Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Tham Vọng 2 (Trăng Rằm Dậy Sóng) 40/40 USLT

Posted by Vodanh - 5th September 2008 - 11:00 PM


English title: Moonlight Resonance (Hear of Greed 2)
Host megaupload (1 link / 1 tập). Link sưu tầm

Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5

tap 6

tap 7

tap 8

tap 9

Tập 10

Tập 11

Tập 12

Tập 13

Tập 14

Tập 15

Tập 16

Tập 17

Tập 18

Tập 19

Tập 20

TẬp 21

Tập 22

Tập 23-
Tập 24-
Tập 25-
Tập 26-
Tập 27-
Tập 28-
Tập 29-
Tập 30-
Tập 31-
Tập 32-
Tập 33-
Tập 34-

Links Upload By CatCat

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Hết Phim

THAM VỌNG 1: http://vietkungfu.com/view2735.html

User posted comments

newbieth is Offlinenewbieth says - 28th October 2008 - 07:34 PM

Originally posted by dragon10 @ Oct 28 2008, 07:32 PM

TAP 30 KHONG WORK BAN OI XIN LAM LAI DI THANK YOU


Có thêm link của CatCat, bạn try cả 2 links chưa? Ngoài ra đừng rely on Mega Manager, copy link vào IDM hoặc Flashget sẽ ok ngay. Bạn cũng có thể dl trực tiếp = cách copy and paste link lên browser là ok


tititi is Offlinetititi says - 28th October 2008 - 09:11 PM

Originally posted by newbieth @ Oct 28 2008, 06:34 PM

Originally posted by dragon10 @ Oct 28 2008, 07:32 PM

TAP 30 KHONG WORK BAN OI XIN LAM LAI DI THANK YOU


Có thêm link của CatCat, bạn try cả 2 links chưa? Ngoài ra đừng rely on Mega Manager, copy link vào IDM hoặc Flashget sẽ ok ngay. Bạn cũng có thể dl trực tiếp = cách copy and paste link lên browser là ok

Tập 30 cả 2 links tititi check đều work mà dragon10

CatCat is OfflineCatCat says - 2nd November 2008 - 10:45 AM
Đang chiếu tới tập 34

newbieth is Offlinenewbieth says - 8th November 2008 - 03:40 PM
đã có đủ bộ. Cảm ơn CatCat và titi

asianman is Offlineasianman says - 20th December 2008 - 08:55 AM
cám ơn bạn rất nhiều

nguyp is Offlinenguyp says - 17th February 2010 - 02:14 AM
cam on ban.

yeuanh1989 is Offlineyeuanh1989 says - 16th February 2012 - 05:43 PM
Co ai upload lai phim nay tu tap 22-40 dc kg? Please?

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to