Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Tham Vọng 2 (Trăng Rằm Dậy Sóng) 40/40 USLT

Posted by Vodanh - 5th September 2008 - 11:00 PM


English title: Moonlight Resonance (Hear of Greed 2)
Host megaupload (1 link / 1 tập). Link sưu tầm

Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5

tap 6

tap 7

tap 8

tap 9

Tập 10

Tập 11

Tập 12

Tập 13

Tập 14

Tập 15

Tập 16

Tập 17

Tập 18

Tập 19

Tập 20

TẬp 21

Tập 22

Tập 23-
Tập 24-
Tập 25-
Tập 26-
Tập 27-
Tập 28-
Tập 29-
Tập 30-
Tập 31-
Tập 32-
Tập 33-
Tập 34-

Links Upload By CatCat

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Hết Phim

THAM VỌNG 1: http://vietkungfu.com/view2735.html

User posted comments

quanglam is Offlinequanglam says - 5th September 2008 - 11:30 PM

Chân thành cám ơn

newbieth is Offlinenewbieth says - 14th September 2008 - 02:02 AM
9

newbieth is Offlinenewbieth says - 22nd September 2008 - 07:36 PM
13, credit to tititi

tititi is Offlinetititi says - 26th September 2008 - 11:09 PM
17

tititi is Offlinetititi says - 3rd October 2008 - 08:20 PM
20

tititi is Offlinetititi says - 19th October 2008 - 07:02 PM
Tiếp 26

CatCat is OfflineCatCat says - 25th October 2008 - 11:28 PM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

kdbsaigon is Offlinekdbsaigon says - 27th October 2008 - 02:26 AM
Tâp số 3 không có wỏk, link bị invalid, xin làm ơn upload laạ dùm cám oơ nhiêu

newbieth is Offlinenewbieth says - 27th October 2008 - 03:02 AM

Originally posted by kdbsaigon @ Oct 27 2008, 02:26 AM

Tâp số 3 không có wỏk, link bị invalid, xin làm ơn upload laạ dùm cám oơ nhiêu


mình check cả 2 links số 3 cái nào cũng work fine. Try again.

dragon10 is Offlinedragon10 says - 28th October 2008 - 07:32 PM
TAP 30 KHONG WORK BAN OI XIN LAM LAI DI THANK YOU

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to