Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Bao Thanh Thiên 2008 35/61 USLT (Judge Pao)

Posted by Vodanh - 10th November 2008 - 05:52 PM


Diễn viên: Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phan Hồng Hiên

(>400 or > 200Mb /tập) (loại file lớn hơn ở MIRRORS below)
1.) Đả Long Bào (12 tập)

Tập 01:
Mirror tap 01:
Tập 02:
Mirror tap 02:
Tập 03:
Mirror tap 03:
Tập 04:
Mirror tap 04:
Tập 05:
Tập 06:
Tập 07:
Tập 08:
Tập 09:
Tập 10:
Tập 11:
Tập 12:

2.) Bạch Long Câu (12 tập)

Tập 13:
Tập 14:
Tập 15:
Tập 16:
Tập 17:
Tập 18:

Tập 19:
Tập 20:
Tập 21:
Tập 22:
Tập 23:
Tập 24:

3.) Thông Phán Kiếp (11 tập)

Tập 25:
Tập 26:
Tập 27:

Tập 28:
Tập 29:
Tập 30:
Tập 31:
Tập 32:
Tập 33:
Tập 34:
Tập 35:

Chưa phát hành
4.) Hoàng Kim Mộng (13 tập)
5.) Trát Mỹ Án (13 tập)MIRRORS (~ 800Mb/tập). Credit to Neo_tvb

1.) Đả Long Bào (12 tập)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

2.) Bạch Long Câu (12 tập)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

3.) Thông Phán Kiếp (11 tập)

25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35


Chưa phát hành
4.) Hoàng Kim Mộng (13 tập)
5.) Trát Mỹ Án (13 tập)

User posted comments

bambibuon is Offlinebambibuon says - 15th September 2010 - 07:43 AM
Cam on chu rap nhieu lam, bo phim bat hu nay noi bat trong nhung phim bo hay trong nhieu nam, chu rap VoDanh oi, moi ban di an Pho nhe!

billm0450 is Offlinebillm0450 says - 20th September 2010 - 07:26 PM
cam on chu rap rat nhieu

denmarkgirl is Offlinedenmarkgirl says - 4th November 2010 - 03:49 AM
Ban oi, sao khg co "Đả Long Bào " tap 10 va 11 vay. Nho ban giup dum

denmarkgirl is Offlinedenmarkgirl says - 4th November 2010 - 04:32 AM
tap 10-12 khg the thau duoc ban

abalasito is Offlineabalasito says - 17th October 2011 - 12:41 PM
cam' on VODANH rat' nhieu`
lam on chieu' tiep phan 2 di nhe

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to