Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Lực Lượng Phản Ứng Collection (1-4) TVB USLT hình sự

Posted by Vodanh - 9th September 2008 - 07:10 PM
VD sưu tầm links của series phim hình sự rất hay của TVB Lực Lượng Phản Ứng do Âu Dương Chấn Hoa, Quan Vinh Hà và Ngụy Tuấn Kiệt đóng. Phần 1 do FFVN lồng tiếng, phần 2-4 do USLT.

Dạng file: MPG or AVI
Host: megaupload
English title: Armed Reaction

Lực Lượng Phản Ứng 1 (20 tập FFVN, MPG)
Tập 01
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 02
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 03
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 04
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 05
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 06
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 07
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 08
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 09
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 10
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 11
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 12
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 13
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 14
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 15
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 16
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 17
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 18
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 19
001.
002.
003.
004.

Tập 20
001.
002.
003.
004.
005.

Lực Lượng Phản Ứng 2 (48 tập USLT, AVI)1 link / 1tập

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48 End:


Lực Lượng Phản Ứng 3 (48 tap AVI)1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. (thie'u 20 phut)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48End.Lực Lượng Phản Ứng 4 (40 Tap MPG)1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.


Or links are in folder:

User posted comments

tititututata is Offlinetititututata says - 9th June 2010 - 01:29 PM
Chủ rạp có USLT không vậy? This is a good series. Thanks

chauJoe is OfflinechauJoe says - 10th June 2010 - 04:01 PM
Da ta Su phu Vo Danh

dibaymap is Offlinedibaymap says - 11th July 2010 - 10:34 AM
xin vui long check lai phan II tu tap 1 cho den tap 5 khong nghe tieng, khong biet phai lam sao?
cam on rat nhieu

mibebe is Offlinemibebe says - 27th August 2010 - 08:20 PM
minh dang xem f1,phim rat hay.cam on nhieu.

ilovespawn is Offlineilovespawn says - 12th November 2010 - 10:28 AM
Rat cam on ban

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to