Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Lực Lượng Phản Ứng Collection (1-4) TVB USLT hình sự

Posted by Vodanh - 9th September 2008 - 07:10 PM
VD sưu tầm links của series phim hình sự rất hay của TVB Lực Lượng Phản Ứng do Âu Dương Chấn Hoa, Quan Vinh Hà và Ngụy Tuấn Kiệt đóng. Phần 1 do FFVN lồng tiếng, phần 2-4 do USLT.

Dạng file: MPG or AVI
Host: megaupload
English title: Armed Reaction

Lực Lượng Phản Ứng 1 (20 tập FFVN, MPG)
Tập 01
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 02
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 03
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 04
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 05
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 06
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 07
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 08
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 09
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 10
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 11
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 12
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 13
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 14
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 15
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 16
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 17
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 18
001.
002.
003.
004.
005.

Tập 19
001.
002.
003.
004.

Tập 20
001.
002.
003.
004.
005.

Lực Lượng Phản Ứng 2 (48 tập USLT, AVI)1 link / 1tập

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48 End:


Lực Lượng Phản Ứng 3 (48 tap AVI)1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. (thie'u 20 phut)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48End.Lực Lượng Phản Ứng 4 (40 Tap MPG)1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.


Or links are in folder:

User posted comments

jetli82 is Offlinejetli82 says - 12th September 2008 - 02:42 PM
cam on nhieu

jetli82 is Offlinejetli82 says - 16th September 2008 - 02:16 PM
thanks alots

bentre49 is Offlinebentre49 says - 1st October 2008 - 12:46 PM
cam on ban nhieu

newbieth is Offlinenewbieth says - 21st October 2008 - 06:29 PM
đủ 4 phần

luanvu is Offlineluanvu says - 28th December 2008 - 04:54 PM
Thank you so much

luanvu is Offlineluanvu says - 28th December 2008 - 04:54 PM
Thank you so much

KimLong is OfflineKimLong says - 25th February 2009 - 02:39 PM
link 7 phần 2 is die


please reload

KimYeeLong is OfflineKimYeeLong says - 26th February 2010 - 09:15 PM
không biết là khi nào sẽ có tiếp Lực lượng phản ứng phần 5

m.v.pham is Offlinem.v.pham says - 12th April 2010 - 06:24 PM
thank cac huynh nhieu

slimman1960 is Offlineslimman1960 says - 6th June 2010 - 09:40 PM
Cám ơn sư phụ VoDanh cho xem phim.

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to