Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Nhất Đen Nhì Đỏ Collection (1-5), cờ bạc AVI USLT

Posted by newbieth - 24th June 2008 - 11:18 PM


1. Nhất Đen Nhì Đỏ 1

Số tập 14. USLT
Dạng file: AVI
Diễn viên: Trần Đình Oai, Lữ Tụng Hiền, Trương Gia Huy

Links are in folder:

OR
Tập 1:
Tập 2:
Tập 3:
Tập 4:
Tập 5:
Tập 6:
Tập 7:
Tập 8:
Tập 9:
Tập 10:
Tập 11:
Tập 12:
Tập 13:
Tập 14End:

2. Nhất Đen Nhì Đỏ 2: Thiên Hạ Vô Địch

Số tập 20.
Dạng file AVI. USLT
Diễn viên: Trần Đình Oai, Tăng Hoa Thiên, Lữ Tụng Hiền

Links are in folder:

OR

NDND2_01.avi (152.29 MB)
NDND2_02.avi (163.24 MB)
NDND2_03.avi (194.07 MB)
NDND2_04.avi (152.02 MB)
NDND2_05.avi (156.12 MB)
NDND2_06.avi (182.57 MB)
NDND2_07.avi (152.72 MB)
NDND2_08.wmv (177.58 MB)
NDND2_09.avi (164.19 MB)
NDND2_10.avi (156.96 MB)
NDND2_11.avi (181.7 MB)
NDND2_12.avi (153.19 MB)
NDND2_13.avi (157.96 MB)
NDND2_14.avi (153.76 MB)
NDND2_15.avi (175.65 MB)
NDND2_16.avi (143.13 MB)
NDND2_17.avi (155.17 MB)
NDND2_18.avi (135.31 MB)
NDND2_19.avi (138.83 MB)
NDND2_20End.avi (180.27 MB)

3. Nhất Đen Nhì Đỏ 3: Độc Bá Thiên Hạ

Số tập 20.
Dạng file AVI. USLT
Diễn viên: Nhậm Đạt Hoa, Thang Chấn Nghiệp
4. Nhất Đen Nhì Đỏ 4: Vua Bịp Tái Xuất Giang Hồ

Số tập 28.
Dạng file AVI. USLT

Links are in folder:

OR:

Nhất Đen Nhì Đỏ 5: Song Thiên Tranh BịpPhim dài 14 tập, có 3 tập dạng flv, 1 tập dạng wmv còn lại là dạng AVI.

NDND5_01.flv (230.41 MB)
NDND5_02.avi (216.11 MB)
NDND5_03.avi (215.07 MB)
NDND5_04.avi (188.28 MB)
NDND5_05.avi (199.82 MB)
NDND5_06.avi (162.59 MB)
NDND5_07.avi (195.29 MB)
NDND5_08.avi (164.8 MB)
NDND5_09.avi (201.7 MB)
NDND5_10.flv (200.27 MB)
NDND5_11.flv (199.48 MB)
NDND5_12.avi (164.37 MB)
NDND5_13.avi (199.14 MB)
NDND5_14End.wmv (234.82 MB)

User posted comments

hiepho is Offlinehiepho says - 9th January 2010 - 11:49 AM
thanks

phil1961 is Offlinephil1961 says - 5th February 2010 - 02:47 PM
cám ơn bạn nhiều khi nào có phần 6 và 7 làm ơn up lên

dinhtrân36 is Offlinedinhtrân36 says - 9th February 2010 - 11:42 AM
cam on nhieu nhe ban hien

QKhanh_9006 is OfflineQKhanh_9006 says - 24th September 2010 - 08:20 AM
Pác admin ơi. Phần 2 link dow tập 11 die rồi. Check lại đi pác admin.

QKhanh_9006 is OfflineQKhanh_9006 says - 24th September 2010 - 10:01 AM
Link dow tập 11 phần 2 chết rồi admin ơi.

hoasen is Offlinehoasen says - 27th September 2010 - 06:21 AM
Cam on Ban nhieu nha, phim xua nhung van hay va hung thu, hay tiep tuc cho anh em nhung chu de hay

happymimi is Offlinehappymimi says - 6th October 2010 - 08:45 AM
xin cam on ban nhieu lam

happymimi is Offlinehappymimi says - 12th December 2010 - 07:00 PM
cam on ban nhieu nhe,

agneau is Offlineagneau says - 1st January 2011 - 12:39 PM
Chan thanh cam on ban nhieu

bmw2085 is Offlinebmw2085 says - 8th November 2012 - 11:41 PM
làm sao để download day

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to