Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Something to Read Vườn Thơ
Sự Tích Con Trai (thơ mới chôm .... hahhah)

Posted by Trum_Li_Lum - 23rd July 2008 - 10:24 AM
Hôm kia Thánh Mẫu đi chơi
Chẳng may té ngã , gẫy đôi guốc ngà
Tức tốc người mới điều tra
Thì ra có một con gà "chạy điên"
Hờn căm người mới bảo liền
Đem ra lột sạch chiên giòn cho ta
Bỏ vô một ký biếng lười
Mười hai lít dấm , chín mười trái chanh.
Bảy kí chảnh , bảy kí lì
Ở dơ một đấu xào mì bỏ thêm
Bỏ luôn vài miếng vô duyên
Đàng hoàng tử tế nếm thêm tí tì
Đẹp xinh một tí dễ nhìn
Một thùng xấu xí trộn vô trong lò
Hứa nèo tám đấu cho thêm
Hung Hăng ghen tức trộn chung với ngầu
Thánh Mẫu ngồi cứ càu nhàu
Thứ này ắt sẽ mau mau hoàn thành
Tiên nữ chay khắp mọi nơi
Na Tra phun lửa ,Phong Bà quạt than
Sau trăm ngày nghe tiếng than
Sai Lôi Chấn Tử phá nồi lôi ra
Từ lò Bát Quái hiện ra con gì ?
Không biết là cái chi chi
Thánh Mẫu gọi đại nó là .....Con Trai !!!User posted comments

ly-tieu-long is Offlinely-tieu-long says - 21st December 2008 - 07:39 PM
Để đáp lại bài thơ của Muội, Huynh xin đáp lại bằng bài thơ này...


Truyền thuyết về Con Gái...hihihi

"Hôm kia Ngọc Đế tiên du,
Thuyền Long nhẹ lướt cảnh Rồng cảnh Tiên,
Hoà hồn địêu lý triền miên,
Ngỡ dưng Thánh Mẫu gọi về để coi.
Coi gì không biết cũng xoi,
Ai dè má nó đặt là "con trai"
Thấy hay Ngọc Đế cũng liều,
Bẽ ngay một khúc xương chiều đứa kia.
"Tía lia" ai bỏ cả thìa.
Hầm đêm hầm sáng hả hê suốt ngày.
Giật giờ La Sát trổ tay,
"Ghen hờn," "chanh đá" bỏ vô nhất thời.
Mỹ miều một chút bỏ luôn,
Lại ba phần phấn, phần son cho thành.
Trộn thêm "nhí nhảnh" cho lành,
Vài "con sanh nạnh" mới vừa mới ngon.
Lằm bầm Ngọc Đế hơi lo,
Bỏ vô lộn xộn, biết ra thứ gì?
Không ngờ Đại Thánh cũng bì,
Lấy cây gậy Chúa quậy luôn cho đều.
Quậy đều chẳng thấy đều chi,
Vỡ luôn nồi thánh oan này tại ai?
Ối giời, mới thấy họa tai,
Đổ ra một bãi con gì chằn ăn?
Bấy giờ Ngọc Đế mới rằng,
Con này sẽ mãi phận là "nữ nhi"


ly-tieu-long is Offlinely-tieu-long says - 21st December 2008 - 07:56 PM

gai_vo_dang is Offlinegai_vo_dang says - 7th April 2010 - 02:42 PM
Nữ nhi thì phận Nữ nhi.
Nữ mà không có,thì chàng đi tu.
Nữ nhi tuy giống bà chẳn
Nhưng mà nhi nữ không chằn với anh.
botay.com

eagle1986 is Offlineeagle1986 says - 2nd July 2010 - 02:25 AM
Không giống pà chằn thì giống ai?
Lại còn cái miệng trực bên tai
Lãi nhải tối ngày không biết mỏi
Chỉ riêng con gái mới thế này.
Đúng không anh em?

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to