Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com VietKungFu Info's Support
Connection Problem của Megavideo

Posted by Vodanh - 7th August 2008 - 12:26 AM
Hiện nay có 1 số bạn thường xuyên gặp Connection Problem của Megavideo, các bạn nên chú ý:

+ Connection Problem không có nghĩa là phim bị hư, chỉ là tạm thời có problem về connection và không chiếu được. Nếu lâu lâu gặp trường hợp này, bạn chỉ cần click vào link khác rồi quay lại link đó thường là sẽ work ngay.. Chỉ khi nào bạn gặp message "video is removed" thì phim đó mới bị hư. Please báo phim hư cho mod biết.

+ Nếu phim nào cũng bị Connection Problem thì là do 2 nguyên nhân gây nên:

1. Máy bạn không có Flash Player version 9 trở lên. Để biết được máy bạn có Flash Player 9 chưa thì bạn right click vào cái video, nó sẽ nói là bạn đang dùng Flash Player version mấy. Nếu không phải 9 thì bấm vào "About Flash Player version #" để download cái mới. Còn trường hợp máy bạn có Flash Player 9 hoặc mới hơn rồi, nhưng vẩn bị Connection problem thì Megavideo hoặc Internet của bạn không hổ trợ lẩn nhau rồi.

2. Megavideo không hở trợ nơi bạn ở, hoặc Internet của bạn không hổ trợ video từ Megavideo. Bạn nên contact Internet Provider để fix vấn đề này (có thể do proxy của họ deny access to megavideo.com). Bạn có thể trực tiếp test bằng cách vào www.megavideo.com và play 1 video bất kì để xem có bị connection problem hay không. Nếu luôn bị nghĩa là internet của bạn có vấn đề.

User posted comments

thanhthe is Offlinethanhthe says - 29th September 2008 - 07:06 PM
khi nao Magevideo tro lai binh thuong vay ban?

rfhighlif3 is Offlinerfhighlif3 says - 15th June 2010 - 07:42 PM
hey i just pay for the membership but i cant watch any movie i click on the movie but when i click on play it down work can u fix it thank you rfhighlif3

rfhighlif3 is Offlinerfhighlif3 says - 17th June 2010 - 04:56 PM
how come i was watching a movie half way and it stop it dont do that to all the movie but only some of the movie i watch the movie half way and it stop playing can u fix that

Loneliness is OfflineLoneliness says - 17th June 2010 - 06:13 PM

Originally posted by rfhighlif3 @ Jun 15 2010, 05:42 PM

hey i just pay for the membership but i cant watch any movie i click on the movie but when i click on play it down work can u fix it thank you rfhighlif3

If you pay membership for megaupload or megavideo.com then you should go to megavideo.com and login using your premium account. After you login, you can watch megavideo movie from any site you want.

watsisup is Offlinewatsisup says - 10th July 2010 - 04:44 AM
is just $9 dollars a month... Pay it...

huechau is Offlinehuechau says - 26th March 2011 - 01:12 PM
Hello I am new here. I was dl "Nhat Nguyet Lang Khong" and can not complete it. I always have a problem with chapter 30. It always stop after 4% or 17.1M. Please help.
By the way, thanks very much for the movies. I really appreciate this .

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to