

quanglam is Offlinequanglam says - 15th September 2008 - 01:55 AM

Chân thành cám ơn Bạn nhiều

newbieth is Offlinenewbieth says - 19th September 2008 - 02:03 AM
bỏ thêm phần 5, có vài tập flv, bà con coi tạm

quanglam is Offlinequanglam says - 19th September 2008 - 03:34 AM

Chân thành cám ơn Bạn nhiều

dungbrd is Offlinedungbrd says - 2nd November 2008 - 09:24 AM
bạn ơi , nếu có phần 5, 6 và 7 thì POST lên cho mọi người nhá...Cảm ơn trước..

hoatuanmaria is Offlinehoatuanmaria says - 4th May 2009 - 10:05 AM
Nhất Dỏ Nhì Den, phần 2 (thiên hạ vô dich ) link #11 dả bị xóa. vậy bạn nào có thể upload lại giùm dược không.

hailua75 is Offlinehailua75 says - 4th July 2009 - 06:29 AM
cam on chu rap nhieu,,,great collection.Chuc chu rap va AE Holiday vui ve ben nguoi than va ban be

thienloan90 is Offlinethienloan90 says - 10th July 2009 - 10:12 AM
Cám ơn chủ rạp Newbieth thật nhiều .

thanh dung is Offlinethanh dung says - 10th July 2009 - 06:42 PM
cam on rat nhieu

TRICDV is OfflineTRICDV says - 12th July 2009 - 04:55 PM
cam on ban rat la nhieu

thanh dung is Offlinethanh dung says - 14th July 2009 - 06:43 AM
cam on nhieu

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to