Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Bao Thanh Thiên 2008 35/61 USLT (Judge Pao)

Posted by Vodanh - 10th November 2008 - 05:52 PM


Diễn viên: Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phan Hồng Hiên

(>400 or > 200Mb /tập) (loại file lớn hơn ở MIRRORS below)
1.) Đả Long Bào (12 tập)

Tập 01:
Mirror tap 01:
Tập 02:
Mirror tap 02:
Tập 03:
Mirror tap 03:
Tập 04:
Mirror tap 04:
Tập 05:
Tập 06:
Tập 07:
Tập 08:
Tập 09:
Tập 10:
Tập 11:
Tập 12:

2.) Bạch Long Câu (12 tập)

Tập 13:
Tập 14:
Tập 15:
Tập 16:
Tập 17:
Tập 18:

Tập 19:
Tập 20:
Tập 21:
Tập 22:
Tập 23:
Tập 24:

3.) Thông Phán Kiếp (11 tập)

Tập 25:
Tập 26:
Tập 27:

Tập 28:
Tập 29:
Tập 30:
Tập 31:
Tập 32:
Tập 33:
Tập 34:
Tập 35:

Chưa phát hành
4.) Hoàng Kim Mộng (13 tập)
5.) Trát Mỹ Án (13 tập)MIRRORS (~ 800Mb/tập). Credit to Neo_tvb

1.) Đả Long Bào (12 tập)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

2.) Bạch Long Câu (12 tập)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

3.) Thông Phán Kiếp (11 tập)

25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35


Chưa phát hành
4.) Hoàng Kim Mộng (13 tập)
5.) Trát Mỹ Án (13 tập)

User posted comments

cobedongdanh is Offlinecobedongdanh says - 10th November 2008 - 09:42 PM
cam on chu rap that nhieu

external_tam is Offlineexternal_tam says - 10th November 2008 - 10:17 PM
ủng hộ chủ rạp 10 vé nha. phim bao công chắc là coi hay lắm. mong rằng chủ rạp chiếu sớm sớm. cám ơn nhiều nhiều

Circle is OfflineCircle says - 10th November 2008 - 10:55 PM
cảm ơn chủ rạp nhiều . đang ngồi chờ phim hay coi ...

Vodanh is OfflineVodanh says - 15th November 2008 - 03:26 AM
5-9

newbieth is Offlinenewbieth says - 16th November 2008 - 06:01 AM
10-12

newbieth is Offlinenewbieth says - 16th November 2008 - 10:25 PM
13-18

Vodanh is OfflineVodanh says - 17th November 2008 - 05:12 AM
19 - 24

Paulofra is OfflinePaulofra says - 17th November 2008 - 06:02 AM
Cam on Chu Rap nhiêu.

quanglam is Offlinequanglam says - 17th November 2008 - 07:14 AM

Chân thành cám ơn Bạn nhiều

Vodanh is OfflineVodanh says - 18th November 2008 - 09:23 PM
25 -27

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to